Show structure

Title:

Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2003, 49

Contributor:

Pomorska Akademia Medyczna ; Kojder, Ireneusz (1949-). Red.

Subject and Keywords:

medycyna ; Pomorska Akademia Medyczna ; czasopismo medyczne polskie

Description:

Wydawnictwo naukowe Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Ukazuje się od 1951. Stanowi kontynuację Roczników Pomorskiej Akademii Medyczej im. gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie (1963 -1990) i Rocznika Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie (1951-1962). Od roku 1963 dodano drugi tytuł Annales Academiae Medicae Stetinensis. W Rocznikach publikowane są prace naukowe ze wszystkich dziedzin nauk medycznych autorów z Pomorskiej Akademii Medycznej oraz z innych ośrodków w kraju i za granicą. Każdy tom obejmuje: oryginalne prace naukowe, doniesienia naukowe, kronikę PAM za poprzedni rok, spis jednostek naukowo-dydaktycznych oraz bibliografię dorobku naukowego pracowników uczelni. Od roku 2001 czasopismo wydaje Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej.

Publisher:

Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Publication Place:

Szczecin

Date:

2003

Language:

pol

Resource Type:

czasopismo ; dokument naukowo-dydaktyczny

Format:

image/x.djvu

Source:

2,87922

Relation:

ZBC1513 ; ZBC1515 ; ZBC1514

online catalogue:

click here to follow the link

Rights Management:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Original Localization:

Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie