Report a problem related to object: Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) kontrolujących wczesność i podatność na porastanie u żyta (Secale cereale L.) z wykorzystaniem zagęszczonych map genetycznych populacji rekombinacyjnych linii wsobnych (RIL)

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information