Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Subject and Keywords
  • Contributor
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Wydawnictwo naukowe Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Ukazuje się od 1951. Stanowi kontynuację Roczników Pomorskiej Akademii Medyczej im. gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie \(1963 \-1990\) i Rocznika Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie \(1951\-1962\). Od roku 1963 dodano drugi tytuł Annales Academiae Medicae Stetinensis. W Rocznikach publikowane są prace naukowe ze wszystkich dziedzin nauk medycznych autorów z Pomorskiej Akademii Medycznej oraz z innych ośrodków w kraju i za granicą. Każdy tom obejmuje\: oryginalne prace naukowe, doniesienia naukowe, kronikę PAM za poprzedni rok, spis jednostek naukowo\-dydaktycznych oraz bibliografię dorobku naukowego pracowników uczelni. Od roku 2001 czasopismo wydaje Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej.]

Number of results: 80

items per page

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2011
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2011
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2011
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2011
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2012
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2012
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2012
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2013
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2013
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

Pomorska Akademia Medyczna Miętkiewski, Eugeniusz (1915-2002). Red.

1985
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

Pomorska Akademia Medyczna Miętkiewski, Eugeniusz (1915-2002). Red.

1982
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

Pomorska Akademia Medyczna Miętkiewski, Eugeniusz (1915-2002). Red.

1983
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

Pomorska Akademia Medyczna Miętkiewski, Eugeniusz (1915-2002). Red. Kojder, Ireneusz (1949-). Red.

2001
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

Pomorska Akademia Medyczna Kojder, Ireneusz (1949-). Red.

2002
czasopismo dokument naukowo-dydaktyczny

This page uses 'cookies'. More information