Filters

Search for: [Description = Uchwała nr XVII\/164\/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 listopada 2007 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information