Deutsch   English   polski  
 

ZBC POMERANIA

Deutsch   English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 41645

Obecnie czytających: 5

Łączna liczba czytelników od dnia 2009-01-01: 9427510

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2009-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [31118]
 2. stary druk [4321]
 3. akt prawny [1474]
 4. karta pocztowa [1440]
 5. rękopis [1216]
 6. afisz [1030]
 7. książka [700]
 8. druk muzyczny [540]
 9. fotografia [362]
 10. druk ulotny [321]
 11. zaproszenie [183]
 12. druk urzędowy [179]
 13. mapa [177]
 14. tłok pieczęci [167]
 15. dokument naukowo-dydaktyczny [158]
 16. praca doktorska [119]
 17. jednodniówka [90]
 18. rękopis muzyczny [89]
 19. księga metrykalna [55]
 20. archiwalia elektroniczne [53]
 21. rycina [50]
 22. broszura [48]
 23. odbitka litograficzna [43]
 24. dokument elektroniczny [35]
 25. program teatralny [30]
 26. plan [23]
 27. bilet [20]
 28. druk okolicznościowy [19]
 29. prezentacja multimedialna [17]
 30. etykieta [15]
 31. atlas [12]
 32. materiały konferencyjne [10]
 33. inkunabuł [10]
 34. rozprawa habilitacyjna [8]
 35. dokument urzędowy [8]
 36. czasospimo [8]
 37. dokument dźwiękowy [7]
 38. telegram [6]
 39. program koncertu [5]
 40. plakat [4]
 41. tłok pieczęci mosiężny [3]
 42. szkicownik [3]
 43. rysunek [3]
 44. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [3]
 45. dokument życia społecznego [3]
 46. archiwalia [3]
 47. album [3]
 48. reprodukcja [2]
 49. obraz [2]
 50. dokument piśmienniczy [2]
 51. widok [1]
 52. księga regestowa [1]
 53. dokument osobisty [1]
 54. artykuł [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [1419881]
 2. książka [358446]
 3. praca doktorska [295469]
 4. dokument naukowo-dydaktyczny [289019]
 5. księga metrykalna [115301]
 6. dokument elektroniczny [54578]
 7. stary druk [54366]
 8. karta pocztowa [30670]
 9. mapa [25977]
 10. afisz [21801]
 11. broszura [18638]
 12. akt prawny [16077]
 13. druk muzyczny [15140]
 14. rękopis [13674]
 15. prezentacja multimedialna [13652]
 16. druk ulotny [7569]
 17. tłok pieczęci [7485]
 18. jednodniówka [6754]
 19. materiały konferencyjne [5142]
 20. druk urzędowy [4585]
 21. fotografia [4504]
 22. plan [3941]
 23. zaproszenie [3635]
 24. dokument urzędowy [3458]
 25. rycina [3295]
 26. książka ; dokument naukowo-dydaktyczny [3115]
 27. rozprawa habilitacyjna [1904]
 28. księga regestowa [1836]
 29. rękopis muzyczny [1423]
 30. atlas [1337]
 31. archiwalia elektroniczne [1231]
 32. program teatralny [1062]
 33. archiwalia [857]
 34. druk okolicznościowy [813]
 35. inkunabuł [627]
 36. etykieta [550]
 37. bilet [427]
 38. odbitka litograficzna [330]
 39. album [306]
 40. dokument dźwiękowy [285]
 41. tłok pieczęci mosiężny [225]
 42. plakat [161]
 43. czasospimo [156]
 44. program koncertu [140]
 45. szkicownik [136]
 46. dokument życia społecznego [130]
 47. dokument piśmienniczy [92]
 48. rysunek [65]
 49. widok [40]
 50. obraz [38]
 51. dokument osobisty [35]
 52. telegram [30]
 53. artykuł [28]
 54. reprodukcja [25]

Więcej statystyk...

Odwiedź nasze profile na:

           
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa