Show structure

Title:

Akademia Morska w Szczecinie - inauguracja roku akademickiego 2009/2010

Group publication title:

Instytucje

Creator:

Czasnojć, Marek (1942- )

Subject and Keywords:

21 w. ; szkolnictwo ; instytucje użyteczności publicznej ; uczelnie wyższe ; Akademia Morska (Szczecin) ; Politechnika Morska (Szczecin) ; bulwary i nabrzeża miejskie ; fotografia polska ; Szczecin (woj. zachodniopomorskie) ; Wały Chrobrego (Szczecin) ; wydarzenia polityczne i historyczne

Description:

Politechnika Morska w Szczecinie (do 2022 r. pod nazwą Akademia Morska w Szczecinie). W 1962 roku powołano Państwową Szkołę Rybołówstwa Morskiego oraz Państwową Szkołę Morską, umieszczając obie placówki w gmachach przy Wałach Chrobrego 1 i 2, opuszczonych przez działające od 1945 instytucje morskie. W 1967 r. obie szkoły połączono powołując do życia Wyższą Szkołę Morską. 2004 roku uchwalona została ustawa o zmianie nazwy uczelni na Akademię Morską w Szczecinie. Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, dla floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej. ; Kolekcja fotografii zakupiona w ramach dotacji celowej przyznanej przez Gminę Miasto Szczecin na realizację zadania „Zakup zdjęć szczecińskiego fotografa Marka Czasnojcia - kolekcja cyfrowa MBP.”

Date:

2009

Language:

pol

Resource Type:

fotografia

Format:

image/jpeg

Rights Management:

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Original Localization:

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie