Title:

Pomerania XIIII nova tabvla

Creator:

[Artopaeus, Petrus] (ca 1500- 1563)

Subject and Keywords:

drzeworyt ; 16 w. ; mapa ; Księstwo Pomorskie

Description:

Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego. Mapę wykonano w skali ok. 1:1 000 000; wymiary ark. 39 x 31 cm. Opis mapy w: Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach : katalog wystawy / M. Stelmach, poz. 2. Ark. został zamieszczony w łacińskim wydaniu dzieła Claudiusa Ptolemeusa pt.: Geographia Clavdii Ptole=maei Alexandrini, ... libri VIII w 1552 r. Tłumaczem tego dzieła był Sebastian Műnster, a wydawcą jego pasierb Heinrich Petri. Autor mapy, Petrus Artopaeus, znany jest również w literaturze pod nazwiskiem Becker. Mapa przedstawia obszar od wyspy Rugii na zachodzie aż po Hel na wschodzie, a na południu sięga linii Bad Freienwalde-Tuchola-Chełmno. Granice Pomorza zaznaczono linią kropkowaną. Autor naniósł sieć rzeczną oraz najważniejsze miejscowości. Przedstawił również wzgórza, ale ich lokalizacja odbiega znacznie od rzeczywistości. Mapa została opatrzona 9 herbami ziem pomorskich należących do Księstwa Pomorskiego. W prawym dolnym rogu zamieszczono tekst informujący o Pomorzu Gdańskim. Zaopatrzona została również w ramki ze współrzędnymi (nie geograficznymi).

Publisher:

[Heinrich Petri]

Publication Place:

[Basel]

Date:

[1552]

Language:

lat

Resource Type:

mapa

Format:

image/x.djvu

Source:

K.1106

Relation:

ZBC487

online catalogue:

click here to follow the link

Rights Management:

Domena publiczna

Original Localization:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego