Object

Title: Muzeum Ziemi Stargardzkiej

Description:

Muzeum regionalne w Stargardzie, powstało z inicjatywy władz miejskich oraz powiatowych inaugurując swoją działalność 19 XI 1908 r., w setną rocznicę wprowadzenia reformy ustroju miast przez barona vom Steina. Placówka, usytuowana w ratuszu, zajmowała się przeszłością Stargardu i powiatu Szadzko. Opiekunem muzeum do czasów wybuchu I wojny światowej był nadburmistrz Kolbe. Po 1919 r. kierownictwo nad muzeum przejął przybyły z Poznania dr Martin Hasenjaeger. W 1926 r. przeniesiono siedzibę placówki do starego odwachu (Alten Wache), a jesienią 1935 r. muzeum otrzymało na swoje potrzeby budynek przy Gr. Mühlenstraße 42. Działem geologicznym kierował konrektor Richter, a opiekę merytoryczną nad zbiorami archeologicznymi i etnograficznymi sprawowali pracownicy Pomorskiego Muzeum Krajowego w Szczecinie (dr Kunkel i dr Borchers). Muzeum posiadało bibliotekę i archiwum, którymi zajmował się Carl Lüdtke. W 1939 r. kierownikiem placówki został nauczyciel Gimnazjum Groeninga Hans Siuts (1885?1971). Muzeum Ziemi Stargardzkiej było licznie odwiedzane, np. w 1942/1943 r. przeszło przez ekspozycje 2828 zwiedzających. Większość zbiorów placówki ewakuowano w 1944 r. do Wielenia Pomorskiego.

Publisher:

Kreisheimatmuseum Stargard in Pommern

Publication Place:

Stargard Szczeciński

Language:

ger

Coverage:

Stargard Szczeciński i powiat Szadzko, XX wiek, muzuem regionalne

Rights Management:

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Original Localization:

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Archival Reference number:

PL-65-1194

Title of Fond:

Muzeum Ziemi Stargardzkiej

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information