Deutsch   English   polski  
 

ZBC POMERANIA

Deutsch   English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 41692

Obecnie czytających: 605

Łączna liczba czytelników od dnia 2009-01-01: 10941109

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2009-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [31156]
 2. stary druk [4321]
 3. akt prawny [1474]
 4. karta pocztowa [1440]
 5. rękopis [1217]
 6. afisz [1030]
 7. książka [700]
 8. druk muzyczny [540]
 9. fotografia [362]
 10. druk ulotny [321]
 11. zaproszenie [183]
 12. druk urzędowy [179]
 13. mapa [177]
 14. tłok pieczęci [167]
 15. dokument naukowo-dydaktyczny [158]
 16. praca doktorska [123]
 17. jednodniówka [90]
 18. rękopis muzyczny [89]
 19. księga metrykalna [55]
 20. archiwalia elektroniczne [53]
 21. rycina [50]
 22. broszura [48]
 23. odbitka litograficzna [43]
 24. dokument elektroniczny [36]
 25. program teatralny [30]
 26. plan [23]
 27. bilet [20]
 28. druk okolicznościowy [19]
 29. prezentacja multimedialna [17]
 30. etykieta [15]
 31. atlas [12]
 32. czasospimo [11]
 33. materiały konferencyjne [10]
 34. inkunabuł [10]
 35. rozprawa habilitacyjna [9]
 36. dokument urzędowy [8]
 37. dokument dźwiękowy [7]
 38. telegram [6]
 39. program koncertu [5]
 40. plakat [4]
 41. tłok pieczęci mosiężny [3]
 42. szkicownik [3]
 43. rysunek [3]
 44. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [3]
 45. dokument życia społecznego [3]
 46. archiwalia [3]
 47. album [3]
 48. reprodukcja [2]
 49. obraz [2]
 50. dokument piśmienniczy [2]
 51. widok [1]
 52. księga regestowa [1]
 53. dokument osobisty [1]
 54. artykuł [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [1534748]
 2. książka [382819]
 3. praca doktorska [313516]
 4. dokument naukowo-dydaktyczny [301634]
 5. księga metrykalna [121296]
 6. stary druk [60533]
 7. dokument elektroniczny [59492]
 8. karta pocztowa [31588]
 9. mapa [26948]
 10. afisz [22511]
 11. broszura [19015]
 12. akt prawny [16766]
 13. druk muzyczny [16473]
 14. rękopis [14315]
 15. prezentacja multimedialna [14077]
 16. druk ulotny [7921]
 17. tłok pieczęci [7711]
 18. jednodniówka [7146]
 19. materiały konferencyjne [5212]
 20. druk urzędowy [4760]
 21. fotografia [4613]
 22. plan [4055]
 23. dokument urzędowy [3702]
 24. zaproszenie [3700]
 25. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [3634]
 26. rycina [3396]
 27. rozprawa habilitacyjna [2409]
 28. księga regestowa [2045]
 29. archiwalia elektroniczne [1573]
 30. rękopis muzyczny [1533]
 31. atlas [1357]
 32. program teatralny [1180]
 33. archiwalia [943]
 34. druk okolicznościowy [874]
 35. inkunabuł [663]
 36. etykieta [565]
 37. bilet [435]
 38. album [355]
 39. odbitka litograficzna [347]
 40. dokument dźwiękowy [316]
 41. czasospimo [255]
 42. tłok pieczęci mosiężny [231]
 43. plakat [171]
 44. program koncertu [160]
 45. dokument życia społecznego [160]
 46. szkicownik [137]
 47. dokument piśmienniczy [97]
 48. rysunek [65]
 49. widok [41]
 50. obraz [39]
 51. dokument osobisty [36]
 52. telegram [31]
 53. artykuł [28]
 54. reprodukcja [25]

Więcej statystyk...

Odwiedź nasze profile na:

           
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa