Deutsch   polski   English  
 

ZBC POMERANIA

Deutsch   polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 38340

Obecnie czytających: 18

Łączna liczba czytelników od dnia 2009-01-01: 8419461

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2009-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [27899]
 2. stary druk [4164]
 3. akt prawny [1474]
 4. karta pocztowa [1440]
 5. rękopis [1216]
 6. afisz [1029]
 7. książka [699]
 8. druk muzyczny [488]
 9. fotografia [362]
 10. druk ulotny [321]
 11. zaproszenie [183]
 12. druk urzędowy [179]
 13. mapa [177]
 14. tłok pieczęci [167]
 15. dokument naukowo-dydaktyczny [158]
 16. praca doktorska [112]
 17. jednodniówka [90]
 18. rękopis muzyczny [89]
 19. księga metrykalna [55]
 20. archiwalia elektroniczne [51]
 21. rycina [50]
 22. odbitka litograficzna [43]
 23. dokument elektroniczny [35]
 24. broszura [35]
 25. plan [23]
 26. program teatralny [20]
 27. bilet [20]
 28. druk okolicznościowy [19]
 29. prezentacja multimedialna [17]
 30. etykieta [15]
 31. atlas [12]
 32. materiały konferencyjne [10]
 33. inkunabuł [10]
 34. rozprawa habilitacyjna [8]
 35. dokument urzędowy [8]
 36. dokument dźwiękowy [7]
 37. telegram [6]
 38. program koncertu [5]
 39. plakat [4]
 40. tłok pieczęci mosiężny [3]
 41. szkicownik [3]
 42. rysunek [3]
 43. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [3]
 44. dokument życia społecznego [3]
 45. archiwalia [3]
 46. album [3]
 47. reprodukcja [2]
 48. obraz [2]
 49. dokument piśmienniczy [2]
 50. widok [1]
 51. księga regestowa [1]
 52. dokument osobisty [1]
 53. artykuł [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [1175101]
 2. książka [312780]
 3. dokument naukowo-dydaktyczny [259542]
 4. praca doktorska [255575]
 5. księga metrykalna [104574]
 6. dokument elektroniczny [46466]
 7. stary druk [42134]
 8. karta pocztowa [27005]
 9. mapa [23739]
 10. afisz [19780]
 11. broszura [17591]
 12. akt prawny [12582]
 13. prezentacja multimedialna [12110]
 14. rękopis [11234]
 15. druk muzyczny [8866]
 16. tłok pieczęci [6740]
 17. druk ulotny [6404]
 18. jednodniówka [5114]
 19. materiały konferencyjne [4594]
 20. druk urzędowy [4060]
 21. fotografia [3652]
 22. plan [3646]
 23. zaproszenie [3206]
 24. rycina [3060]
 25. dokument urzędowy [2923]
 26. księga regestowa [1367]
 27. atlas [1278]
 28. rękopis muzyczny [1225]
 29. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [1094]
 30. rozprawa habilitacyjna [1001]
 31. archiwalia elektroniczne [933]
 32. archiwalia [793]
 33. program teatralny [750]
 34. druk okolicznościowy [681]
 35. inkunabuł [559]
 36. etykieta [477]
 37. bilet [352]
 38. odbitka litograficzna [314]
 39. album [269]
 40. dokument dźwiękowy [253]
 41. tłok pieczęci mosiężny [209]
 42. plakat [149]
 43. program koncertu [131]
 44. szkicownik [126]
 45. dokument życia społecznego [72]
 46. dokument piśmienniczy [72]
 47. rysunek [46]
 48. widok [37]
 49. obraz [35]
 50. dokument osobisty [34]
 51. telegram [27]
 52. reprodukcja [21]
 53. artykuł [19]

Więcej statystyk...

Odwiedź nasze profine na:

           
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa