Title:

Wpływ ścieków pogalwanicznych na efektywność procesu oczyszczania w komunalnej oczyszczalni ścieków w Reczu oraz możliwość zagospodarowania osadów nadmiernych i wyprodukowanych z nich kompostów

Creator:

Dusza, Elżbieta

Subject and Keywords:

Recz (miasto) ; ścieki surowe ; substancje toksyczne ; mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ; ścieki komunalne ; metale ciężkie ; osady ściekowe

Description:

Celem niniejszej pracy była analiza zmienności koncentracji metali ciężkich (Cu, Ni, Cd, Pb, Zn, Cr, Hg) w ściekach surowych (dopływających), osadzie czynnym oraz ściekach oczyszczonych pobieranych z terenu Komunalnej mechaniczno – biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Reczu. Dokonano także oceny poziomu akumulacji metali ciężkich w odwodnionych i ustabilizowanych osadach ściekowych wcześniej zdeponowanych i aktualnie powstających na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Reczu oraz przedstawiono możliwości ich zagospodarowania. Podjęto także próbę obniżenia ponadnormatywnych zawartości metali ciężkich w nagromadzonych osadach ściekowych na drodze ich kompostowania z dodatkiem materiałów strukturotwórczych (odpadów organicznych) oraz oceniono właściwości uzyskanych kompostów i możliwości ich przyrodniczego wykorzystania

Publication Place:

Szczecin

Date:

2007

Resource Type:

praca doktorska

Format:

application/pdf

Source:

D-1295

Language:

pol

Rights Management:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecine

Original Localization:

Biblioteka Główna ZUT