Deutsch   polski   English  
 

ZBC POMERANIA

Deutsch   polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 38679

Obecnie czytających: 26

Łączna liczba czytelników od dnia 2009-01-01: 8595299

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2009-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [28219]
 2. stary druk [4164]
 3. akt prawny [1474]
 4. karta pocztowa [1440]
 5. rękopis [1216]
 6. afisz [1030]
 7. książka [699]
 8. druk muzyczny [489]
 9. fotografia [362]
 10. druk ulotny [321]
 11. zaproszenie [183]
 12. druk urzędowy [179]
 13. mapa [177]
 14. tłok pieczęci [167]
 15. dokument naukowo-dydaktyczny [158]
 16. praca doktorska [112]
 17. jednodniówka [90]
 18. rękopis muzyczny [89]
 19. księga metrykalna [55]
 20. archiwalia elektroniczne [52]
 21. rycina [50]
 22. broszura [48]
 23. odbitka litograficzna [43]
 24. dokument elektroniczny [35]
 25. program teatralny [30]
 26. plan [23]
 27. bilet [20]
 28. druk okolicznościowy [19]
 29. prezentacja multimedialna [17]
 30. etykieta [15]
 31. atlas [12]
 32. materiały konferencyjne [10]
 33. inkunabuł [10]
 34. rozprawa habilitacyjna [8]
 35. dokument urzędowy [8]
 36. dokument dźwiękowy [7]
 37. telegram [6]
 38. program koncertu [5]
 39. plakat [4]
 40. tłok pieczęci mosiężny [3]
 41. szkicownik [3]
 42. rysunek [3]
 43. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [3]
 44. dokument życia społecznego [3]
 45. czasospimo [3]
 46. archiwalia [3]
 47. album [3]
 48. reprodukcja [2]
 49. obraz [2]
 50. dokument piśmienniczy [2]
 51. widok [1]
 52. księga regestowa [1]
 53. dokument osobisty [1]
 54. artykuł [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [1195232]
 2. książka [317192]
 3. dokument naukowo-dydaktyczny [262663]
 4. praca doktorska [259525]
 5. księga metrykalna [105304]
 6. dokument elektroniczny [47251]
 7. stary druk [42701]
 8. karta pocztowa [27311]
 9. mapa [24000]
 10. afisz [20076]
 11. broszura [17721]
 12. akt prawny [12938]
 13. prezentacja multimedialna [12255]
 14. rękopis [11347]
 15. druk muzyczny [9016]
 16. tłok pieczęci [6775]
 17. druk ulotny [6490]
 18. jednodniówka [5195]
 19. materiały konferencyjne [4624]
 20. druk urzędowy [4145]
 21. fotografia [3677]
 22. plan [3674]
 23. zaproszenie [3244]
 24. rycina [3104]
 25. dokument urzędowy [2975]
 26. księga regestowa [1384]
 27. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [1339]
 28. atlas [1286]
 29. rękopis muzyczny [1229]
 30. rozprawa habilitacyjna [1089]
 31. archiwalia elektroniczne [985]
 32. archiwalia [798]
 33. program teatralny [795]
 34. druk okolicznościowy [695]
 35. inkunabuł [563]
 36. etykieta [480]
 37. bilet [359]
 38. odbitka litograficzna [315]
 39. album [273]
 40. dokument dźwiękowy [262]
 41. tłok pieczęci mosiężny [209]
 42. plakat [151]
 43. program koncertu [131]
 44. szkicownik [127]
 45. dokument piśmienniczy [75]
 46. dokument życia społecznego [73]
 47. rysunek [59]
 48. widok [37]
 49. obraz [36]
 50. dokument osobisty [34]
 51. telegram [27]
 52. reprodukcja [21]
 53. artykuł [21]
 54. czasospimo [15]

Więcej statystyk...

Odwiedź nasze profine na:

           
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa