Statistics of digital library

Number of objects: 47 359

Readers on-line: 11

Total number of users since Jan 1, 2009: 17 853 909


Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jan 1, 2009

Number of new objects added in different formats
stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. 0 [8 058]
 2. 1 [32 292]
 3. 2 [6 238]
 4. 3 [180]
 5. 4 [16]
Number of content views for different formats
stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. 0 [219 911]
 2. 1 [1 508 925]
 3. 2 [1 661 768]
 4. 3 [17 724]
 5. 4 [141]

Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jan 1, 2009

Choose attribute: 

Ranking by total number of objects
stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [35058]
 2. stary druk [4439]
 3. akt prawny [1474]
 4. karta pocztowa [1440]
 5. rękopis [1222]
 6. afisz [1028]
 7. grafika [851]
 8. książka [716]
 9. druk muzyczny [539]
 10. fotografia [367]
 11. druk ulotny [320]
 12. zaproszenie [179]
 13. druk urzędowy [179]
 14. mapa [177]
 15. tłok pieczęci [167]
 16. dokument naukowo-dydaktyczny [162]
 17. praca doktorska [139]
 18. dokument dźwiękowy [95]
 19. jednodniówka [90]
 20. archiwalia elektroniczne [90]
 21. rękopis muzyczny [89]
 22. księga metrykalna [55]
 23. kronika [54]
 24. rycina [50]
 25. broszura [47]
 26. dokument elektroniczny [46]
 27. odbitka litograficzna [43]
 28. audiobook [40]
 29. pocztówka [34]
 30. program teatralny [30]
 31. rozprawa habilitacyjna [25]
 32. plan [23]
 33. bilet [20]
 34. druk okolicznościowy [19]
 35. prezentacja multimedialna [18]
 36. etykieta [15]
 37. dokument elekroniczny [13]
 38. atlas [12]
 39. materiały konferencyjne [10]
 40. inkunabuł [10]
 41. dokument urzędowy [9]
 42. film [7]
 43. album [7]
 44. telegram [6]
 45. reprodukcja [5]
 46. program koncertu [5]
 47. plakat [4]
 48. tłok pieczęci mosiężny [3]
 49. szkicownik [3]
 50. rysunek [3]
 51. dokument życia społecznego [3]
 52. archiwalia [3]
 53. obraz [2]
 54. dokument piśmienniczy [2]
 55. biuletyn informacyjny [2]
 56. artykuł [2]
 57. widok [1]
 58. księga regestowa [1]
Ranking by number of viewed objects
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [2078521]
 2. książka [467022]
 3. praca doktorska [381181]
 4. dokument naukowo-dydaktyczny [345504]
 5. księga metrykalna [135774]
 6. stary druk [78227]
 7. dokument elektroniczny [69661]
 8. karta pocztowa [44799]
 9. mapa [35002]
 10. afisz [28021]
 11. druk muzyczny [20882]
 12. broszura [20242]
 13. akt prawny [20104]
 14. rękopis [18858]
 15. prezentacja multimedialna [15306]
 16. tłok pieczęci [10201]
 17. jednodniówka [10167]
 18. druk ulotny [9594]
 19. rozprawa habilitacyjna [6918]
 20. fotografia [6883]
 21. plan [5715]
 22. druk urzędowy [5543]
 23. materiały konferencyjne [5449]
 24. rycina [4543]
 25. zaproszenie [4169]
 26. dokument urzędowy [4018]
 27. archiwalia elektroniczne [3430]
 28. rękopis muzyczny [2385]
 29. księga regestowa [2173]
 30. atlas [1701]
 31. program teatralny [1422]
 32. kronika [1153]
 33. druk okolicznościowy [1137]
 34. archiwalia [1135]
 35. inkunabuł [924]
 36. dokument dźwiękowy [762]
 37. album [705]
 38. etykieta [686]
 39. grafika [536]
 40. odbitka litograficzna [508]
 41. bilet [479]
 42. pocztówka [461]
 43. tłok pieczęci mosiężny [302]
 44. dokument życia społecznego [235]
 45. plakat [229]
 46. program koncertu [200]
 47. szkicownik [199]
 48. dokument elekroniczny [187]
 49. biuletyn informacyjny [184]
 50. dokument piśmienniczy [114]
 51. audiobook [113]
 52. rysunek [90]
 53. obraz [58]
 54. widok [51]
 55. artykuł [50]
 56. telegram [46]
 57. reprodukcja [33]
 58. film [16]

This page uses 'cookies'. More information