Title:

Caerte van de Zee custe vant Landt te Pomeren also tselfde in zijn weesen enn gedaente is, Orae maritimae Ducatus Pomeraniae accuratissima descriptio

Creator:

Waghenaer, Lucas Janszoon (1534-1606)

Subject and Keywords:

miedzioryt ; Księstwo Pomorskie ; Bałtyk (wybrzeże) ; Bornholm (Dania) ; 16 w.

Description:

Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego. Nad mapą napis:Aldus verhoont enn doet hem op Tlandt van Pomeren, alsmen van Bornholm op Reescol aencompt, enn beneffens landt zeijlende is tot Rijgsche hooft toe, twe mijlen van v. legghende. Mapę wykonano w skali 1:500 000; miedzioryt, wymiary ark. 56x43 cm. Opis mapy w: Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach : katalog wystawy / M. Stelmach, poz. 85. Ark. pochodzi z atlasu w jęz. fr. L. J. Waghenaera pt.: Miroir de la Navigation...z 1590 r. Obejmuje ona obszar wybrzeża Bałtyku od Kołobrzegu po Rozewie i Puck. Zaznaczone są ważniejsze miejscowości : Kołobrzeg, Koszalin, Darłowo, Słupsk, Łeba, Żarnowiec, Puck i Hel oraz trudny do zidentyfikowania - Hackelberch. Na wybrzeżu oznaczono Wzgórza Chełmskie oraz Rowokół. Mapa prezentuje ubogą sieć hydrograficzną. Ujścia rzek wyrysowano podwójną linią, oznaczając jedynie Radew, Wieprzę, Słupię i Łebę, nie uwzględniono jezior przybrzeżnych. U góry arkusza autor narysował profil rzeźby wybrzeża Bałtyku, ułatwiający identyfikację lądu oglądanego z pokładu żaglowca. Na odwrocie mapy zamieszczono w jęz. fr. historię Pomorza doprowadzoną do 1543 r.

Publisher:

[Jean Bellére]

Publication Place:

[Antwerpia]

Contributor:

Deutecum, Jan van ( -1600). Ryt.

Date:

[1590]

Resource Type:

mapa

Format:

image/x.djvu

Source:

K.1530

Language:

fre ; dut

Relation:

ZBC630

online catalogue:

click here to follow the link

Rights Management:

Domena publiczna

Original Localization:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego