Statistics of digital library

Number of objects: 45 118

Readers on-line: 77

Total number of users since Jan 1, 2009: 13 468 266


Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jan 1, 2009

Number of new objects added in different formats
stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. 0 [4 572]
 2. 1 [32 592]
 3. 2 [7 767]
 4. 3 [180]
 5. 4 [16]
Number of content views for different formats
stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. 0 [71 875]
 2. 1 [1 371 063]
 3. 2 [1 549 538]
 4. 3 [15 274]
 5. 4 [138]

Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jan 1, 2009

Choose attribute: 

Ranking by total number of objects
stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [33931]
 2. stary druk [4439]
 3. akt prawny [1474]
 4. karta pocztowa [1440]
 5. rękopis [1217]
 6. afisz [1028]
 7. książka [702]
 8. druk muzyczny [539]
 9. grafika [500]
 10. fotografia [364]
 11. druk ulotny [320]
 12. zaproszenie [179]
 13. druk urzędowy [179]
 14. mapa [177]
 15. tłok pieczęci [167]
 16. dokument naukowo-dydaktyczny [158]
 17. praca doktorska [133]
 18. jednodniówka [90]
 19. rękopis muzyczny [89]
 20. archiwalia elektroniczne [73]
 21. dokument dźwiękowy [68]
 22. księga metrykalna [55]
 23. rycina [50]
 24. dokument elektroniczny [46]
 25. broszura [46]
 26. odbitka litograficzna [43]
 27. program teatralny [30]
 28. plan [23]
 29. bilet [20]
 30. druk okolicznościowy [19]
 31. rozprawa habilitacyjna [18]
 32. prezentacja multimedialna [18]
 33. etykieta [15]
 34. pocztówka [13]
 35. dokument elekroniczny [13]
 36. czasospimo [12]
 37. atlas [12]
 38. materiały konferencyjne [10]
 39. inkunabuł [10]
 40. dokument urzędowy [9]
 41. kronika [8]
 42. album [7]
 43. telegram [6]
 44. program koncertu [5]
 45. plakat [4]
 46. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [4]
 47. tłok pieczęci mosiężny [3]
 48. szkicownik [3]
 49. rysunek [3]
 50. dokument życia społecznego [3]
 51. archiwalia [3]
 52. reprodukcja [2]
 53. obraz [2]
 54. dokument piśmienniczy [2]
 55. biuletyn informacyjny [2]
 56. widok [1]
 57. księga regestowa [1]
 58. grafika polska [1]
 59. dokument osobisty [1]
 60. artykuł [1]
Ranking by number of viewed objects
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [1761109]
 2. książka [421883]
 3. praca doktorska [343985]
 4. dokument naukowo-dydaktyczny [320804]
 5. księga metrykalna [129222]
 6. stary druk [68089]
 7. dokument elektroniczny [63739]
 8. karta pocztowa [36999]
 9. mapa [30400]
 10. afisz [24695]
 11. broszura [19596]
 12. druk muzyczny [18581]
 13. akt prawny [18253]
 14. rękopis [15715]
 15. prezentacja multimedialna [14792]
 16. tłok pieczęci [8964]
 17. jednodniówka [8821]
 18. druk ulotny [8759]
 19. fotografia [5450]
 20. materiały konferencyjne [5345]
 21. druk urzędowy [5060]
 22. plan [4668]
 23. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [4350]
 24. dokument urzędowy [3934]
 25. rycina [3886]
 26. zaproszenie [3874]
 27. rozprawa habilitacyjna [3751]
 28. księga regestowa [2162]
 29. archiwalia elektroniczne [2153]
 30. rękopis muzyczny [1860]
 31. atlas [1488]
 32. program teatralny [1291]
 33. archiwalia [1037]
 34. druk okolicznościowy [1032]
 35. inkunabuł [780]
 36. etykieta [625]
 37. album [482]
 38. bilet [455]
 39. dokument dźwiękowy [446]
 40. odbitka litograficzna [406]
 41. czasospimo [325]
 42. grafika [274]
 43. tłok pieczęci mosiężny [255]
 44. dokument życia społecznego [214]
 45. plakat [200]
 46. program koncertu [179]
 47. szkicownik [166]
 48. kronika [146]
 49. dokument piśmienniczy [111]
 50. dokument elekroniczny [85]
 51. rysunek [76]
 52. biuletyn informacyjny [66]
 53. pocztówka [60]
 54. widok [48]
 55. obraz [44]
 56. dokument osobisty [40]
 57. telegram [34]
 58. reprodukcja [28]
 59. artykuł [28]
 60. grafika polska [0]

This page uses 'cookies'. More information