Filters

Search for: [Description = Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydz. Budownictwa i Architektury, studiujących architekturę. Materiał podzielony jest na rodziały odpowiadające poszczególnym działom geometrii a więc\: rzuty Monge'a, rzuty cechowane, aksometria, plamimetria, powierzchnie w rzutach, konstrukcja cieni, perspektywa ukośna i pionowa. Skrypt jest bardzo pomocny tak studentom jak i wykładowcom przedmiotu Geometria Wykreślna.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information