Show structure

Title:

Herzogthumb Pommern. Duché de Pomeranie, divise en ses principles parties; qui sont les principate de Rugue, duches de Stettin, Pomeranie, Cassubie et Wandalie, comte de Gutzkow, baronies, ou seignries de Wolgast, Barth, Louwenbourg, et Butow. Les places de l’evesche de Camin Sont Marquees E.C. Par le S. Sanson d’Abbeuille, Geographe ordinare du Roy. Avecq Privilege pour vingt Ans 1654

Creator:

Sanson, Nicolas (1600-1667)

Subject and Keywords:

ikonografia ; Pomorze Zachodnie ; geografia ; Pommern ; Landkarte ; mapa ; Sanson Nicolas de Abbeville ; Abbeville Sanson Nicolas de ; kartografia

Description:

Nicolas Sanson d’Abbeville twórca francuskich osiągnięć kartograficznych XVII wieku. W 1654 roku wydał atlas ze 100 mapami. Mapa Pomorza Zachodniego w skali 1:850 000 została zamieszczona już w pierwszym atlasie N. Sansona z 1654 r. Po raz pierwszy zaznaczono na niej siatkę geograficzną, a granice Księstwa Pomorskiego oznaczono linią kropkowaną i podkreślono kolorem żółtym oraz zielonym, przy czym dla części na wschód od Odry zastosowano kolor zielony, zaś dla części zachodniej żółty. Autor mapy być może chciał w ten sposób rozróżnić część szwedzką i brandenburską Księstwa Pomorskiego podzielonego między te dwa państwa po śmierci księcia Bogusława XIV (zm. w 1637 r.) i zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Granica ta została przedstawiona bardzo nieprecyzyjnie w części południowej. Linią kropkowaną oznaczono również granice ziem historycznych Pomorza. Na uwagę zasługuje tu także bogata sieć rzek z nazwami. W stosunku do wcześniejszych map Pomorza Zachodniego znacznej redukcji uległa liczba miejscowości naniesionych.

Publication Place:

[Paris]

Date:

1654

Language:

ger ; fre

Resource Type:

mapa

Format:

image/jpeg

Archival Reference number:

PL-65-46

Title of Fond:

Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Szczecinie

File Number:

PL-65-46-0-1138

Rights Management:

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Original Localization:

Archiwum Państwowe w Szczecinie