Show structure

Title:

DUCATUS POMERANIAE Tabula Generalis in qua sunt DUCATUS POMERANIAE, STETTINENSIS, CASSUBIAE, VANDALIAE et BARDENSIS, PRINCIPATUS RUGIAE ac INSULAE, COMITATUS GUSKOVIENSIS et DOMINA LOUWENBURGENSE, WOLGASTENSE, et BUTOVIENSE per P[etrus]. SCHENK Jun. Exc. Amstel[odami]. Cum Privil. Reg: Polon.

Creator:

Schenk, Peter (1661-ca 1718; jun.)

Subject and Keywords:

ikonografia ; Pomorze Zachodnie ; geografia ; Schenk Peter jun. ; Pommern ; mapa administracyjna ; mapa ; Verwaltungskarte ; podziały historyczne ziem ; kartografia

Description:

Mapa Pomorza Zachodniego ukazała się po 1715 r. (w niektórych katalogach podawana jest również data 1750 r.). Jest to wielobarwny miedzioryt wykonany w skali około 1:750 000. Barwami wyróżniono tutaj ziemie historyczne wchodzące w skład Księstwa Pomorskiego. Linią barwną oznaczono granice z Królestwem Polskim, Marchią Brandenburską oraz Meklemburgią. Oznaczenie Arkony, Winety oraz inne elementy umieszczone na mapie wyraźnie wskazują na jej pokrewieństwo z mapą Księstwa Pomorskiego Frederico de Wita, która ukazała się około 1706 r. oraz z jeszcze wcześniejszą mapą autorstwa N. Visschera.

Publication Place:

Amsterdam

Date:

1715

Language:

lat ; ger

Resource Type:

mapa

Format:

image/jpeg

Coverage:

Pomorze, XVIII wiek, mapa

Archival Reference number:

PL-65-46

Title of Fond:

Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Szczecinie

File Number:

PL-65-46-0-97

Rights Management:

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Original Localization:

Archiwum Państwowe w Szczecinie