Statistics of digital library

Number of objects: 42 582

Readers on-line: 22

Total number of users since Jan 1, 2009: 12 072 550


Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jan 1, 2009

Number of new objects added in different formats
stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. 0 [1 443]
 2. 1 [33 184]
 3. 2 [7 769]
 4. 3 [180]
 5. 4 [16]
Number of content views for different formats
stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. 0 [20 913]
 2. 1 [1 331 843]
 3. 2 [1 485 261]
 4. 3 [14 313]
 5. 4 [133]

Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jan 1, 2009

Choose attribute: 

Ranking by total number of objects
stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [31913]
 2. stary druk [4424]
 3. akt prawny [1474]
 4. karta pocztowa [1440]
 5. rękopis [1217]
 6. afisz [1028]
 7. książka [699]
 8. druk muzyczny [539]
 9. fotografia [363]
 10. druk ulotny [319]
 11. zaproszenie [179]
 12. druk urzędowy [179]
 13. mapa [177]
 14. tłok pieczęci [167]
 15. dokument naukowo-dydaktyczny [158]
 16. praca doktorska [130]
 17. jednodniówka [90]
 18. rękopis muzyczny [89]
 19. grafika [84]
 20. archiwalia elektroniczne [64]
 21. księga metrykalna [55]
 22. rycina [50]
 23. dokument elektroniczny [46]
 24. broszura [46]
 25. odbitka litograficzna [43]
 26. program teatralny [30]
 27. dokument dźwiękowy [29]
 28. plan [23]
 29. bilet [20]
 30. druk okolicznościowy [19]
 31. prezentacja multimedialna [18]
 32. etykieta [15]
 33. dokument elekroniczny [13]
 34. atlas [12]
 35. rozprawa habilitacyjna [11]
 36. czasospimo [11]
 37. materiały konferencyjne [10]
 38. inkunabuł [10]
 39. dokument urzędowy [8]
 40. kronika [7]
 41. telegram [6]
 42. program koncertu [5]
 43. plakat [4]
 44. tłok pieczęci mosiężny [3]
 45. szkicownik [3]
 46. rysunek [3]
 47. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [3]
 48. dokument życia społecznego [3]
 49. archiwalia [3]
 50. album [3]
 51. reprodukcja [2]
 52. obraz [2]
 53. dokument piśmienniczy [2]
 54. biuletyn informacyjny [2]
 55. widok [1]
 56. księga regestowa [1]
 57. dokument osobisty [1]
 58. artykuł [1]
 59. Plik MP3 [1]
Ranking by number of viewed objects
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [1643915]
 2. książka [405219]
 3. praca doktorska [331822]
 4. dokument naukowo-dydaktyczny [314032]
 5. księga metrykalna [125595]
 6. stary druk [64862]
 7. dokument elektroniczny [61913]
 8. karta pocztowa [33685]
 9. mapa [28296]
 10. afisz [23509]
 11. broszura [19261]
 12. akt prawny [17448]
 13. druk muzyczny [17354]
 14. rękopis [15007]
 15. prezentacja multimedialna [14562]
 16. tłok pieczęci [8550]
 17. druk ulotny [8278]
 18. jednodniówka [7798]
 19. materiały konferencyjne [5304]
 20. fotografia [4998]
 21. druk urzędowy [4910]
 22. plan [4244]
 23. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [4052]
 24. dokument urzędowy [3873]
 25. zaproszenie [3727]
 26. rycina [3590]
 27. rozprawa habilitacyjna [3020]
 28. księga regestowa [2160]
 29. archiwalia elektroniczne [1776]
 30. rękopis muzyczny [1744]
 31. atlas [1394]
 32. program teatralny [1235]
 33. archiwalia [999]
 34. druk okolicznościowy [938]
 35. inkunabuł [722]
 36. etykieta [598]
 37. bilet [447]
 38. album [384]
 39. odbitka litograficzna [375]
 40. dokument dźwiękowy [371]
 41. czasospimo [301]
 42. tłok pieczęci mosiężny [248]
 43. dokument życia społecznego [186]
 44. plakat [184]
 45. program koncertu [170]
 46. szkicownik [147]
 47. dokument piśmienniczy [106]
 48. kronika [67]
 49. rysunek [67]
 50. dokument elekroniczny [46]
 51. widok [42]
 52. obraz [41]
 53. dokument osobisty [37]
 54. grafika [36]
 55. telegram [31]
 56. artykuł [28]
 57. reprodukcja [27]
 58. biuletyn informacyjny [11]
 59. Plik MP3 [1]

This page uses 'cookies'. More information