Show structure

Title:

Serenissiomo, Celsissimo ac Investissimo pricipi, FREDERICO GUILIELMO, D.G. Marchioni Branderburgico S.R.I. Electori et Archicamerario etc. Pomeraniae Ultori, Victori, Duci ac Reduci, Hanc POMERANIAE DUCATUS Tabulam. Cum. Privil. Ordin: General: Belgii Foederati. D.D.D Nicolaus Vissche

Creator:

Visscher, Nicolaes II (1649-1702)

Subject and Keywords:

ikonografia ; Pomorze Zachodnie ; geografia ; mapa administracyjna ; Pommern ; podziały historyczne ziem ; mapa ; Verwaltungskarte ; kartografia

Description:

Mapa N. Vischera jest opracowana w skali ok. 1:800 000. Posiada wiele cech wspólnych z wydaną wcześniej przez Janssoniusa mapą Księstwa Pomorskiego E. Lubinusa z poprawkami F. Palbitzke. Autor umieścił tu Arkonę i Winetę. Wprowadził też legendą objaśniającą dla miast i wsi. Ten wielobarwny obraz kartograficzny przedstawia teren Księstwa Pomorskiego z podziałem na historyczne krainy. Od wschodu rozpoczynając występuje tu Ziemia Lęborska i Bytowska, Księstwo Wendyjskie, Księstwo Kaszubów, Księstwo Pomorskie z wyspą Wolin, Księstwo Szczecińskie z wyspą Uznam, Hrabstwo Gützkow, Ziemia Bartyjska i Rugia. Autor mapy sieć dróg Lubinusa potraktował jako jakieś granice administracyjne na tej wyspie. Bogata jest tu sieć rzek, które w większości opatrzone zostały nazwami. Te ostatnie otrzymały także wyspy.

Publication Place:

Amsterdam

Date:

1682

Language:

lat ; ger

Resource Type:

mapa

Format:

image/jpeg

Archival Reference number:

PL-65-46

Title of Fond:

Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Szczecinie

File Number:

PL-65-46-0-99

Rights Management:

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Original Localization:

Archiwum Państwowe w Szczecinie