Deutsch   English   polski  
 

ZBC POMERANIA

Deutsch   English   polski  

Informacje

Biblioteka

Wydzielone biblioteki

Pragniemy poinformować naszych czytelników, że w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”  wyodrębniono oddzielne, wirtualne biblioteki cyfrowe dla niektórych instytucji. Są to:
http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/MNS/dlibra  - Muzeum Narodowe
http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/AP/dlibra - Archiwum Państwowe
http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/AS/dlibra - Akademia Sztuki
http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/ZUT/dlibra - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

Każda z tych instytucji może traktować wydzieloną bibliotekę  jako własną,   instytucjonalną bibliotekę cyfrową i  publikować w niej zbiory digitalizowane w ramach różnych projektów, w tym  z programów ministerialnych, takich jak KULTURA+.

Zgodnie z Regulaminem ZBC „Pomerania” przyjętym przez Radę Zarządzającą ZSIReNa (Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Regionalnej i Naukowej), członkowie Systemu umieszczają na swoich stronach www logo oraz link do ZBC „Pomerania”, umożliwiając  w ten sposób swoim użytkownikom dostęp do własnych  i innych zbiorów cyfrowych publikowanych w ZBC „Pomerania”. Instytucja, która posiada wyodrębnioną w ZBC "Pomerania" własną bibliotekę cyfrową może na swojej stronie umieścić link do niej lub do całego zasobu ZBC.

Użytkownicy korzystający z wydzielonej „wirtualnej” biblioteki cyfrowej danej instytucji mają też możliwość korzystania z pełnego zasobu ZBC „Pomerania”.  W celu przeglądania całego zasobu ZBC należy kliknąć na logo ZBC, znajdujące się w górnym panelu biblioteki cyfrowej.

Odwiedź nasze profile na:

           
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa