O projekcie

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” uruchomiona została w 2008 roku, w ramach projektu „Biblioteka cyfrowa” realizowanego w Książnicy Pomorskiej i stanowi główny element Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej. Projekt finansowany był w całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.


Współrealizatorami projektu byli również członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, w skład którego wchodzą biblioteki:

 • Akademii Morskiej;
 • Pomorskiej Akademii Medycznej;
 • Politechniki Koszalińskiej;
 • Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie;
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego;
 • Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Koszalińska Biblioteka Publiczna;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego.

Misją Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej jest uczestnictwo bibliotek w budowie społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie zasobów informacyjnych oraz rozszerzanie zakresu usług elektronicznych, zapewniających mieszkańcom naszego regionu wolny dostęp do narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych.

Zadaniem ZSIReN@ jest:

 • ochrona narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego,
 • archiwizacja najcenniejszych zbiorów;
 • rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów;
 • zapewnienie wolnego dostępu do zasobów informacyjnych, naukowych oraz regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego;
 • wspierania procesu e-learningu;
 • wspieranie rozwoju miasta i regionu poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.


W ramach prac związanych z tworzeniem ZBC Pomerania digitalizowane są tysiące stron cennych dokumentów, stanowiących regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe, dorobek naukowy pracowników zachodniopomorskich uczelni. Zbiory te są opracowywane, anastępnie udostępniane online w Internecie. W zasobie ZBC „Pomerania” znajdą się między innymi:

 • narodowy zasób dziedzictwa kulturowego - wybrane zabytki piśmiennictwa (stare druki, rękopisy), dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia, ryciny) znajdujące się w posiadaniu bibliotek publicznych Szczecina, Koszalina oraz innych bibliotek regionu;
 • pomeranika – zabytki piśmiennictwa regionalnego (stare druki, rękopisy) dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia, ryciny), książki, czasopisma regionalne oraz współczesne dokumenty życia społecznego - ulotki, katalogi wystaw, afisze, plakaty;
 • pełne teksty (zasobów archiwalnych i współczesny) dokumentów urzędowych, przepisów prawa lokalnego - uchwały rad miast i powiatów, programy, strategie, itp.;
 • biuletyny informacyjne np. gmin, miast, powiatów, urzędów oraz  prasa lokalna.

Jedną z ważniejszych kolekcji stanowią materiały edukacyjne: „Nauka i dydaktyka”, gdzie znajdują się artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, projekty badawcze realizowane z funduszy Unii Europejskiej, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich
 

ZBC Pomerania zostanie dołączona do Federacji Bibliotek Cyfrowych udostępniającej zasoby największych polskich bibliotek cyfrowych oraz europejskiej biblioteki cyfrowej EUROPEANA.
 
Kierownik Projektu:

Lilia Marcinkiewicz
Kierownik Działu Informatyki
Bibliotekarz systemowy
Książnicy Pomorskiej

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji