Show structure

Title:

NOVA ILLVSTRISSIMI DVCATVS POMERANIAE TABVLA antea a Viro Cl. D.D. Eilhardo Lubino edita, nunc iterum correcta per Frid. Palbitzke Pomer. L.L. Studiosum. AMSTELODAMI. Apud Ioannem Ianßonium

Creator:

Ianssonius Joannes (1588-1664)

Contributor:

Lubinus Elihard ; Pabitzke Friedrich von

Subject and Keywords:

ikonografia ; Pomorze Zachodnie ; plan miasta ; geografia ; Pommern ; mapa ; widoki miast ; kartografia

Description:

Wielka mapa Pomorza E. Lubinusa szybko stała się wzorcem do przygotowania kolejnych map księstwa pomorskiego. Na jej podstawie Jodocus Hondius II opracował mapę Pomorza, która została opublikowana w atlasie Appendix Atlaitis Maioris z 1630 r. Jednakże płyty tego atlasu po pierwszym wydaniu zostały sprzedane konkurencji, a w oficynie Hondiusa w 1633 r. Joannes Ianssonius do kolejnego atlasu (H. Hondius, L’Appendice De L’Atlas De Gerard Mercator et Iodocus Hondius...) przygotował nową wersję mapy Nova illustrissimi Ducatvs Pomeraniae Tabula w skali 1:935 000. Opracowanie wzbogacono o nowe informacje, które dostarczył Pomorzanin Friedrich Palbitzke. Mapa Księstwa Pomorskiego wraz z wyspą Rugią przedstawia sieć wodną i rzeźbę terenu, zawiera oznaczenie 600 miejscowości pomorskich, a także granic księstwa i krajów ościennych. Posiada legendę dla miast i wsi. Ponadto ozdobiono ją portretem księcia pomorskiego Bogusława XIV, dziewięciopolowym herbem Księstwa Pomorskiego, trzema różami wiatrów, czterema żaglowcami i smokiem morskim. Kartusz mapy wzbogacony został o przedstawienie płodów rolnych i bogini płodności, a także z lewej strony postaciami dwóch kartografów z cyrklem. Na jej odwrocie zamieszczony został opis i historia Księstwa Pomorskiego do czasów reformacji w 1534 roku. Opracowanie to reprodukowane było w kolejnych edycjach atlasu Hondiusa aż do 1658 roku.

Publication Place:

Amsterdam

Date:

1633

Language:

lat ; ger

Resource Type:

mapa

Format:

application/pdf

Archival Reference number:

PL-65-46

Title of Fond:

Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Szczecinie

File Number:

PL-65-46-302

Rights Management:

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Original Localization:

Archiwum Państwowe w Szczecinie