Deutsch   English   polski  
 

ZBC POMERANIA

Deutsch   English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 41805

Obecnie czytających: 90

Łączna liczba czytelników od dnia 2009-01-01: 11895408

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2009-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [31264]
 2. stary druk [4425]
 3. akt prawny [1474]
 4. karta pocztowa [1440]
 5. rękopis [1217]
 6. afisz [1030]
 7. książka [700]
 8. druk muzyczny [540]
 9. fotografia [362]
 10. druk ulotny [321]
 11. zaproszenie [183]
 12. druk urzędowy [179]
 13. mapa [177]
 14. tłok pieczęci [167]
 15. dokument naukowo-dydaktyczny [158]
 16. praca doktorska [127]
 17. jednodniówka [90]
 18. rękopis muzyczny [89]
 19. księga metrykalna [55]
 20. archiwalia elektroniczne [53]
 21. rycina [50]
 22. broszura [48]
 23. odbitka litograficzna [43]
 24. dokument elektroniczny [36]
 25. program teatralny [30]
 26. plan [23]
 27. bilet [20]
 28. druk okolicznościowy [19]
 29. prezentacja multimedialna [18]
 30. etykieta [15]
 31. atlas [12]
 32. czasospimo [11]
 33. materiały konferencyjne [10]
 34. inkunabuł [10]
 35. rozprawa habilitacyjna [9]
 36. dokument urzędowy [8]
 37. dokument dźwiękowy [7]
 38. telegram [6]
 39. program koncertu [5]
 40. plakat [4]
 41. tłok pieczęci mosiężny [3]
 42. szkicownik [3]
 43. rysunek [3]
 44. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [3]
 45. dokument życia społecznego [3]
 46. archiwalia [3]
 47. album [3]
 48. reprodukcja [2]
 49. obraz [2]
 50. dokument piśmienniczy [2]
 51. widok [1]
 52. księga regestowa [1]
 53. dokument osobisty [1]
 54. dokument elekroniczny [1]
 55. artykuł [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [1578699]
 2. książka [392114]
 3. praca doktorska [321358]
 4. dokument naukowo-dydaktyczny [307935]
 5. księga metrykalna [123281]
 6. stary druk [61929]
 7. dokument elektroniczny [60537]
 8. karta pocztowa [32516]
 9. mapa [27283]
 10. afisz [22732]
 11. broszura [19189]
 12. akt prawny [16935]
 13. druk muzyczny [16842]
 14. rękopis [14444]
 15. prezentacja multimedialna [14317]
 16. tłok pieczęci [8314]
 17. druk ulotny [8010]
 18. jednodniówka [7265]
 19. materiały konferencyjne [5251]
 20. druk urzędowy [4795]
 21. fotografia [4707]
 22. plan [4099]
 23. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [3860]
 24. dokument urzędowy [3773]
 25. zaproszenie [3720]
 26. rycina [3438]
 27. rozprawa habilitacyjna [2657]
 28. księga regestowa [2114]
 29. archiwalia elektroniczne [1629]
 30. rękopis muzyczny [1600]
 31. atlas [1367]
 32. program teatralny [1193]
 33. archiwalia [973]
 34. druk okolicznościowy [894]
 35. inkunabuł [692]
 36. etykieta [572]
 37. bilet [437]
 38. album [368]
 39. odbitka litograficzna [356]
 40. dokument dźwiękowy [339]
 41. czasospimo [287]
 42. tłok pieczęci mosiężny [241]
 43. plakat [175]
 44. dokument życia społecznego [170]
 45. program koncertu [161]
 46. szkicownik [138]
 47. dokument piśmienniczy [104]
 48. rysunek [66]
 49. widok [41]
 50. obraz [39]
 51. dokument osobisty [36]
 52. telegram [31]
 53. artykuł [28]
 54. reprodukcja [25]
 55. dokument elekroniczny [14]

Więcej statystyk...

Odwiedź nasze profile na:

           
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa