Deutsch   polski   English  
 

ZBC POMERANIA

Deutsch   polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 39427

Obecnie czytających: 60

Łączna liczba czytelników od dnia 2009-01-01: 8670505

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2009-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [28960]
 2. stary druk [4164]
 3. akt prawny [1474]
 4. karta pocztowa [1440]
 5. rękopis [1216]
 6. afisz [1030]
 7. książka [699]
 8. druk muzyczny [490]
 9. fotografia [362]
 10. druk ulotny [321]
 11. zaproszenie [183]
 12. druk urzędowy [179]
 13. mapa [177]
 14. tłok pieczęci [167]
 15. dokument naukowo-dydaktyczny [158]
 16. praca doktorska [112]
 17. jednodniówka [90]
 18. rękopis muzyczny [89]
 19. księga metrykalna [55]
 20. archiwalia elektroniczne [53]
 21. rycina [50]
 22. broszura [48]
 23. odbitka litograficzna [43]
 24. dokument elektroniczny [35]
 25. program teatralny [30]
 26. plan [23]
 27. bilet [20]
 28. druk okolicznościowy [19]
 29. prezentacja multimedialna [17]
 30. etykieta [15]
 31. atlas [12]
 32. materiały konferencyjne [10]
 33. inkunabuł [10]
 34. rozprawa habilitacyjna [8]
 35. dokument urzędowy [8]
 36. czasospimo [8]
 37. dokument dźwiękowy [7]
 38. telegram [6]
 39. program koncertu [5]
 40. plakat [4]
 41. tłok pieczęci mosiężny [3]
 42. szkicownik [3]
 43. rysunek [3]
 44. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [3]
 45. dokument życia społecznego [3]
 46. archiwalia [3]
 47. album [3]
 48. reprodukcja [2]
 49. obraz [2]
 50. dokument piśmienniczy [2]
 51. widok [1]
 52. księga regestowa [1]
 53. dokument osobisty [1]
 54. artykuł [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [1211921]
 2. książka [320699]
 3. dokument naukowo-dydaktyczny [264997]
 4. praca doktorska [262223]
 5. księga metrykalna [106027]
 6. dokument elektroniczny [47744]
 7. stary druk [42888]
 8. karta pocztowa [27372]
 9. mapa [24147]
 10. afisz [20208]
 11. broszura [17797]
 12. akt prawny [13028]
 13. prezentacja multimedialna [12357]
 14. rękopis [11378]
 15. druk muzyczny [9105]
 16. tłok pieczęci [6804]
 17. druk ulotny [6528]
 18. jednodniówka [5247]
 19. materiały konferencyjne [4646]
 20. druk urzędowy [4189]
 21. plan [3696]
 22. fotografia [3685]
 23. zaproszenie [3265]
 24. rycina [3119]
 25. dokument urzędowy [3042]
 26. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [1680]
 27. księga regestowa [1406]
 28. atlas [1293]
 29. rękopis muzyczny [1235]
 30. rozprawa habilitacyjna [1137]
 31. archiwalia elektroniczne [1007]
 32. program teatralny [823]
 33. archiwalia [813]
 34. druk okolicznościowy [700]
 35. inkunabuł [565]
 36. etykieta [480]
 37. bilet [359]
 38. odbitka litograficzna [316]
 39. album [276]
 40. dokument dźwiękowy [269]
 41. tłok pieczęci mosiężny [210]
 42. plakat [152]
 43. program koncertu [135]
 44. szkicownik [127]
 45. dokument piśmienniczy [76]
 46. dokument życia społecznego [74]
 47. rysunek [59]
 48. widok [37]
 49. obraz [36]
 50. czasospimo [34]
 51. dokument osobisty [34]
 52. telegram [27]
 53. reprodukcja [21]
 54. artykuł [21]

Więcej statystyk...

Odwiedź nasze profine na:

           
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa