Filters

Search for: [Description = Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego. Miedzioryt, ręcznie kolor., wymiary ark. 64x55 cm. Opis mapy w\: Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach \: katalog wystawy \/ M. Stelmach, poz. 47. Ark. pochodzi z dzieła G. Roberta de Vaugondy pt.\: Atlas universal z 1757 r. W prawym dolnym rogu mapa poboczna\: Supplément pour le Marquisat de Brandebourg oú se trouve la Vieille Marche et le Quartier de Pregnitz. Mapa przedstawia terytorium dawnego Księstwa Pomorskiego i Marchii Brandenburskiej. Księstwo Pomorskie podzielono na poszczególne ziemie i księstwa, natomiast nie zaznaczono granic między częściami należącymi do Prus i Szwecji. W prawym górnym rogu zamieszczono jednak informację o ziemiach pomorskich należących do Korony Szwedzkiej. Na Rugii oznaczono linią kropkowaną drogi]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information