Filters

Search for: [Description = Zawiera wklejone ilustracje, fotografie, rysunki i wpisy gości odwiedzających s\/y Maria w latach 1973\-1978.]

Number of results: 1

items per page

Między 15 września 1973 i 2 lutego 1978 roku
archiwalia elektroniczne

This page uses 'cookies'. More information