/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0001.djvu

			
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0002.djvu

			
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0003.djvu

			ł 


... . 


, 


I 


. - - . - 


I 


'. . 
 


. ' . , 


I
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0004.djvu

			"' 


DEKANATY I PARAFIE 
DIECEZJI 
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ 
STAN Z DNIA 3 STYCZNIA 2011 


Opracował ks. dr Kazimierz Klawczyński 


(
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0005.djvu

			KURIA BISKUPIA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA 
75-062 KOSZALIN, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 25, 
tel. 94/3438710; fax: 94/3438739; 
e-mail: kuria@koszalin.opoka.org.pl 
nr konta ogólnego: 43 1240 1428 1111 0000 2263 7680 
prasa: 80 1240 1428 1111 0000 2263 7693 


bp Edward 
DAJCZAK 


Biskup Koszalińsko- 
Kołobrzeski 
kom. 601 733 001 


bp Paweł 
CIEŚLIK 


W ikariusz Generalny 
kom. 513 044 907 


bp Krzysztof 
ZADARKO 


W ikariusz Generalny 
kom. 602 443 70 I 


ul. Wyszyńskiego 16 
75-062 KOSZALIN 
tel. 94/343 87 II 


ul. Norwida 8 
75-656 KOSZALIN 
tel. 94/343 87 13 
tel. 94/340 93 II 


ul. Norwida 8 
75-656 KOSZALIN 
tel. 94/343 87 12 


bp Tadeusz B iskup Senior skr. poczt. 32 
WERNO 75-640 KOSZALIN 3 
tel. 94/318 30 12 
ks. Wacław Wikariusz Biskupi ul. Seminaryjna 2 
ŁUKASZ Kanclerz Kurii 75-817 KOSZALIN 
tel. 94/343 87 14 
tel. 94/345 9043 
ks. Kazimierz W icekanclerz Kurii ul. Bp. Domina 3/10 
KLA WCZYŃSKI kom. 502 171 615 75-065 KOSZALIN 
tel. 94/343 87 15 
ks. Rafał Sekretarz Ordynariusza ul. Seminaryjna 2 
ZABŁOŃSKI N otariusz Kurii 75-817 KOSZALIN 
kom. 692 192 964 tel. 94/343 87 28 
tel. 94/345 90 45 
ks. Jacek Dyrektor Ekonomiczny ul. Seminaryjna 2 
ŚWIĘSZKOWSKI kom. 602 535 835 75-817 KOSZALIN 
tel. 94/343 87 2 I 


2
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0006.djvu

			Referent ds. 
Ekonomicznych 
kom. 600437 305 


ks. Grzegorz 
SZEW CZAK 


ul. Seminaryjna 2 
75-817 KOSZALIN 
tel. 94/343 87 36 


ks. Henryk 
ROMANIK 


Diecezjalny ul. Norwida 6 
Konserwator Zabytków 75-636 KOSZALIN 
kom. 660 611 811 tel. 94/340 93 04 


ks. Radosław 
MAZUR 


Dyrektor Wydziału 
Katechetycznego 
kom.606 836 187 


ks. Ireneusz 
BLANK 


Diecezjalny Wizytator 
Katechetyczny 
kom. 692 423 755 


ks. Andrzej 
W ACROWICZ 


Diecezjalny 
Duszpasterz Rodzin 
kom. 508 143 012 


ul. Seminaryjna 2 
75-817 KOSZALIN 
tel. 94/343 87 19 


ul. Ks. St. Staszica 38 
75-499 Koszalin 
tel. 94/343 87 19 


ul. Seminaryjna 2 
75-817 KOSZALIN 
tel. 94/343 87 16 


ks. Krzysztof Dyrektor Wydziału ul. Seminaryjna 2 
WŁODARCZYK D uszpastersk iego 75-817 KOSZALIN 
kom. 601 895 573 tel. 94/343 87 17 
tel. 94/345 90 53 
ks. Zbigniew Diecezjalny Moderator ul. Seminaryjna 2 
WOŹNIAK Ruchu Światło-Życie 75-817 KOSZALIN 
kom. 602 808 900 tel. 94/340 98 61 
tel. 94/340 98 69 biuro 
'\ 
ks. Andrzej Diecezjalny ul. Bp. Domina 1/18 
ZANIEWSKI Duszpasterz Młodzieży 75-062 KOSZALIN 
kom. 501 014614 tel: 94/343 87 37 


3
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0007.djvu

			ks. Andrzej 
PA WŁOWSKI 


ks. Łukasz 
ŁUKASZEWICZ 


SĄD BISKUPI 


Oficjał Sądu 
kom. 600 286 898 


Sędzia Sądu 
kom. 606 141 313 


ul. Norwida 6 
75-656 KOSZALIN 
tel. 94/343 87 24 
tel. 94/340 93 02 


ul. Zywcięstwa 248 
75-90 I KOSZALIN 
tel. 94/343 87 20 


WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 
75-817 Koszalin, ul. Seminaryjna 2; tel. 94/345 90 20; 
e-mail: wsd@koszalin.opoka.org.pl; fax 94/345 90 21 


ks. Dariusz JASTRZĄB 


ks. Jacek LEWIŃSKI 


ks. Jarosław KODZIA 


ZARZĄD 


Rektor 


Wicerektor 


ks. Tomasz TOMASZEWSKI Prefekt 


Prefekt 


ks. Piotr WIETESKA 


ks. Zbigniew WITKA- 
JEŻEWSKI 


ks. Marek MACKIW 


ks. Janusz BUJAK 


ks. Lucjan DOLNY 


4 


tel. 94/345 90 42 
kom. 606 490 718 
tel. 94/345 90 41 
tel. 94/345 90 44 
tel. 94/345 9049 
kom. 606 382 949 


Ojciec Duchowny tel. 94/345 90 34 
Ojciec Duchowny tel. 94/345 90 48 


Dyrektor Ekonomiczny tel. 94/ 34590 33 
kom. 602 556 705 


WYKŁADOWCY 


Profesor Wydziału 
Teologicznego US w 
Szczecinie 


ul. Seminaryjna 2 
75-817 KOSZALIN 
tel. 94 /345 90 31 


Wykładowca Wydziału ul. Kościelna l 
Teologicznego US w 75-004 SIANÓW 
Szczecinie 604 136 141 tel. 94/318 52 51
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0008.djvu

			ks. Kazimierz Profesor Wydziału u l. Norwida 6 
DULLAK Teologicznego US w 75-656 KOSZALIN 
Szczecinie tel. 94/345 93 05 
ks. Krzysztof Wykładowca Wydziału ul. Seminaryjna 2 
GORCZyŃSKI Teologicznego US w 75-817 KOSZALIN 
Szczecinie tel. 94/345 90 35 
ks. Romuald Pracownik Wydziału ul. Papieża Pawła VI/2 
JANKIEWICZ Teologicznego US w 71-459 SZCZECIN 
Szczecinie 
ks. Krzysztof Wykładowca Wydziału ul. Seminaryjna 2 
KANTOWSKI Teologicznego US w 75-817 KOSZALIN 
Szczecinie tel. 94/345 90 37 
kom. 605 056 438 
ks. Mariusz Wykładowca ul. Norwida 6 
KOŁACIŃSKI Politechniki 75-656 KOSZALIN 
Koszalińskiej tel. 94/345 93 O I 
ks. Zdzisław Profesor i Dziekan ul. Papieża Pawła VI/2 
KROPLEWSKI W ydzinłu 71-459 SZCZECIN 
Teologicznego US w tel. 091/444 14 52 
Szczecinie tel. 94/345 90 40 
ks. Janusz Profesor Wydziału ul. Bolesława 
LEMAŃSKI Teologicznego US w Chrobrego 7 
Szczecinie 75-063 Koszalin 
ks. Edward Profesor Wydziału ul. Norwida 6 
SIENKIEWICZ Teologicznego US w 75-656 KOSZALIN 
Szczecinie tel. 94/340 93 06 
kom. 509 092 818 



, 


5
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0009.djvu

			CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ 
75-061 KOSZALIN, ul. bpa. Cz. Domina 8 
tel. 94 342 36 90; fax 94 346 21 75 
e-mail: koszalin@caritas.pl 


ks. Andrzej KORPUSIK 


Dyrektor Caritas 
kom.516156808 


ks. Norbert KWIECIŃSKI Zastępca Dyrektora 
Caritas 
kom. 602 742 685 


ks. Zygmunt CZAJA Dyrektor Bursy w 
Szczecinku 
kom. 603 082 352 


ks. Piotr SZCZEPANlUK Dyrektor Ośrodka 
Charytatywnego St. 
Liborius w Ostrowcu 


ks. Piotr POPŁA WSK I Dyrektor Ośrodka 
Caritas pw. św. 
Aniołów Stróżów 
kom. 601741281 


ul. Bp. Czesława 
Domina 8 
75-061 KOSZALIN 
tel. 94/342 36 90 


ul. Bp. Czesława 
Domina 8 
75-061 KOSZALIN 
tel. 94/342 36 90 


ul. Kościuszki 91 
78-400 SZCZECINEK 
tel. 94/374 59 00 


78-600 WAŁCZ 
te1.67/258 44 13 
kom. 697 061 268 


ul. Kasprowicza 7 
78-100 KOŁOBRZEG 
tel. 94/354 22 77 


CENTRUM EDUKACYJNO-FORMACYJNE 
ul. Seminaryjna 2 75-950 KOSZALIN 
tel. 94/340 98 00, fax: 94/340 98 70 
e-mail: cef@poczta.onet.pl 


ks. Andrzej HRYCKOWIAN Dyrektor Centrum 


6 


tel. 94/ 340 98 50 
kom. 661 443 449
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0010.djvu

			KSIĘŻA EMERYCI 
ks. Jan BETLEJA ks. Teodor GRZEGÓRSKI 
Rusinowo, 14 ul. Helsińska 5 A/6 
78-311 RUSINOWO 78-100 KOŁOBRZEG 
tel. 94/364 81 91 
ks. Jan GUZOWSKI 
ks. Lech BOŃCZA- 76-039 BIESIEKIERZ 53 
BYSTRZYCKI tel. 94/318 03 23 
ul. Bałtycka 31/4 
75-330 KOSZALIN ks. Jan JONASZ 
94/340 89 62 ul. Szczecińska 38 
76-200 SŁUPSK 
ks. Jan BORZYSZKOWSKI kom. 603 396084 
ul. Czwartaków 8 
75-697 KOSZALIN ks. Ryszard KIERZKOWSKI 
tel. 94/342 38 93 ul. J. Korczaka 79 
64-920 PIŁA 
ks. Józef CIESZyŃSKI 
ul. Ceynowy 7 ks. Piotr KLÓSKA 
77-100 BYTÓW Nowy Głomsk 3 
77-424 ZAKRZEW O 
ks. Tadeusz CYRIS 
ul. Bobolnicka 12/5 ks. Marian KOPEĆ 
78-450 GRZMIĄCA ul. Parkowa 14/10 
tel. 94/373 68 51 77-330 CZARNE 
., ks. Władysław DERYNG ks. Edmund KOZA 
ul. Makuszyńskiego 9 ul. Dworcowa 5 
64-920 PIŁA 78-423 ŻÓŁTNICA 
teI.67/2131
32 tel. 94/375 7176 
. \ ks. Marian DZIEM lANKO ks. Ryszard KRÓL 
ul. Racibora 811 O ul. Katedralna 37 
76-100 SŁA WNO 78-100 KOŁOBRZEG 
tel. 94/354 23 77 
ks. Franciszek FERENS 
ul. 3 Maja 23/39 ks. Kazimierz KRZEM IŃSKI 
76-200 SŁUPSK CEF 
kom. 504 913 375 ul. Seminaryjna 2 
75-950 KOSZALIN 
7
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0011.djvu

			ks. Czesław KRZYŻANOWSKI 
76-024 ŚWIESZYNO 23 


ks. Romulad KUNICKI 
ul Papieża Jana XXIII, 13 
78-600 WAŁCZ 
tel. 67/258 30 24, 
kom. 794 702 244 


ks. Stefan LESZCZYŃSKI 
ul. Reymonta 7/18 
78-320 POŁCZYN-ZDRÓJ 
kom. 720017044 


ks. Zdzisław LEWICKI 
ul. Kościuszki 30 
78-400 SZCZECINEK 


ks. Henryk ŁAPIŃSKI 
Waniewo 9 
18-218 SOKOŁY 
kom. 602 778 20 l 


ks. Stanisław MESLIN 
ul. M ieszka I /25 
74-505 MIESZKOWICE 
tel. 91/4145262 


ks. Kazimierz MICHALAK 
ul. Boh. Westerplatte l 
89-501 TUCHOLA 
tel.: 52/334 87 58 


ks. Bernard MIELCARZEW lez 
ul. 3 Maja I A 
78-400 SZCZECINEK 
kom. 512 840 949 


ks. Julian MIZERA 


ks. Adam MIZERSKI 
ul. E. Platter 8/3 
78-600 WAŁCZ 


8 


ks. Czesław NOW AK 
Ogartowo 47 
78-320 POŁCZYN-ZDRÓJ 
tel. 94/366 31 93 


ks. Antoni OŁÓ W 
ul. Żółkiewskiego 66 
76-200 SŁUPSK 
tel. 59/843 91 41 


ks. Piotr OŻÓG 
ul. Kościelna 3 
76-270 USTKA 
teJ. 693 746 749 


ks. Ryszard PA WLUKOWSKI 
ul. Grunwaldzka 41/26 
76-270 USTKA 


ks. Bogusław PlECH 
TYCHOWO 


ks. Gracjan PIKULIK 
uJ. Gen. M aczka I 7/6 
77-200 MIASTKO 
tel. 59/857 21 67 


ks. Franciszek PI RÓG 
ul. Kościuszki 21 
77-420 LIPKA k. Złotowa 


ks. Józef PISZCZAN 
ul. Marusarzówny 3D m 32 
84-300 LĘBORK 


ks. Józef POTYRAŁA 
ul. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
tel. 94/354 23 77 


ks. Zbigniew REGLIŃSKI 
ul. Św. Ojca Pio 3 
76-200 Słupsk 
tel. 59/842 29 70; 604 579 873
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0012.djvu

			ks. Norbert ROJ ks. Ignacy TARCZYŃSKI 
ul. Sprzymierzeńców 18AIl ul. Mickiewicza 1 
76-270 USTKA 78-630 CZŁOPA 
-ks. Józef SŁOMSKI ks. Stanisław WOJNAR 
ul. Katedralna 37 ul. Kościuszki 10 
78-100 KOŁOBRZEG 37-220 KAŃCZUGA 
tel. 94/354 23 77 
ks. Marian WOJNICKI 
ks. Stanisław STOLZ ul. Kilińskiego 6 
ul. Katedralna 37 78-500 DRA WSKO POM. 
78-100 KOŁOBRZFG 
tel. 94/354 23 77 ks. Marian WOŁOSZYN 
ul. \Vyzwolenia 14 a 
ks. Jan STRZELECKI 78-131 DŹWIRZYNO 
ul. Giełdowa 7 A tel. 94/358 51 42 
78-100 KOŁOBRZEG ks. Jan WSZOŁEK 
CEF 
ks. Edward SUGIER ul. Seminaryjna 2 
ul. Staszica 5B/8 75-817 KOSZALIN 
75-450 KOSZALIN kom. 664 289 652 
ks. Jan SZAŁACH ks. Leszek WÓDZ 
ul. Katedralna 37 ul. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 78-100 KOŁOBRZEG 
tel. 94/354 23 77 tel. 94/354 23 77 
ks. Józef SZAŁAPSKI ks. Ryszard ZABOJSZCZA 
ul. Katedralna 34 ul. Partyzantów 44a 
78-100 KOŁOBRZEG 28-300 JĘDRZEJÓW 
tel. 94/354 23 77 ks. Józef ZWIEFKA 
ks. Erwin SZCZEPANEK ul. Katedralna 34 
0\ 78-100 KOŁOBRZEG 
ul. Czarna 2 
46-059 ZA W ADZKIE tel. 94/354 23 77 
ks. Stanisław SZUBA 
ul. Rzeszowska 14 
36-200 BRZOZÓW 


9
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0013.djvu

			KSIĘŻA PRZEBYWAJĄCY NA URLOPIE (ZDROWOTNYM) 


ks. Antoni BOLEST A 
ul. Nadnarwiańska II A 
18-100 ŁAPY - WITY 


ks. Andrzej PIWOW ARCZYK 
ul. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
tel. 94/35423 77 


ks. Jan BUTKIEWICZ 
78-331 RĄBINO, Lipie 4 
tel. 94/364 33 39 


ks. Henryk PTAK 


ks. Włodzimierz JANKOWSKI 


ks. Edward SKWIRA 


ks. Bolesław JEWULSKI 
GĄSKI 


ks. Jerzy UBERMAN 
ul. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
tel. 94/354 23 77 


ks. Władysław KIT AJGRODZKI 


ks. Ireneusz ŻEJM O 


ks. Józef KOT 
ul. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
tel. 94/354 23 77 
KSIĘŻA PRZEBYWAJĄCY POZA DIECEZJĄ W KRAJU 


ks. Rafał FIGIEL 
Parafia pw. św. Rocha 
JASIENICA, diec. Łomżyńska 


ks. Marian SUBOCZ 
CARITAS POLSKA 
Skwer Kard. St. Wyszyńskiego 9 
01-015 Warszawa 
tel. 22/334 85 00 


ks. JózefFĄFARA 


ks. Mariusz ILIASZEWICZ 
WARSZAWA 
kom. 788 171 932 


ks. Anatol WOŁOSZYN 
KRAJENKA 


ks. prof. UAM dr hab Dominik 
KUBICKI - (Wydział 
Historyczny) POZNAŃ 


ks. Adam RYBICKI 
ul. Startowa 14/57 
20-352 LUBLIN 
kom. 60 I 40 I 927 


ks. Dariusz KURZYDŁO 
ul. Wojciechowskiego 32 
02-495 WARSZA W A 


ks. kpt.Tomasz SZEFLINSKI 
Parafia pw. św. Andzreja Boboli 
ul. Okuniewska I 
05-075 Warszawa-Wesoła 
tel. 60 I 070 600 


10
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0014.djvu

			KSIĘŻA STUDENCI 


ks. Adam F ALEWICZ 
ul. Radziszewskiego 7 
20-039 LUBLIN 
kom. 608 180 602 


ks. Jarosław KWIECIEŃ 
Via Cassia, 481 
1-00189 ROMA 
tel. +39 0633668072 


ks. Paweł MIELNIK 
Cite St-Justin 
Rue de Rome 3, 
CH - 1700 FRIBOURG 
SZW AJCARIA 


ks. W ojciech P ARFIANOWICZ 
Via Cassia 481 
1-00189 ROMA 
tel. +39 0633668066 


ks. Adam SAK S 
Via Pietro Cavallini 38 
1-00193 ROMA 
tel. +39 0636217434 


ks. Piotr PĘKUL 
ul. Radziszewskiego 7 
20-039 LUBLIN 
kom. 60 l 860 800 


ks. Piotr SKIBA 
Pontificio Collegio Polacco, 
P .zza Remuria 2a, 
1-00153 ROMA 
tel. +39 0657086213 


ks. Radosław SIWIŃSKI 
ul. Lotnicza 4A 
31-462 KRAKÓW 


ks. Radosław SUCHORAB 
Via Pietro Cavallini 38 
1-00193 ROMA 
tel. +390636217427 


KSIĘŻA PRACUJĄCY ZA GRANICĄ 
MISJONARZE 


ks. JózefBIAŁASIK 
Casilla 93 
Auquile (dep. Cachabamba) 
BOLIVIA 


ks. KrzysztofKOW AL 
ul. Gagarina 25 
683013 PIETROPAWŁOSK 
KAMCZACKI/ROSJA 
tel. +741524234 19 


11
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0015.djvu

			INNI DUSZPASTERZE ZA GRANICĄ 


ks. Piotr BRUSKI 
KirchpJatz 5 
D-97633 Grosseibstadt 
NIEMCY 


ks. Henryk OSTROWSKI 
Offenhauser StraBe 4 
D-4623 GUNSKIRCHEN 
teJ.0043/724662 J OJ 5 
AUSTRIA 


ks. Mariusz DOLNY 
NIEMCY 


ks. Ludwik STANISZEWSKI 
Hniezno rej. Wołkowysk 
BIAŁORUŚ 


ks. Wojciech EBEL 
WŁOCHY 


ks. Krzysztof JAMRO 
Ukraina 


ks. Stanisław SZCZEPANEK 
Neufang 56 
D-96349 STEINWIESEN 
NIEMCY 


ks. Henryk KLEIN 
N lEM CY 


ks. Tomasz SZTUBER 
J 20 CJiff Street 
Norwich, CT 06360 
USA 


ks. Józef KŁAK 
Am Daschberg 3 
D - 7683 J BIRKWEILER 


ks. Tadeusz KACZMAREK 
ROSJA 


ks. Mirosław SZYNAL 
Box J O ChurchiJJ 
MB ROB OEO 
Canada 


REDAKCJA "GOŚCIA NIEDZIELNEGO" 
75-256 KOSZALIN, ul. Stoczniowców 11-13, tel. 94/341 03 14, 
e-mail: koszalin@goscniedzielny.pl 


ks. Dariusz JAŚLARZ 


Redaktor "Gościa 
Niedzielnego .. 


kom. 666 026 765 


DOMU KSIĘŻY EMERYTÓW 
78-100 KOLOBREG, uJ. Katedralna 37, teJ. 94/352 23 91 


ks. Jarosław ZIELIŃSKI 


Dyrektor Domu 


uJ. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
kom. 660 729 728 


12
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0016.djvu

			KAPELANI 
ks. Marek CIESLIK Kapelan Szpitala w ul. Ks. Sto Staszica 38 
Koszalinie 75-499 KOSZALIN 
kom. 509 683 690 
ks. Władysław DERYNG Kapelan Szpitala "Ars PIŁA 
Medical" tel. 67/213 46 03 
ks. Tadeusz GORLA Kapelan Hospicjum w ul. Norwida 6 
Koszalinie 75-656 KOSZALIN 
tel. 94/340 93 03 
ks. ks. Marcin GÓRSKI Kapelan ZK w Aleja św. Józefa 3 
Czarnem 77-330 CZARNE 
kom. 606437 116 
ks. Wacław GRĄDALSKI Diecezjalny Asystent ul. Ostrobramska l 
Akcji Katolickiej 78-106 KOŁOBRZEG 
kom. 505 985 935 
ks. Cezary I\V ANOWSKI Kapelan ul. Dominikańska I 
Szpitala w Słupsku 76-200 SŁUPSK 
kom. 604 629 023 
ks. Piotr NEUMANN Kapelan ul. Kołobrzeska 6 
DPS w Białogardzie 78-200 BIAŁOGARD 
ks. Czesław NOW AK Kapelan Szpitala w Ogartowo 47 
Połczynie Zdroju 78-320 POŁCZYN- 
ZDRÓj 
tel. 94/366 31 93 
ks. Zbigniew REGLIŃSKI Kapelan Sióstr ul. Św. Ojca Pio 3 
Klarysek w Słupsku 76-200 SŁUPSK 
tel. 59/842 29 70; 
\ 604 579 873 
ks. Stanisław SADOWSKI, Kapelan Szpitala w ul. Św. Jana Bosko I 
SDB Pile 64-920 PIŁA 
tel. 67/351 9725 
ks. Ryszard SZCZYGIEŁ Kapelan Wojewódzki ul. Seminaryjna 2 
SP i OSP woj. zach. 75-817 KOSZALIN 
tel. 94/345 90 39 
.... 
13
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0017.djvu

			REJONY 
REJON I - KOSZALIN 


DEKANA TY: 
I . Białogard 
2. Bobolice 
3. Darłowo 
4. Gościno 
5. Kołobrzeg 
6.Koszalin Miasto 


7. Mielno 
8. Sławno 
9. Słupsk - Wschód 
10. Słupsk - Zachód 
II. Ustka 


DZIEKAN REJONU KOSZALIŃSKIEGO 
ks. Czesław KALISZAN kom. 602 668 865 
Parafia pw. św. Faustyny Kowalskiej 
76-200 Słupsk, ul. Stanisława Konarskiego 17, tel. 59/844 20 59 


REJON II - PILA 


DEKANATY: 
1. Jastrowie 
2. M irosławiec 
3. Piła 


4. Trzcianka 
5 Wałcz 


DZIEKAN REJONU PILSKIEGO 
ks. Ryszard RYNGWELSKI kom. 694 914 147 
par. pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
64-920 Piła, ul. Korczaka 79, tel. 67/213 69 71 


REJON III - SZCZECINEK 


DEKANATY: 
l. Barwice 
2. Czarne 
3. Drawsko Pomorskie 
4. Miastko 


5. Polanów 
6. Połczyn-Zdrój 
7. Szczecinek 
8. Świdwin 


DZIEKAN REJONU SZCZECINECKIEGO 
ks. Jerzy STADNIK kom. 504 665 123 
Parafia pw. św. Brata Alberta 
78-449 Borne - Sulinowo, A I. Niepodległości 13, tel. 94/373 31 10 


14
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0018.djvu

			DEKANATY - KSIĘŻA DZIEKANI, WICEDZIEKANII PARAFIE 
Dziekan Dziekanów - ks. Ryszard ŁOPACIUK, kom. 602 123 150 


DEKANAT BARWICE 
dziekan: ks. Tadeusz LIMAN kom. 694 451 752 
Parafia pw. M B Królowej Polski 
78-540 Grzmiąca, ul. I Maja 1 
wicedziekan: ks. Miroslaw KURKIEWICZ, SDB kom. 608 209 124 
Parafia pw. Świętej Trójcy 
78-550 Czaplinek, ul. Moniuszki 20 
PARAFIE: 
1 Barwice, pw. św. Stefana 
2 Broczyno, pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
3 Czaplinek, pw. Trójcy Świętej 
4 Grzmiąca, pw. Matki Bożej Królowej Polski 
5 Łubowo, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
6 Mieszałki, pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
7 Piława, pw. św. Piotra i Pawła Apostołów 
8 Siemczyno, pw. Matki Bożej Różańcowej 
9 Sikory, pw. św, Stanisława BM 
10 Stary Chwalim, pw. św. Judy Tadeusza 


DEKANAT BIAŁOGARD 
dziekan: ks. Jan GARDULSKI kom. 608 396 339 
Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
78-200 Białograd, ul. Dąbroszczaków 5 
wicedziekan: ks. Eugeniusz KACZOR kom. 604 285 872 
Parafia pw. św. Jadwigi 
78-200 Białogard, ul. Świdwińska 3 A 
PARAFIE: 
I Białogard, pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
2 Białogard, pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
3 Białogard, pw. św. Jadwigi Królowej 
4 Białogórzyno, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
5 Byszyno, pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
6 Dobrowo, pw. św. Jana Kantego 
7 Karlino, pw. św. M ichała Archanioła 
8 Stanom ino, pw. Podwyższenia Krzyża św. 
9 Tychow(), pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 


15
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0019.djvu

			DEKANAT BOBOLICE 
dziekan: ks. Ryszard BARAN kom. 507 085 586 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
76-020 BoboJice, ul. Kościelna I 
wicedziekan: ks. Mariusz KALAS kom. 50 I 933 888 
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
76-020 Bobolice, Kłanino 10 
PARAFIE: 
I Biały Bór, pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
2 Bobolice, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
j Kłanino, pw. św. Piotra i Pawła Ap. 
4 Manowo, pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
5 Świeszyno, pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
6 Wierzchowo Stare, pw. Matki Bożej Dobrej Rady 
7 W ierzchowo Szczecineckie, pw. Matki Bożej Wniebowziętej 
8 Wyszewo, pw. św. Wojciecha BM 
9 Zegrze Pomorskie, pw. Matki Bożej Częstochowskiej 


DEKANAT CZARNE 
dziekan: ks. Kazimierz MORDACZ kom. 506696010 
Parafia pw. św. Marcina Bpa 
77-304 Rzeczenica, Gwieździn 34 
wicedziekan: ks. Józef CIUPIŃSKI kom. 608 208 301 
Parafia pw. św. Wawrzyńca Męczennika 
77-304 Rzeczenica, Brzezie, ul. Koszalińska 39 
PARAFIE: 
I Bińcze, pw. św. Rodziny 
2 Brzezie, pw. św. Wawrzyńca 
3 Czarne, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
4 Drzonowo, pw. św. Krzyża 
5 Gwieździn, pw. św. Marcina 
6 Krzemieniewo, pw. Chrystusa Króla Wszechświata 
7 Rzeczenica, pw. Najśw. Serca Pana Jezusa i św. Mikołaja 
8 Uniechów, pw. św. Bartłomieja Ap. 


16
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0020.djvu

			DEKANAT DARŁOWO 
dziekan: ks. Andrzej WROBLEWSKI kom. 508 115 373 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św., 
76-150 Stary Jarosław, 26 
wicedziekan: o. Stanislaw PIANKOWSKI OFMConv kom. 502 573 656 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Franciszkańska 4 
76-150 Darłowo 
PARAFIE: 
1 Barzowice, pw. św. Franciszka z Asyżu 
2 Darłowo, pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
3 Darłowo, pw. św. Gertrudy 
4 Darłówko, pw. św. Maksymiliana M. Kolbego 
5 Dąbki, pw. Matki Bożej z Góry Karmel 
6 Dobiesław, pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
7 Jeżyce, pw. Matki Bożej Ostrobramskiej 
8 Słowino, pw. Podwyższenia Krzyża św. 
9 Stary Jarosław, pw. Podwyższenia Krzyża św. 
lO Stary Kraków, pw. Matki Bożej Częstochowskiej 


DEKANAT DRAWSKO 
dziekan: ks. Wojciech GAPPA kom. 781566410 
Parafia pw. Zmartwychwstania PNJCh 
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obrońców Westerplatte 35 
wicedziekan: ks. Wieslaw "NA TEJKO CR kom. 600 387 741 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, 
78-520 Złocieniec, ul. Boh. Warszawy 25 
PARAFIE: 
1 Drawsko Pomorskie, pw. św. Pawła 
2 Drawsko Pomorskie, pw. Zmartwychwstania Pańskiego 
3 Ostrowice, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
4 Suliszewo, pw. Chrystusa Króla 
5 Świerczyna, pw. Matki Bożej Różańcowej 
6 W ierzchowo Pomorskie, pw. św. Wojciecha BM 
7 Zarańsko, pw. św. Stanisława BM 
8 Złocieniec, pw. św. Jadwigi Królowej 
9 Złocienice, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 


17
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0021.djvu

			DEKANAT GOŚCINO 
dziekan: ks. Andrzej ROTHER kom. 602 573 760 
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli 
78-120 Gościno, ul. Kościelna 2 
wicedziekan: ks. Andrzej GOŁĘBIOWSKI kom. 691 091 778 
Parafia pw. św. Stanisława Kostki, 
78-123 Siemyśl, ul. Kościelna 6 
PARAFIE: 
I Charzyno, pw. św. Franciszka z Asyżu 
2 Dygowo, pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
3 Gorawino, pw. Matki Bożej Królowej Polski 
4 Gościno, pw. św. Andrzeja Boboli 
5 Karwin, pw. św. Kazimierza 
6 Mierzyn, pw. Trójcy Świętej 
7 Robuń, pw. św. Piotra i Pawła 
8 Siemyśl, pw. św. Stanisława Kostki 
9 Wrzosowo, pw. Przemienienia Pańskiego 


DEKANAT JASTROWIE 
dziekan: ks. Stanisław ŁĄCKI tel. 67/26627 30 
Parafia pw. Najśw. Maryi Panny Królowej Polski, 
64-915 Jastrowie, ul. l Maja 5 
wicedziekan: ks. Cezary LESIKOWSKI kom. 663 914 922 
Parafia pw. św. św. Piotra i Pawła Ap. 
64-265 Lędyczek, ul. Słowackiego I 
PARAFIE: 
I Jastrowie, pw. Najśw. Maryi Panny Królowej Polski 
2 Jastrowie, pw. św. Michała Archanioła 
3 Lędyczek, pw. św. Piotra i Pawła 
4 Lotyń, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
5 Okonek, pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników 
6 Pniewo, pw. św. Jana Chrzciciela 
7 Sypniewo, pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
8 Tarnówka, pw. Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny 


18
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0022.djvu

			DEKANAT KOŁOBRZEG 
dziekan: ks. Jerzy CH ĘCIŃSKI tel. 94/352 72 61 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
78-100 Kołobrzeg, u l. Mariacka 5 
wicedziekan: ks. Tomasz SZUGA LSKI tel. 604 210 214 
Parafia pw. św. Michała Archanioła. 
78-106 Kołobrzeg - Podczele, ul. Ostrobramska I 
PARAFIE: 
I Dźwirzyno, pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 
2 Kołobrzeg, pw. M iłosierdzia Bożego 
3 Kołobrzeg, pw. św. Marcina 
4 Kołobrzeg, pw. św. Wojciecha 
5 Kołobrzeg, pw. Świętego Krzyża 
6 Kołobrzeg, pw. \V niebowzięcia N ajśw. M aryi Panny 
7 Kołobrzeg - Podczele, pw. św. Michała Archanioła 
8 Korzystno, pw. Chrystusa Króla 
9 Sarbia, pw. św. Jana Chrzciciela 
lO Ustronie Morskie, pw. Podwyższenia Krzyża św. 


DEKANAT KOSZALIN MIASTO 
dziekan: ks. Antoni TOFIL kom. 601 052 905 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
75-063 Koszalin, ul. Bolesława Chrobrego 7 
wicedziekan: ks. Andrzej OLEJNIK kom. 602 657 888 
Parafia pw. Trójcy Świętej, 
75-016 Kretomino, ul. Kretomińska 13 
PARAFIE: 
l Koszalin, pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty 
2 Koszalin, pw. Ducha Świętego 
3 Koszalin, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
4 Koszalin, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
5 Koszalin, pw. św. Ignacego z Loyoli 
6 Koszalin, pw. św. Józefa Rzemieślnika 
7 Koszalin, pw. św. Kazimierza 
8 Koszalin. pw. św. Marcina 
9 Koszalin, pw. św. \Vojciecha 
10 Kretomino, pw. Trójcy Świętej 


... 


19
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0023.djvu

			DEKANAT MIASTKO 
dziekan: ks. Józef OLESKI kom. 608 708 400 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
77-220 Koczała, ul. Kościelna I 
wicedziekan: ks. Józef DOM IŃCZA K kom. 602 404 516 
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
77-200 Miastko, ul. Wieżowa 13 
PARAFIE: 
I Dretyń, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
2 Koczała, pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
3 Miastko, pw. Miłosierdzia Bożego 
4 Miastko, pw. Najśw. Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych 
5 M iłocice, pw. św. M ichała Archanioła 
6 S uchorze, pw. św. Jana Bosko 
7 Trzebielino, pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny 
8 Piaszczyna, pw. Miłosierdzia Bożego 


DEKANAT MIELNO 
dziekan: ks. Roman GALKA kom. 502 667 636 
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski 
76-058 Dobrzyca, Śmiechów 26 A 
wicedziekan: ks. Zbigniew KUKIEL kom. 604 924 361 
Parafia pw. Chrystusa Króla 
76-039 Biesiekierz 53 
PARAFIE: 
l Biesiekierz, pw. Chrystusa Króla 
2 Dobrzyca, pw. Trójcy Świętej 
3 Łękno, pw. św. Jana Chrzciciela 
4 Mielno, pw. Przemienienia Pańskiego 
5 Mścice, pw. św. Antoniego Padewskiego 
6 Osiek i Koszalińskie, pw. św. Antoniego Padewskiego 
7 Sarbinowo, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
8 Sianów, pw. św. Stanisława Kostki 
9 Śmiechów, pw. Matki Bożej Królowej Polski 
10 Unieście, pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza 


20
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0024.djvu

			DEKANAT MIROSŁAWlEC 
dziekan: ks. Wojciech STASZCZAK kom. 602 679 534 
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej, 
78-630 Człopa, Mielęcin, ul. I-go Maja 4 
wicedziekan: ks. Czesław ŁĄCKI kom. 604 39 2949 
Parafia pw. św. Katarzyny 
78-641 Lubiesz, Marcinkowice 69 
PARAFIE: 
I Człopa, pw. św. Antoniego Padewskiego 
2 Kalisz Pomorski, pw. Matki Bożej Królowej Polski 
3 Lubno. pw. Chrystusa Króla 
4 Marcinkowice, pw. św. Katarzyny 
5 Mielęcin, pw. Matki Bożej Bolesnej 
6 Mirosławiec, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
7 Rudki, pw. św. Wawrzyńca 
8 Rzeczyca, pw. św. Bartłomieja Ap. 
9 Tuczno, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 


DEKANA T PIŁA 
dziekan: ks. Stanisław ORACZ kom. 603 996 733 
Parafia pw. N M P W spomożenia Wiernych 
64-920 Piła, ul. Złota I 
wicedziekan: ks. Zbigniew "UL SDS kom. 691 338482 
Parafia pw. Świętej Rodziny, 
64-920 Piła, ul. św. Jana Bosko 1 
PARAFIE: 
I Piła - Motylewo, pw. MB Częstochowskiej 
2 Piła, pw. M atki Bożej W spomożenia Wiernych 
3 Piła, pw. M iłosierdzia Bożego 
4 Piła, pw. św. Antoniego 
5 Piła, pw. św. Jana Bosko 
6 Piła, pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
7 Piła, pw. św. Rafała Kalinowskiego 
8 Piła, pw. św. Rodziny 
9 Piła, pw. św. Stanisława Kostki 
10 Stobno. pw. św. Franciszka z Asyżu 


21
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0025.djvu

			DEKANAT POLANÓW 
dziekan: ks. Roman ŚLEDŹ kom. 604 181 123 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 
76-0 I O Polanów, ul. Sławieńska I 
wicedziekan: ks. Jerzy URBAŃSKI kom. 516 132410 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
77-230 Kępice, ul. Mickiewicza 6 B 
PARAFIE: 
I Barcino, pw. św. Anny 
2 Biesowice, pw. św. Andrzeja Boboli 
3 Bukowo, pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny 
4 Kępice, pw. M atki Bożej Różańcowej 
5 Polanów, pw. Podwyższenia Krzyża św. 
6 Szczeglino, pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
7 Świerzno, pw. N iepokalanego Serca N ajśw. M aryi Panny 
8 Żydowo, pw. N iepokalanego Poczęcia N ajśw. M aryi Panny 


DEKANAT POŁCZYN-ZDRÓJ 
dziekan: ks. Ireneusz MARASZKIEWICZ kom. 608 430 231 
Parafia pw. N iepokalanego Poczęcia N ajśw. Maryi Panny 
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. 22 Lipca 2 
wicedziekan: ks. Tadeusz WILK kom. 602 868 979 
Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Cmentarna 9 
PARAFIE: 
I Kluczewo, pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
2 Krosino, pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
3 Lipie, pw. M B Częstochowskiej 
4 Ostre Bardo, pw. św. Katarzyny dz i m 
5 Połczyn-Zdrój, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
6 Połczyn-Zdrój, pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
7 Popielewo, pw. Matki Bożej Różańcowej 
8 Rąbino, pw. M atki Bożej Anielskiej 
9 Redło, pw. św. Jana Chrzciciela 
lOT oporzyk, pw. W niebowzięcia N ajśw. Maryi Panny 


22
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0026.djvu

			DEKANAT SLAWNO 
dziekan: ks. Józef BAGNIEWSKI kom. 696433 479 
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli, 
76-142 Sulechówko l 
wicedziekan: ks. Cezary FILIM ON kom. 696 023 488 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła 
76-100 Sławno, Sławsko 97 a 
PARAFIE: 
l Malechowo, pw. Matki Bożej Gromnicznej 
2 Ostrowiec, pw. Podwyższenia Krzyża św. 
3 Sieciemin. pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
4 Sławno, pw. Wniebowzięcia NMP 
5 Sławno, pw. św. Antoniego Padewskiego 
6 Sławsko, pw. św. Piotra i Pawła 
7 Słonowice, pw. św. Stanisława Kostki 
8 Sulechówko, pw. św. Andrzeja Boboli 
9 Warszkowo, pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
10 Żukowo, pw. Przemienienia Pańskiego 


DEKANAT SLUPSK WSCHÓD 
dziekan: ks. Zbigniew KRAWCZYK kom. 602 467 287 
Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego 
76-200 Słupsk, ul. Dominikańska l 
wicedziekan: ks. Feliks SAMULAK kom. 602 521 967 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego, 
76-219 Jezierzyce Słupskie, Osiedle 33 C 
PARAFIE: 
l Jezierzyce Słupskie, pw. św. Antoniego Padewskiego 
2 Siemianice, pw. św. Józefa Rzemieślinka 
3 Słupsk, pw. Najśw. Maryi Panny Królowej Różańca św. 
4 Słupsk, pw. N ajśw. Serca Jezusowego 
5 Słupsk, pw. św. Jacka 
6 Słupsk, pw. św. Jana Kantego 
7 Wieszyno, pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
8 Włynkówko, pw. św. Wojciecha BM 


23
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0027.djvu

			DEKANAT SŁUPSK ZACHÓD 
dziekan: ks. Lucjan HUSZCZONEK kom. 601 870334 
Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego 
76-200 Słupsk, ul. Piłsudskiego 20 
wicedziekan: ks. Jacek POPŁA WSKI tel. 59/846 20 75 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
76-252 Kwakowo, ul. Słupska 18 
PARAFIE: 
l Kobylnica, pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
2 Kwakowo, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
3 Słupsk, pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
4 Słupsk, pw. św. Maksymiliana Kolbego 
5 Słupsk, pw. św. Rodziny 
6 Słupsk, pw. św. Faustyny Kowalskiej 
7 Sycewice, pw. św. Jana Bosko 


DEKANAT SZCZECINEK 
dziekan: ks. Krzysztof SKRZYNIARZ kom. 606 471 312 
Parafia pw. M iłosierdzia Bożego 
78-400 Szczecinek, ul. Kołobrzeska 3 
wicedziekan: ks. Piotr JESIONOWSKI kom. 60 l 646 828 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
78-400 Szczecinek, ul. 3 - go Maja l A 
PARAFIE: 
l Borne - Sulinowo, pw. św. Brata Alberta 
2 Gwda Wielka, pw. św. Stanisława BM 
3 Jelenino, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
4 Parsęcko, pw. Matki Bożej Różańcowej 
5 Szczecinek, pw. Ducha Świętego 
6 Szczecinek, pw. M iłosierdzia Bożego 
7 Szczecinek, pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
8 Szczecinek, pw. św. Franciszka z Asyżu 
9 Szczecinek, pw. św. Krzysztofa 
10 Szczecinek, pw. św. Rozalii 
II Turowo, pw. św. Józefa 


24
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0028.djvu

			DEKANAT ŚWIDWIN 
dziekan: ks. Ryszard KIZIELEWICZ kom. 501 290601 
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
78-300 Świdwin, ul. Niedziałkowskiego 2 
wicedziekan: ks. Zbigniew W ASZKIEWICZ kom. 602 282 271 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
78-314 Sławoborze, ul. Kolejowa 10 
PARAFIE: 
1 Brzeźno, pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
2 Cieszeniewo, pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
3 Lekowo, pw. św. Piotra i Pawła 
4 Rusinowo, pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
5 Rymań, pw. św. Szczepana 
6 Sławoborze, pw. Matki Bożej Różańcowej 
7 Świdwin, pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
8 Świdwin, pw. św. M ichała Archanioła 


DEKANAT TRZCIANKA 
dziekan: ks. Slawomir FORC kom. 604 140098 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
64-761 Krzyż Wielkopolski, ul. Sikorskiego 14 
wicedziekan: ks. Kazimierz PRZYBYCIEŃ M S kom. 695 248 381 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 39 
PARAFIE: 
I Biała, pw. Wszystkich Świętych 
2 Dzierżążno Wielkie, pw. Matki Bożej Różańcowej 
3 Jędrzejewo, pw. Matki Bożej Różańcowej 
4 Krzyż Wielkopolski, pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
5 Krzyż Wielkopolski, pw. św. Antoniego Padewskiego 
6 Kuźnica Czarnkowska, pw. św. Franciszka Ksawerego 
7 Siedlisko Czarnkowskie, pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
8 Trzcianka, pw. Matki Bożej Saletyńskiej 
9 Trzcianka, pw. św. Jana Chrzciciela 
10 W ieleń, pw. św. Rocha 
11 Żelichowo, pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 


25
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0029.djvu

			DEKANAT USTKA 
dziekan: ks. Jan CYCHOWSKI kom. 602 534 430 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, 
76-206 Bruskowo Wielkie 36 
wicedziekan: ks. Andrzej BAGIŃSKI kom. 601 635 824 
Parafia pw. Zwiastowania Najśw. Maryi Panny 
76-113 Postomino, Łącko 42 
PARAFIE: 
I Bruskowo Wielkie. pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
2 Duninowo, pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
3 Łącko, pw. Zwiastowania Najśw. Maryi Panny 
4 Postomino, pw. św. Floriana 
5 Ustka, pw. Najśw. Maryi Panny Gwiazdy Morza 
6 Ustka, pw. Najśw. Zbawiciela 
7 Ustka, pw. św. Pio 
8 Wytowno, pw. św. Franciszka z Asyżu 


DEKANAT WALCZ 
dziekan: ks. Antoni BADURA kom. 606 999 301 
Parafia pw. św. Mikołaja 
78-600 Wałcz, ul. Papieża Jana XXIII, 13 
wicedziekan: ks. Andrzej M ALCZYŃSKI kom. 604 981 516 
Parafia pw. Trójcy Świętej 
64-930 Szydłowo, Róża Wielka 26 
PARAFIE: 
I Róża Wielka, pw. Trójcy Świętej 
2 Różewo, pw. św. Wawrzyńca M. 
3 Skrzatusz, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
4 Stara Łubianka, pw. Podwyższenia Krzyża św. 
5 Strączno, pw. św. Anny 
6 Szwecja, pw. św. Jakuba 
7 Szydłowo, pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
8 Wałcz, pw. Miłosierdzia Bożego 
9 Wałcz, pw. św. Antoniego 
10 Wałcz, pw. św. Mikołaja 


26
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0030.djvu

			BARCINO - Dekanat Polanów 
Parafia pw. św. Anny 
77 -232 Barcino, 10 
tel. 59/857 74 25 
proboszcz: ks. Adam W AKULICZ kom. 607 325 800 


BARWICE - Dekanat Barwice 
Parafia pw. św. Stefana 
78-460 Barwice, Plac Wolności 8 
tel. 94/373 63 10 
proboszcz: ks. Krzysztof ZIEMNICKI kom. 604 946 279 
wikariusz: ks. Ryszard FUDALA kom. 601 210 533 


BARZOWICE - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
76-150 Darłowo, Barzowice 45 
tel. 94/314 36 63 
proboszcz: ks. Mirosław KOSIOR 


BIAŁA - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. Wszystkich Świętych 
64-980 Trzcianka, ul. 22 Lipca 19 
tel. 67/2164528 
proboszcz: ks. Jan STECKIEWICZ kom. 663 775 278 


BIAŁOGARD - Dekanat Białogard 
Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
78-200 Białogard, ul. Dąbrowszczaków 5 
tel. 94/312 00 33 - proboszcz, 94/312 00 30 - wik. I, 94/312 00 36 - wik. II 
proboszcz: ks. Jan GARDULSKI kom. 608 396 339 
wikariusz: ks. Krzysztof SENDECKI 
wikariusz: ks. Wojciech SKIBA kom. 515152564 


A 


BIAŁOGARD - Dekanat Białogard 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
78-200 Białogard, ul. Najśw. Maryi Panny 17 
tel. 94/312 23 25 - proboszcz. 94/312 06 80 - wikariusze 
proboszcz: ks. Antoni KLOSKA kom. 513 006 850 
wikariusz: ks. Bogdan GRAF 
wikariusz: ks. Marcin PIOTROW SKI kom. 508995085 
wikariusz: ks. Marek JEDLIŃSKI 


27
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0031.djvu

			BIAŁOGARD - Dekanat Białogard 
Parafia pw. św. Jadwigi 
78-200 Białogard, ul. Świdwińska 3 A 
tel. 94/312 05 12 - proboszcz; 94/312 05 13 - wikariusz; 
94/3120514 - wikariusz 
proboszcz: ks. Eugeniusz KACZOR kom. 604285 872 
wikariusz: ks. Aleksander GŁOMBIOWSKI 
wikariusz: ks. Bogusław FORTUŃSKI 


BIAŁOGÓRZYNO - Dekanat Białogard 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
78-200 Białogard, Białogórzyno 14 
tel. 94/311 13 78 
proboszcz: ks. Jacek GIERSZEWSKI kom. 609 036 063 


BIAŁ Y BÓR - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
78-425 Biały Bór, Plac Jana Pawła II nr I A 
tel. 94/373 9172 - kancelaria; 94/373 90 81 - proboszcz; 
94/373 93 13 wikariusz 
proboszcz: ks. Józef BARAŃCZUK kom. 696451 447 
wikariusz: ks. Wojciech MARCINKIEWICZ kom. 602 751 171 


BIESIE KIERZ - Dekanat Mielno 
Parafia pw. Chrystusa Króla 
76-039 Biesiekierz 53 
tel. 94/3180323 
proboszcz: ks. Zbigniew K UKIEL kom. 604 924 361 
wikariusz: ks. Mirosław ZA WIŚLAK kom. 696 046 730 
kapłan emeryt: ks. Jan GUZOWSKI 


BIESOWICE - Dekanat Polanów 
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli 
77-230 Kępice, Biesowice 35 A 
tel. 59/8577810 
proboszcz: ks. Bogdan WÓJCIK kom. 509 729 797 


28 


-011IIII
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0032.djvu

			BIŃCZE - Dekanat Czarne 
Parafia pw. św. Rodziny 
77-324 Bińcze 56 
tel. 59/833 68 78 
proboszcz: ks. Mirosław RUSZKOWSKI 


BOBOLICE - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
76-020 Bobolice, ul. Kościelna 1 
tel. 94/3 I 87329-proboszcz, 94/318770 l-wikariusz 
proboszcz: ks. Ryszard BARAN kom. 0507085586 
wikariusz: ks. Mariusz RZĘDZIAN 
wikariusz: ks. Sławomir KMIECIK 


BORNE SU LINOWO - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. św. Brata Alberta 
78-449 Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 13 
te). 94/373 31 lO; 94/373 46 99 - wikariusz 
proboszcz: ks. Jerzy ST ADNIK kom. 504 665 123 
wikariusz: ks. Dariusz WYPYCH 


BROCZYNO - Dekanat Barwice 
Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
78-553 Broczyno 
proboszcz: ks. Piotr BARAŃSKI kom. 604 179 034 


BRUSKOWO WIELKIE - Dekanat Ustka 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
76-200 Słupsk, Bruskowo Wielkie 36 
tel. 59/81191 66 
proboszcz: ks. Jan CYCHOWSKI kom. 602 534 430 


BRZEZIE - Dekanat Czarne 
Parafia pw. św. Wawrzyńca Męczennika 
77-304 Rzeczenica, Brzezie, Koszalińska 39 
tel. 59/833 31 70 
proboszcz: ks. JózefCIUPIŃSKI kom. 608 208 301 


29
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0033.djvu

			BRZEŻNO - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
78-316 Brzeżno 24 
tel. 94/364 25 04 
proboszcz: ks. Henryk URZYKOWSKI kom. 604 466 572 


BUKOWO POLANOWSKIE - Dekanat Polanów 
Parafia pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny 
76-010 Polanów, Bukowo 32 
tel. 94/318 83 46 
proboszcz: ks. Jan SOSNOWSKI kom. 502 649 828 


BYSZYNO - Dekanat Bialogard 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
78-200 Białogard, Byszyno 15 
tel. 94/3 II I 8 06 
proboszcz: ks. Grzegorz MARCISZEWICZ kom. 509 541 060 


30
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0034.djvu

			CHARZYNO - Dekanat Gościno 
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
78-122 Charzyno, ul. Szkolna 4 
tel. 94/358 20 70 
proboszcz: ks. Tadeusz KANTHAK 


CIESZENIEWO - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
78-300 Świdwin, Cieszeniewo 20 
tel. 94/365 63 91 
proboszcz: ks. Dariusz MAZEPA 


CZAPLINEK - Dekanat Barwice 
Parafia pw. Świętej Trójcy 
78-550 Czaplinek, ul. Moniuszki 20 
tel. 94/375 52 35; 
proboszcz: ks. Mirosław KURKIEWICZ, SDB kom. 608 209 124 
inni książa w parafii: 
ks. Jarosław KOBIAŁKA, SDB 
ks. Robert DMOCHOWSKI, SDB 
ks. Stanisław POLITOWICZ, SDB 
ks. Tomasz ŻM ICH SDB 


CZARNE - Dekanat Czarne 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
77-330 Czarne, Aleja św. Józefa 3 
tel. 59/833 27 12 
proboszcz: ks. Andrzej PACHOLSKI kom. 609 841 110 
wikariusz: ks. Jan STANKIEWICZ kom. 722 056 626 
kapelan więzienny: ks. Marcin GÓRSKI kom. 606 437 116 
pomoc duszpasterska: ks. Waldemar SKŁADOWSKI 


CZLOPA - Dekanat l\1iroslawiec 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
78-630 Człopa, ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego 4 
tel. 67/259 1047 
proboszcz: ks. Bogdan PODBIELSKI kom. 602 47 30 57 
wikariusz: ks. Dariusz PĘCZAK kom. 0694923842 


31
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0035.djvu

			DARLOWO - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. M atki Bożej Częstochowskiej 
76-150 Darłowo, ul. Franciszkańska 4 
tel. 94/314 20 12 
proboszcz: o. Stanisław PIANKOWSKI, OFMConv. kom. 502 57 36 56 
wikariusz: o. Krzysztof SZACHTA OFMConv 
inny ojciec parafii: 
o. Andrzej MIELEWCZYK OFMConv 
o. Robert ROGOŻA OFMConv 
o. Stefan MALANDY OFMConv 


DARLOWO - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. św. Gertrudy 
76-150 Darłowo, ul. Damiana Tymieckiego 23 
tel. 94/314 27 16; 
proboszcz: ks. Eugeniusz GNJBBA kom. 60 l 983 513 
wikariusz: ks. Marcin LIPNICKI kom. 608 338 416 


DARLÓWKO - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. św. M aksymiliana M arii Kolbego 
76-153 Darłówko, ul. Gdyńska 3 
tel. 94/314 3272; 94/314 00 26 proboszcz 
proboszcz o. Marek KIEDROWICZ, OFMConv. 
inni ojcowie w parafii: 
o. Czesław KOZIEŁ OFMConv. 
o. Józef HAJDUK OFMConv 


DĄBKI - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. Matki Bożej 7 Góry Karmel 
76-156 Dąbki, ul. Darłowska 14 
tel. 94/314 86 08 
proboszcz: ks. Andrzej PĘCHERZEWSKI kom. 60 l 217 957 


DOBIESLA W - Dekanat Darlowo 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
76-150 Darłowo, Dobiesław 9 
tel. 94/314 93 94 
proboszcz: ks. Józt:f KAPCZYŃSKI kom. 604 575 358 


32 


.......
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0036.djvu

			DOBROWO - Dekanat Białogard 
Parafia pw. św. Jana Kantego 
78-214 Dobrowo, Dobrówko 12 
tel. 94/311 14 64 
proboszcz: ks. Henryk KOSKA kom. 781 950 643 


DOBRZVCA - Dekanat Mielno 
Parafia pw. Trójcy Świętej 
76-038 Dobrzyca 57 
tel. 94/318 12 26 
proboszcz: ks. Jarosław RYNOWIECKI kom. 609 560 120 


DRAWSKO POMORSKIE - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. św. Pawła Apostoła 
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Dworcowa 5 
tel. 94/363 31 25; 94/3633139 wik. 
proboszcz: ks. Jerzy BĄK kom. 600 233 608 
wikariusz: ks. Krzysztof STEF AN kom. 604 550 524 


DRA WSKO POMORSKIE - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obrońców Westerplatte 35 
tel. 94/363 22 50 prboszcz; 94/363 44 60 wikarzy 
proboszcz: ks. Wojciech GAPPAkom. 781 566410 
wikariusz: ks. Grzegorz TOPORKIEWICZ 
wikariusz: ks. Tomasz SZEWCZYK kom. 664 780 179 


DRETVŃ - Dekanat Miastko 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
77-203 Dretyń 27 a 
te1.59/8581647 
proboszcz: ks. Andrzej DUBEL kom. 602 307 309 


DRZONOWO - Dekanat Czarne 
Parafia pw. Świętego Krzyża 
78-421 Drzonowo 46 
tel. 94/375 72 36 
proboszcz: ks. Józef LUB SZCZYK kom. 880 515716 


33
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0037.djvu

			DUNINOWO - Dekanat Ustka 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
76-270 Ustka, Duninowo 43 
tel. 59/814 13 66 
proboszcz: ks. Jerzy WYRZYKOWSKI kom. 601243036 
pomoc duszpasterska: ks. Krzysztof KORNIAK kom. 512 611 025 


DYGOWO - Dekanat Gościno 
Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
78-113 Dygowo, Plac Wolności 4 
tel. 94/35491 75 
proboszcz: ks. Piotr NIEDŹWIADEK kom. 604 328 489 


DZIERŻĄŻNO WIELKIE - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
64-730 Wieleń, Dzierżążno W ielkie, ul. Kościelna 85 
tel. 67/344 10 82 
proboszcz: ks. Tomasz STYCZEŃ kom. 604 941 632 


DŹWIRZYNO - Dekanat Kolobrzeg 
Parafia pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 
78-131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 14 a 
tel. 94/358 54 00 
proboszcz: ks. Marek ŻEJMO kom. 502 618 705 
kapłan emeryt: ks. Marian WOLOSZYN 


34
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0038.djvu

			GORA WINO - Dekanat Gościno 
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski 
78-124 Gorawino 43 A 
proboszcz: ks. Marek MIERZW A kom. 663 159 356 


GOŚCINO - Dekanat Gościno 
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli 
78-120 Gościno, ul. Kościelna 2 
te1.94/3512516 
proboszcz: ks. Andrzej ROTHER kom. 602 573 760 
wikariusz: ks. Michał HORYD 


GRZM IĄCA - Dekanat Barwice 
Parafia pw. M atki Bożej Królowej Polski 
78-450 Grzmiąca, ul. 1 Maja 1 
tel. 94/373 68 51 
proboszcz: ks. Tadeusz LIMAN kom. 694 451 752 
kapłan emeryt: ks. Tadeusz CYRIS 


GWDA 'VIELKA - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
78-400 Gwda Wielka, ul. Szczecinecka 9 
tel. 94/375 71 76 
proboszcz: ks. Kazimierz GIERSZEWSKI kom. 500 692 593 
kapłan emeryt: ks. Edmund KOZA tel.: 94/3751311 


GWIEŹDZIN - Dekanat Czarne 
Parafia pw. św. Marcina Bpa 
77-304 Rzeczenica, ul. Gwieździn 34 
tel. 59/833 18 53 
proboszcz: ks. Kazimierz MORDACZ kom. 506 696 O 1 O 


35
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0039.djvu

			JASTROWIE - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
64-915 Jastrowie, ul. 1 Maja 5 
tel. 67/26627 30 proboszcz; 67/350 70 30 wikariusz 
proboszcz: ks. Stanisław ŁĄCKI 
wikariusz: ks. Adam NOW AK 


JASTROWIE - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. św. Michała Archanioła 
64-915 Jastrowie, ul. Gen. Kieniewicza 44 
tel. 67/266 28 58 
proboszcz: ks. Kazimierz SERAFIN kom. 606 422 865 
wikariusz: ks. Piotr KOZŁOWSKI kom. 69248 6183 


JELENINO - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
78-400 Szczecinek, ul. Jelenino 33 
tel. 94/375 74 94 
proboszcz: ks. Jacek PELA 


JEZIERZVCE SŁUPSKIE - Dekanat Słupsk Wschód 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
76-200 Słupsk, Jezierzyce Słupskie, ul. Główna 15 
tel. 59/811 25 64 
proboszcz: ks. Feliks SAMULAK kom. 602 521 967 


JEŻVCE - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. M atki Bożej Ostrobramskiej 
76-150 Darłowo, ul. Jeżyce 4 
tel. 94/314 92 92 
proboszcz: ks. Janusz KOZŁOWSKI 


JĘDRZEJEWO - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. M atki Bożej Różańcowej 
64-700 Czarnków, Jędrzejewo 58 
tel. 67/256 35 12 
proboszcz: ks. Stanisław STANISZEWSKI kom 698 258 739 


36
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0040.djvu

			KALISZ POMORSKI - Dekanat Mirosiawiec 
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski 
78-540 Kalisz Pomorski, ul. B. Krzywoustego 4 
tel. 94/36 I 63 64 
proboszcz: ks. Bolesław CZAPOR 
wikariusz: ks. Grzegorz MALINOWSKI kom. 605 267 597 
wikariusz: ks. Jarosław KUBICKI kom. 509 870 868 
kapłan emeryt: ks. Leon DYGA 


KARLINO - Dekanat Bialogard 
Parafia pw. św. Michala Archaniola 
78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 8 
tel. 094 31 I 72 64 proboszcz 
proboszcz: ks. Ludwik MUSIAŁ kom. 607 654 660 
wikariusz: ks. Roman SYPNIEWSKI 
wikariusz: ks. Sebastian KOLASA 


KARWIN - Dekanat Gościno 
Parafia pw. św. Kazimierza 
78-230 Karlino, ul. Karwin 24 
proboszcz: ks. Mirosław DŁUGOSZ kom. 604956716 


KĘPICE - Dekanat Polanów 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
77-230 Kępice, ul. Mickiewicza 6 B 
tel. 59/857 69 60 par.; 59/8585 I 84 
proboszcz: ks. Jerzy URBAŃSKI kom. 516 132 4 I O 
wikariusz: ks. Dariusz W IĘCEK 


KLUCZEWO - Uekanat Polczyn Zdrój 
Parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
78-552 Kluczewo, ul. Gminna 19 
tel. 94/375 89 16 
proboszcz: ks. Piotr KACZMAREK 


KLANINO - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. Świętych Apostolów Piotra i Pawia 
76-020 Bobolice, ul. Kłanino 10 
tel. 94/3 I 8 73 72 
proboszcz: ks. Mariusz KAŁAS kom. 501 933 888 


37
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0041.djvu

			KOBYLNICA - Dekanat Słupsk Zachód 
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
76-251 Kobylnica. ul. Główna 65 
tel. 59/842 90 29 
proboszcz: ks. Eugeniusz ŁODYKA. SDB kom. 515 091 416 
inni księża w parafii: 
ks. Krzysztof TUSK SDB 
ks. Piotr PERSZKO SDB 
ks. Ryszard ŚWIRYDZIUK, SDB 


KOCZAŁA - Dekanat Miastko 
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
77-220 Koczała, ul. Kościelna I 
tel. 59/857 42 09 
proboszcz: ks. Józef OLESKI kom. 608 708 400 
wikariusz: ks. Marcin GAJOWNICZEK 


KOŁOBRZEG - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
78-100 Kołobrzeg, ul. Mieszka I 5 
tel. 94/352 02 37 proboszcz 
proboszcz: ks. Leszek KARPlUK 
wikariusz: ks. Jacek ROGOWSKI 


KOŁOBRZEG - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. Podwyższenia Świętego Krzyża 
78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 68 
tel. 94/351 70 83 
proboszcz: o. Piotr MATUSZAK OFMConv kom 692 810 189 
wikariusz: o. Leszek ŁUCZKANIN OFMConv 
inni książa w parafii: 
o. Franciszek KAPUSTA OFMConv 
o. Kazimierz ROMANIUK, OFMConv. 
o. Paweł KACZMARSKI OFMConv 
br. Mirosław LICBARSKI OFMConv 


KOŁOBRZEG - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. św. Marcina 
78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 20 
tel. 94/354 80 69 
proboszcz: ks. Ryszard ANDRUSZKO kom 608613 019 


38
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0042.djvu

			KOŁOBRZEG - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. św. Michała Archanioła 
78-106 Kołobrzeg, ul. Ostrobramska 1 
tel. 94/354 35 10 
proboszcz: ks. Tomasz SZUGALSKI kom. 604 210 214 


KOŁOBRZEG - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. św. Wojciecha 
78-100 Kołobrzeg, ul. św. Wojciecha 7 
tel. 94/351 05 15; 94/351 05 16 wik. 
proboszcz: ks. Janusz RAJKOWSKI 
wikariusz: ks. Igor MACKIW kom. 608 054 221 


KOŁOBRZEG - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
78-100 Kołobrzeg, ul. Mariacka 5 
kancelaria - tel. 94/352 61 50; proboszcz - 94/352 72 61; wikariusze - 
94/354 73 91 
proboszcz: ks. Jerzy CHĘCIŃSKI 
wikariusz: ks. Dawid ANDRYSZCZAK 
wikariusz: ks. Piotr SUBOCZ kom. 608 055 346 
wikariusz: ks. Rafał PERNAL 
wikariusz: ks. Robert GRUSZOWSKI kom. 503 149 180 
wikariusz: ks. Zbigniew OLKOWSKI kom. 600 220 651 



 


KORZYSTNO - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. Chrystusa Króla 
78-132 Grzybowo, ul. Kościelna 7 
tel. 94/358 12 33 - parafia; 94/358 12 34 - Księża Marianie 
94/3581230 - Ośrodek Rekolekcyjny 
proboszcz: ks. Grzegorz BELCZAK MIC 
rezydent: ks. Piotr MIERZEJEWSKI MIC 
ks. Zenon KRZYSZTOFIK MIC 
przełożony domu: ks. Jan KRAJEWSKI MIC 


39
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0043.djvu

			KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. Ducha Świętego 
75-499 Koszalin, ul. Ks. Sto Staszica 38 
tel. 94/345 45 92 - prob.; 94/345 43 33 - kanc. 
proboszcz: ks. Kazimierz BEDNARSKI kom. 606 741 370 
wikariusz: ks. Andrzej POPIOŁEK kom. 602 261 468 
wikariusz: ks. Bogusław PŁOCHARSKI kom. 604 540 361 
wikariusz: ks. Ireneusz BLANK kom. 692 423 755 
wikariusz: ks. Piotr ZIELIŃSKI 
inny ksiądz w parafii: ks. Wojciech WÓJTOWICZ kom. 604 914223 
rezydent ks. Antoni ZIELIŃSKI kom. 50 I 333 642 
kapelan szpitala: ks. Marek CIEŚLIK kom. 602 271 998 


KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
75-063 Koszalin, ul. Bolesława Chrobrego 7 
tel. 94/342 23 97 - prob.: 94/347 10 06 - kanc.; 
94/342 46 31; 347 10 06 - wik. 
proboszcz: ks. Antoni TOFIL kom. 60 I 052 905 
wikariusz: ks. Arkadiusz OSLISLOK kom. 607 224 742 
wikariusz: ks. Dawid HAMROL 
wikariusz: ks. Jacek MASZKOWSKI 
wikariusz: ks. Krzysztof WITW ICKI 
wikariusz: ks. Rafał JAROSIEWICZ kom. 600 079 906 
inny ksiądz w parafii: ks. Janusz LEMAŃSKI 


KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
75-247 Koszalin, ul. Franciszkańska I 
tel. 94/348 02 92; 94/346 82 72 - proboszcz 
proboszcz: o. Janusz JĘDRYSZEK, OFM Conv. kom. 509319 112 
wikariusz: o. Grzegorz PIŚKO OFMConv 
wikariusz: o. Piotr POSPIESZNY, OFMConv. 
inni ojcowie w parafii: 
o. Ludwik BARTOSZAK OFM Conv kom.723 324288 
o. Benedykt NADOLNY OFMConv. 
o. Hieronim CYRAŃSKI OFMConv. 
o. Piotr OKRÓJ OFMConv 
kapelan więzienny: o. Bartłomiej MARKIEWICZ OFMCon kom.784 913 127 


40
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0044.djvu

			KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. św. Ignacego z Loyoli 
75-257 Koszalin, ul. Leonida Teligi 15-17 
tel. 94/347 70 69 
proboszcz: ks. Henryk KOSZPER kom. 602 709 093 
wikariusz: ks. Andrzej PAWŁOWSKI - junior 
wikariusz: ks. Paweł WOJT ALEWICZ 


KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika 
75-113 Koszalin, ul. Łużycka 12 A 
tel. 94/342 29 06 - prob.; 94/342 03 67 - wik. 
proboszcz: ks. Ryszard HENDZEL 
wikariusz: ks. Adam PAŹ 
wikariusz: ks. Ernest KUTW IN 


KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. św. Kazimierza Królewicza 
75-350 Koszalin, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 
tel. 94/345 82 44 - proboszcz; 94/345 82 88; 345 86 88 - wikariusze 
proboszcz: ks. Ryszard ŁOPACIUK kom. 602 123 150 
wikariusz: ks. Łukasz GĄSIOROWSKI 
wikariusz: ks. Michał KUDŹMA 


KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. św. Marcina 
75-901 Koszalin, ul. Zwycięstwa 202 
tel. 094 343 75 99 
proboszcz: ks. Marek REIMER 
wikariusz wojskowy: ks. Daiursz KAMIŃSKI 
wikariusz diece.: ks. Paweł RUSAK kom. 606 315 805 


KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. św. Wojciecha 
75-665 Koszalin, ul. Zwycięstwa 248 
tel. 94/340 23 59 - prob.; 94/340 54 50 - kanc.; 94/348 02 77 - wik. 
proboszcz: ks. Marian BŁASZCZUK 
wikariusz: ks. Robert GROMEK kom. 504 054 112 
wikariusz: ks. Sebastian BRZOZOWSKI kom. 660 440 714 
inny ksiądz w parafii: ks. Łukasz ŁUKASZEWICZ 


41 


..-...
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0045.djvu

			KRETOMINO - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. Trójcy Świętej 
75-016 Koszalin, ul. Kretomińska 13 
tel. 94/342 18 32 - prob.; 94/341 12 86 - wik. 
proboszcz: ks. Andrzej OLEJNIK kom. 602 657 888 
wikariusz: ks. Konrad GRUDA kom. 692 936 088 


KROSINO - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
78-450 Grzmiąca, Krosino, ul. Spacerowa 19 
teL 94/373 66 14 
proboszcz: ks. Marian KRASZEWSKI kom. 664091 586 


KRZEM lENIEWO - Dekanat Czarne 
Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata 
77-330 Czarne, Krzemieniewo 18 
tel. 59/832 26 87 
proboszcz: ks. Józef KLAŻVŃSKI 


KRZYŻ WIELKOPOLSKI - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
64-761 Krzyż Wielkopolski, ul. Poznańska 12 
tel. 67/256 40 17 - par.; 67/256 58 89 
proboszcz: ks. Marek JĘDROCHA SDS kom. 604 289 831 
wikariusz: ks. Marcin DĘBKOWSKI SDS 
rezydent: ks. Tadeusz GLEŃ SDS 
inni księża w parafii: 
ks. Krzysztof BRODA SDS - rekolekcjonista 
ks. Robert ST ACHOWICZ SDS - superior 
pomoc duszpasterska: ks. Henryk MA TUSIK SDS 


KRZYŻ WIELKOPOLSKI - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
64-761 Krzyż Wielkopolski, ul. Sikorskiego 14 
tel. 67/256 57 47 
proboszcz: ks. Sławomir FORC kom. 604 140 098 
wikariusz: ks. Damian DERDZIŃSKI 


42
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0046.djvu

			KUZNICA CZARNKOWSKA - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. św. Franciszka Ksawerego 
64-700 Czarnków, Kuźnica Czarnkowska, ul. Kościelna 9 
tel. 67/255 05 77 
proboszcz: ks. Jan MA TERNA, MS 
inni księża w parafii: 
ks. Adam SĘDZIK, MS 
ks. Jerzy MAKUL MS 


KW AKOWO - Dekanat Słupsk Zachód 
Parafia pw. Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
76-252 Kwakowo, ul. Słupska 18 
tel. 59/846 20 75 
proboszcz: ks. Jacek POPLAWSKI 


43
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0047.djvu

			LEKOWO - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła 
78-312 Lekowo 5 
tel. 94/365 56 21 
proboszcz: ks. Grzegorz MARQUARDT kom 602 761 063 


LĘDYCZEK - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. św. św. Piotra i Pawła Ap. 
64-265 Lędyczek, ul. Słowackiego I 
tel. 67/263 12 14 
proboszcz: ks. Cezary LESIKOWSKI kom. 663 914 922 


LIPIE - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
78-331 Rąbino, Lipie 21 
tel. 094 364 32 67 
proboszcz: ks. Mariusz BĄK kom. 513 068 848 


LOTYŃ - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
64-918 Lotyń, ul. Dworcowa 8 
tel. 67/266 06 29 
proboszcz: ks. Leszek KUŚMIERZAK kom. 502 168 230 


LUBNO - Dekanat Mirosławiec 
Parafia pw. Chrystusa Króla 
78-600 Walcz, Lubno 31 
tel. 67/259 95 88 
proboszcz: ks. Tadeusz WINNICKI kom. 696 063 359 


LĄCKO - Dekanat Ustka 
Parafia pw. Zwiastowania Najśw. Maryi Panny 
76-1 13 Postomino, Łącko 42 
tel. 59/810 97 24 
proboszcz: ks. Andrzej BAGIŃSKI kom. 601 635 824 


LEKNO - Dekanat Mielno 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
76-037 Będzino, Łekno II 
tel. 94/3 I 6 24 I 7 
proboszcz: ks. Jan BORZYSZKOWSKI, junior 


44
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0048.djvu

			ŁUBOWO - Dekanat Barwice 
Parafia pw. W niebo wzięcia M atki Bożej 
78-445 Łubowo, ul. Zakątna 8 
tel. 94/375 73 10 
proboszcz: ks. Ryszard KUROŚ 


45
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0049.djvu

			MALECHOWO - Dekanat Sławno 
Parafia pw. Matki Bożej Gromnicznej 
76-142 Malechowo 43 
tel. 94/318 41 97 
proboszcz: ks. Grzegorz CISZEK 


MANOWO - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
76-015 Manowo 21 B 
tel. 94/318 33 50 
proboszcz: ks. Leszek SZUREK kom. 602 593 857 


MARCINKOWICE - Dekanat Mirosiawiec 
Parafia pw. św. Katarzyny 
78-641 Lubiesz, Marcinkowice 69 
tel. 67/259 09 33 
proboszcz: ks. Czesław ŁĄCKI kom. 604 39 29 49 


MIASTKO - Dekanat Miastko 
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
77-200 Miastko, ul. Wieżowa 13 
tel. 59/857 3704 
proboszcz: ks. Józef DOMIŃCZAK kom. 602 404 516 
wikariusz: ks. Mirosław BANASIAK kom. 509 SOI 623 


MIASTKO - Dekanat Miastko 
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki \Viernych 
77-200 Miastko, ul. Bolesława Chrobrego 10 
tel. 59/857 23 28 - prob.; 59/857 83 03; 59/857 91 31- wik. 
proboszcz: ks. Józef TURKIEL kom. 602 392 542 
wikariusz: ks. Arkadiusz JĘDRASIK kom. 
wikariusz: ks. Mirosław PRZYBYŁEK kom. 602 677 946 
wikariusz: ks. Zenon CZEKAŁA 


MIELĘCIN - Dekanat Mirosławiec 
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej 
78-630 Człopa, Mielęcin, ul. I-go Maja 4 
tel. 67/258 76 93 
proboszcz: ks. Wojciech ST ASZCZAK kom. 602 679 534 


46
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0050.djvu

			MIELNO - Dekanat Mielno 
Parafia pw. Przemienienia Pańskiego 
76-032 Mielno, ul. Kościelna 27 
tel. 94/318 94 05 
proboszcz: ks. Tadeusz PIASECKI kom. 602 666 215 


MIERZYN - Dekanat Gościno 
Parafia pw. Trójcy Świętej 
78-230 Karlino, Mierzyn 6/3 
tel. 94/358 16 43 
proboszcz: ks. Jerzy KNAP kom. 604 898 731 


M lESZALKI - Dekanat Barwice 
Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
78-450 Grzmiąca, M ieszałki, ul. Główna 7 
tel. 94/373 75 55 
proboszcz: ks. Tadeusz SERAFIN 


MILOCICE - Dekanat Miastko 
Parafia pw. św. Michała Archanioła 
77-211 Miastko, Miłocice 33 
tel. 59/857 II 22 
proboszcz: ks. Władysław LESZKOWICZ kom. 606 205 436 


M IROSLA WIEC - Dekanat Mirosławiec 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
78-650 Mirosławiec, ul. Kościuszki 24 
tel. 67/259 50 59; 67 259 59 56 wikariusz 
proboszcz: ks. Edward MA TYŚNIAK kom. 694 825 635 
wikariusz: ks. Sebastian KOW AL kom. 698 17 33 94 


MŚCICE - Dekanat Mielno 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
76-031 Mścice, ul. Kościelna I 
tel. 94/343 52 59 
proboszcz: ks. Włodzimierz MILEWSKI kom. 513 046 650 


47
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0051.djvu

			OKONEK - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników 
64-965 Okonek, ul. Niepodległości 54 
tel. 67/266 90 62 
proboszcz: ks. Jan RATAJ kom. 602 661 184 
wikariusz: ks. Dariusz RYBIŃSKI kom. 668 152 107 


OSIEKI - Dekanat Mielno 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
76-003 Sucha Koszalińska, Osieki, ul. Bałtycka 15 
tel. 94/318 5698 
proboszcz: ks. Józef KWIECIŃSKI kom. 604254349 


OSTRE BARDO - Dekanat Polczyn Zdrój 
Parafia pw. św. Katarzyny Dz i M 
78-320 Połczyn-Zdrój, Ostre Bardo 4 A 
tel. 94/366 29 92 
proboszcz: ks. Piotr RODAK kom. 606 302 331 


OSTROWICE - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
78-506 Ostrowice 38 
tel. 94/361 52 19 
proboszcz: ks. Andrzej GÓRECKI kom. 604 599 935 


OSTROWIEC - Dekanat Slawno 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 
76-129 Ostrowiec Sławieński 15 A 
tel. 94/3 I O 84 90 
proboszcz: ks. Mariusz ŻOLĄDKOWICZ kom. 603 219 692 


48
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0052.djvu

			P ARSĘCKO - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
78-400 Szczecinek. Parsęcko 56 
tel. 94/375 76 81 
proboszcz: ks. Jerzy DALAK kom. 603 118 420 


PIASZCZYNA - Dekanat Miastko 
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
77-207 Piaszczyna 38 A 
tel. 59/857 13 75 
proboszcz: ks. Janusz BEREZOWSKI kom. 608 124 284 


PIŁA - MOTYLEWO - Dekanat Piła 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
64-920 Piła. ul. Orla 29 
tel. 67/21557 12 
proboszcz: ks. Leonard ZYCH kom. 602 672 050 


PIŁA - Dekanat Piła 
Parafia pw. M iłosierdzia Bożego 
64-920 Piła. ul. Śniadeckich 90 
tel. 67/213 8848; 67/2138884 wik. 
proboszcz: ks. Kazimierz LASOTAkom. 602 557 568 
wikariusz: ks. Mariusz GUBOW kom. 604 263 173 
wikariusz: ks. Przemysław GRACEK 


PIŁA - Dekanat Piła 
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych 
64-920 Piła. ul. Złota l 
tel. 67/214 28 81 parafia 
proboszcz: ks. Stanisław ORACZ kom. 603 996 733 
wikariusz: ks. Marcin WIŚNIOWSKI 
wikariusz: ks. Remigiusz SZAUER 
wikariusz: ks. Tomasz KĘDZIERSKI 


PIŁA - Dekanat Piła 
Parafia pw. św. Antoniego 
64-920 Piła. ul. Ludowa 20 
tel. 67/351 12 62 parafia 
proboszcz: o. Marek SKW ARŁO OFMCap 
wikariusz: o. Andrzej BOCHVŃSKI OFMCap 


49
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0053.djvu

			inni ojcowie w parafii: 
o. Andrzej BINlEK OFMCap 
o. Andrzej KUKLIŃSKI OFMCap. 
o. Jerzy WINIARSKI OFMCap 
o. Ludwik KALINOWSKI OFMCap 
o. Włodzimierz LECH, OFMCap. 
o. Zdzisław DUMA OFMCap 
o. Zenon MASZCZYK, OFMCap 


PILA - Dekanat Pila 
Parafia pw. św. Jana Bosko 
64-920 Piła, ul. Libelta 3 
tel. 67/213 0642 
proboszcz: ks. Jerzy WOREK, SDB 
inni księża w parafii: 
ks. Arnold ZIMNICKI SDB 
ks. Lesław GŁUCHOWSKI SDB 
ks. Michał MEJER SDB 
ks. M ichał TOMCZAK SDB 
ks. Stanisław BOGU SKI, SDB 
ks. Waldemar Łachut SDB 


PILA - Dekanat Pila 
Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
64-920 Piła, ul. J. Korczaka 79 
tel. 67/213 69 71 - prob.; 67/215 75 29; 2155680 - wik. 
proboszcz: ks. Ryszard RYNGWELSKI kom. 694 914 147 
wikariusz: ks. Dariusz LEŚNIEWSKI kom. 509 313 008 
kapłan emeryt: ks. Ryszard KIERZKOWSKI 


PILA - Dekanat Pila 
Parafia pw. św. Rafala Kalinowskiego 
64-920 Piła, ul. Rynek Koszycki 1 
tel. 67/353 22 08 
proboszcz: ks. Mieczysław DZIKOWSKI kom. 603 250200 
wikariusz: ks. Krzysztof KAR WASZ 


50
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0054.djvu

			PIŁA - Dekanat Piła 
Parafia pw. św. Stanisława Kostki 
64-920 Piła, ul. Browarna 13 
tel. 67/213 1632 
proboszcz: ks. Władysław NOWICKI kom. 662 164 531 
wikariusz: ks. Andrzej SZEWCZYK kom. 798 722 643 
wikariusz: ks. Krzysztof ZDUNEK 


PIŁA - Dekanat Piła 
Parafia pw. Świętej Rodziny 
64-920 Piła, ul. Św. Jana Bosko l 
tel. 67/351 67 75; 67/352 27 20 - inspektorat 
proboszcz: ks. Zbigniew HUL SDB kom. 691 338 482 
wikariusz: ks. Janusz ZDOLSKI SDB 
inni księża w parafii: 
ks. Andrzej FIN C SDB 
ks. Rzyszard MAŚLANKA SDB 
ks. Andrzej MIMIER SDB 
ks. Bolesław KUJA W A SDB 
ks. Jerzy KRÓLAK, SDS 
ks. Kazimierz N APIERALA SDB 
ks. Mirosław FORMELA SDB 
ks. Piotr GRZYMALA, SDB 
ks. Robert KULCZYŃSKI, SDB 
ks. Zdzisław CHOLEWIŃSKI, SDB 
kapelan szpitala ks. Stanisław SADOWSKI, SDB tel. 67/351 97 25 


PIŁA W A - Dekanat Barwice 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła Apostołów 
78-446 Silnowo, Piława 21 A 
tel. 94/37575 17 
proboszcz: ks. Jan JASIŃSKI kom. 607 284 095 


PNIEWO - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
64-965 Okonek, Pniewo 39 
tel. 67/26609 78 
proboszcz: ks. Andrzej DYDKO kom. 604 238 469 


51
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0055.djvu

			POLANÓW - Dekanat Polanów 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
76-010 Polanów, ul. Jana Pawła II 
tel. 94/318 82 10; 94/316 80 90 
proboszcz: ks. Roman ŚLEDŹ kom. 604 181 123 
wikariusz: ks. Dariusz RA T AJ 
inni księża w parafii: 
o. Andrzej ARYTM OFMConv 
o. Bogusław BRZOZOWSKI, OFMConv. 
o. Michał KRAJEWSKI OFMConv 


POŁCZYN-ZDRÓJ - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. 22 Lipca 2 
tel. 94/366 23 16; 94/366 43 16 wikariusz; 94/366 23 15 zakrystia 
proboszcz: ks. Ireneusz MARASZKIEWICZ kom. 608 430 231 
wikariusz: ks. Adam DZIAŁOWSKI 
wikariusz: ks. Patryk ADAMKO kom. 508 129 727 
kapelan szpitala ks. Czesław NOW AK tel. 94/366 31 93 


POŁCZYN-ZDRÓJ - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Cmentarna 9 
teJ. 94/366 28 60; 94/366 63 07 wik. 
proboszcz: ks. Tadeusz WILK kom. 602 868 979 
wikariusz: ks. Jacek DZIADOSZ 


POPIELEWO - Dekanat Polczyn Zdrój 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
78-320 Połczyn-Zdrój, PopieJewo 25 
tel. 94/344 58 85 
proboszcz: ks. Stanisław WRONA kom. 606 35 48 19 


POSTOM INO - Dekanat Ustka 
Parafia pw. św. Floriana 
76-113 Postom ino 92 
tel. 59/810 85 28 
proboszcz: ks. Grzegorz FĄS kom 600 647 672 


52
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0056.djvu

			RĄBINO - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej 
78-331 Rąbino 87 
tel. 94/364 32 75 
proboszcz: ks. Piotr BORCHAROT 


REDLO - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
78-325 Redło 19 
tel. 94/364 56 76 
proboszcz: ks. Rajmund TESSMER kom. 602 579 794 


a 


ROBUŃ - Dekanat Gościno 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła 
78-120 Gościno, Robuń 32 A 
proboszcz: ks. Stanisław MIKOS kom. 505 671 424 


RÓŻA WIELKA - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. Trójcy Świętej 
64-930 Szydłowo, Róża Wielka 26 
tel. 67/2 16 l 7 86 
proboszcz: ks. Andrzej MALCZVŃSKI kom. 604 981 516 


RÓŻEWO - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. św. Wawrzyńca M. 
78-627 Różewo 
te l. 67/258 1 O 3 O 
proboszcz: ks. Mieczysław P ASTUSIAK kom. 60 l 795 006 


RUD KI - Dekanat Mirosławiec 
Parafia pw. św. Wawrzyńca 
78-607 Dębołęka, Rudki 14 
tel. 67/258 75 84 
proboszcz: ks. Antoni JASTRZĘBSKI kom. 508 595 807 


RUSIN OWO - Dekanat Świdwin 
Parafia p". M atki Bożej W spomożenia Wiernych 
78-311 Rusinowo 14 
tel. 94/3648191 
proboszcz: ks. Emil WOJTAL 
kapłan emeryt ks. Jan BETLEJA 


53
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0057.djvu

			RYMAŃ - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. św. Szczepana 
78- ) 25 Rymań, ul. Koszalińska 8 
tel. 94/358 3) 23 
proboszcz: ks. Krzysztof KEM PA 


RZECZENICA - Dekanat Czarne 
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Mikołaja 
77-304 Rzeczenica, ul. Przechlewska ) 5 
tel. 59/833 ) 7 84 
proboszcz: ks. Jerzy RUSZKOWSKI, Senior 


RZECZYCA - Dekanat Mirosławiec 
Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła 
78-640 Tuczno, ul. ) Maja 32 
tel. 67/259 08 70 
proboszcz: ks. Eugeniusz MATYSIAK kom. 606 374 846 


54
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0058.djvu

			SARBIA - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
78-133 Drzonowo, Sarbia 7 
tel. 94/358 71 90 
proboszcz: ks. Sławomir CHM lELECKl, TChr kom. 669 191 109 
inny ksiądz w parafii: ks. Antoni LABUDA, TChr. kom. 504456 640 


SARBINOWO - Dekanat Mielno 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
76-034 Sarbinowo, ul. Nadmorska 17 
tel. 94/3 16 57 25 
proboszcz: ks. Piotr KUTA 


SIANÓW - Dekanat Mielno 
Parafia pw. św. Stanisława Kostki 
76-004 Sianów, ul. Kościelna l 
tel. 94/318 52 23 - prob.; 94/318 55 65 - wik. 
proboszcz: ks. Paweł BROSTOWICZ kom. 608 348 011 
wikariusz: ks. Andrzej KALETA kom. 606 829 161 
wikariusz: ks. Jan KALENIK kom. 607 083 242 


SIECIEMIN - Dekanat Sławno 
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
76-004 Sianów, Sieciemin 47 
tel. 94/318 52 86 
proboszcz: ks. Jan DOMIN kom. 698713828 


SIEDLISKO - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
64-910 Siedlisko 19 
tel. 67/2167728 
proboszcz: ks. W ojciech PRZYBYLSKI kom. 600 895 768 
inny ksiądz w parafii: ks. Krzysztof SZAREJKO 


SIEMCZYNO - Dekanat Barwice 
Parafia pw. M atki Bożej Różańcowej 
78-551 Siemczyno 68 
tel. 94/375 86 94 
proboszcz: ks. Andrzej NAPOROWSKI 


55
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0059.djvu

			SIEMIANICE - Dekanat Słupsk Wschód 
Parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika 
76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 22 
tel. 59 842 35 55 
proboszcz: ks. Bolesław LESZCZYŃSKI kom. 798 863 246 


SIEMYŚL - Dekanat Gościno 
Parafia pw. św. Stanisława Kostki 
78-123 Siemyśl, ul. Kościelna 6 
tel. 94/358 80 15 
proboszcz: ks. Andrzej GOŁĘBIOWSKI kom 691 091 778 


SIKORY - Dekanat Barwice 
Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
78-550 Czap linek, Sikory 40 
tel. 94/375 31 44 
proboszcz: ks. Andrzej PA W ELEC 


SKRZA TUSZ - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
64-930 Szydłowo, Skrzatusz 31 
tel. 67/216 1130; 67/216 12.59 - wik. 
proboszcz: ks. Józef SŁOWIK kom. 607 340 994 
inny ksiądz w parafii: ks. Tomasz JASKÓŁKA kom. 604 545 818 


SLA WNO - Dekanat Sławno 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
76-100 Sławno, ul. Kościelna 12 
tel. 59/810 38 39 parafia 
proboszcz: ks. Mateusz KRZYWICKI 
wikariusz: ks. Adam JOKIEL 


SLA WNO - Dekanat Sławno 
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP 
76-100 Sławno, ul. Rapackiego 24 
tel. 59/810 70 39 prboszcz 
proboszcz: ks. Remigiusz SZRAJNERT kom. 602 333 232 
wikariusz: ks. Emil SIEMASZKO 
wikariusz: ks. Marcin WOLANIN kom. 502 225 679 


56
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0060.djvu

			SŁA WOBORZE - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
78-314 Sławoborze, ul. Kolejowa 10 
tel. 94/364 70 09 
proboszcz: ks. Zbigniew W ASZKIEW ICZ kom. 602 282 271 
wikariusz: ks. Dariusz KASIŃSKI kom. 608 390 166 


SŁAWSKO - Dekanat Sławno 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła 
76-100 Sławno, Sławsko 97 a 
tel. 59/810 35 68 
proboszcz: ks. Cezary FILIMON kom. 696 023 488 


SŁONOWICE - Dekanat Sławno 
Parafia pw. św. Stanisława Kostki 
76-251 Kobylnica, Słonowice 7 
tel. 59/846 27 88 
proboszcz: ks. Krzysztof ŁACHUT kom. 696 045 407 


SŁOWINO - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
76-150 Darłowo, Słowino 84 A 
tel. 94/314 23 55 
proboszcz: ks. Grzegorz KRAJEWSKI kom. 887 931 005 


SŁUPSK - Dekanat Słupsk Wschód 
Parafia pw. Najśw. Maryi Panny Królowej Różańca Świętego 
76-200 Słupsk, ul. Dominikańska l 
tel. 59/842 46 75 - parafia 
59/842 47 98 - wikariusze 
59/842 47 99 - zakrystia 
59/842 51 55 - proboszcz 
59/842 42 73 - kapelan szpitala 
proboszcz: ks. Zbigniew KRAWCZYK kom. 602 467 287 
wikariusz: ks. KrzysztofPŁUClENNIK 
wikariusz: ks. Mariusz BORCZ kom. 668 151 396 
wikariusz: ks. Piotr LIWIŃSKI 
wikariusz: ks. Tomasz KUDASZEWICZ 
kapelan szpitala ks. Cezary IW ANOWSKI kom. 604 629 023 


57
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0062.djvu

			SŁUPSK - Dekanat Słupsk Zachód 
Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego 
76-200 Słupsk, ul. Piłsudskiego 20 
tel. 59/843 39 08 - parafia 
59/845 63 58 - wikariusze 
600262278 ksiądz dyżurny 
59/848 27 48 - proboszcz 
proboszcz: ks. Lucjan HUSZCZONEK kom. 601 870 334 
wikariusz: ks. Dawid FUŁA WKA 
ks. Łukasz BIKUN 
ks. Piotr DOMAROS kom. 606 202 196 
ks. Piotr FLIS 
ks. Roman MAZIEC 
kapłan emeryt ks. Antoni OŁÓW 


SŁUPSK - Dekanat Słupsk Zachód 
Parafia pw. Świętej Rodziny 
76-200 Słupsk, ul. Grottgera 9 
te1./fax 59/722 85 87; 59/843 37 20 ogólny 
proboszcz: ks. Tadeusz ITRYCH, SDB 
inni księża w parafii: 
ks. Adam MICHALSKI SDB 
ks. Benedykt ANDRZEJUK SDB 
ks. Rafał SZWEDOWICZ SDB 
ks. Stanisław SMUNIEWSKI, SDB 
ks. Stefan SZTUBA SDB 


STANOM INO - Dekanat Białogard 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 
78-217 Stanom ino 
tel. 94/3 II 22 21 
proboszcz: ks. Konstanty BADURA 


STARA ŁUBIANKA - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. Podwyższenia Krz} ża św. 
64-932 Stara Łubianka, ul. Kościuszkowców 7 
te I. 67/2 1 6 O 1 l 5 
proboszcz: ks. Roman PIWOŃSKI kom. 609 472 267 


59
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0063.djvu

			STARY KRAKÓW - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. M atki Bożej Częstochowskiej 
76-100 Sławno, Stary Kraków 30 
patrz parafia w BARZOWICACH 
inny ksiądz w parafii: 
o. Piotr WŁODYGA OSB kom. 508413 903 


STARY CHW ALIM - Dekanat Barwice 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 
78-460 Stary Chwalim 51 
tel. 94/373 67 79 
proboszcz: ks. Marek ADAMCZEWSKI kom. 600 230 115 


STARY JAROSŁAW - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
76-150 Darłowo, Stary Jarosław 26 
tel. 94/314 87 76 
proboszcz: ks. Andrzej WRÓBLEWSKI 
rezydent: ks. Ryszard BOROWICZ 


STOBNO - Dekanat Piła 
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
64-905 Stobno, ul. Pilska II 
teł. 67/2164052 
proboszcz: ks. Mirosław KONIECZNY kom 605 369 838 


STRĄCZNO - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. św. Anny 
78-642 Strączno 25 
tel. 67/258 1294 
proboszcz: ks. Andrzej SAGUN 


SUCHORZE - Dekanat Miastko 
Parafia pw. św. Jana Bosko 
77-233 Suchorze 57 
teł. 59/858 07 85 
proboszcz: ks. Włodzimierz MALINOWSKI kom 606463 347 


60
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0064.djvu

			SULECHÓWKO - Dekanat Sławno 
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli 
76-142 Malechowo. Sulechówko 1 
tel. 94/315 52 96 
proboszcz: ks. JózefBAGNIEWSKI kom. 696 433 479 


SULISZEWO - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. Chrystusa Króla 
78-500 Drawsko Pomorskie, Suliszewo 71 
tel. 94/363 54 84 
proboszcz: ks. Dariusz KW AŚNY 


SYCEWICE - Dekanat Słupsk Zachód 
Parafia pw. św. Jana Bosko 
76-256 Sycewice, ul. Słupska II 
tel. 59/811 1486 
proboszcz: ks. Zbigniew DUDOJĆ kom. 604 208 557 


SYPNIEWO - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
64-915 Jastrowie, ul. Mickiewicza 32 
tel. 67/266 II 64 
proboszcz: ks. Andrzej MA TYJASZEK 


SZCZECINEK - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. Ducha Świętego 
78-400 Szczecinek, ul. Klasztorna 23 
tel. 94/374 27 02 
proboszcz: o. Andrzej KRYGER CSSR kom. 606 319 081 
wikariusz: o. Waldemar SOJKA CSsR 
inni ojcowie w parafii: 
o. Alojzy SŁA WEK, CSSR 
o. Jan ĆWIKOWSKl CSsR 
o. Jarosław KRA WCZYK CSsR 
o. Leszek ZABDYR CSsR 
o. M arcin KRUP A CSsR 


61
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0065.djvu

			SZCZECINEK - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. M iłosierdzia Bożego 
78-400 Szczecinek, ul. Kołobrzeska 3 
tel. 94/712 7445 
proboszcz: ks. Krzysztof SKRZYNIARZ kom 606471 312 
wikariusz: ks. Przemysław WRZOCHAL 


SZCZECINEK - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
78-400 Szczecinek, ul. 3 Maja l A 
tel. 94/374 27 01 - wikariusze 
94/37437 62 - proboszcz 
proboszcz: ks. Piotr JESIONOWSKI kom. 601 646 828 
wikariusz: ks. Dariusz STACHULA kom. 517 191 391 
wikariusz: ks. Ireneusz MOSKALIK SCJ 
wikariusz: ks. Przemysław TYMECKI 
wikariusz: ks. Robert STWORA 
kapłan emeryt: ks. Bernard MIELCARZEWICZ 


SZCZECINEK - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
78-400 Szczecinek, ul. Bukowa 85 
tel. 94/372 71 99 
proboszcz: ks. Marek KOWALEWSKI 


SZCZECINEK - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. św. Krzysztofa 
78-400 Szczecinek, ul. 3-Maja l a 
proboszcz: ks. Bogusław MA TUSIK kom. 500218 081 
wikariusz: ks. Wojciech PANEK kom. 607 640 749 


SZCZECINEK - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. św. Rozalii 
78-400 Szczecinek, ul. Świętej Rozalii l 
tel. 94/374590 l 
94/373 0604; 373 0605 wik. 94/732 65 12 
proboszcz: ks. Andrzej T ARGOSZ kom. 608 50 l 365 
wikariusz: ks. Wojciech BUDZIŃSKI 
pomoc duszpasterska: ks. Paweł JOCHANIAK kom. 501 025 000 


62
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0066.djvu

			SZCZEGLINO - Dekanat Polanów 
Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
76-004 Sianów, Szczeglino 34A 
tel. 94/3 18 34 10 
proboszcz: ks. Dariusz SZYBA kom. 604 514 842 


SZWECJA - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. św. Jakuba 
78-611 Szwecja, ul. Główna 33 
te l. 67/258 l 6 l 5 
proboszcz: ks. Ryszard DA WIDOWSKI kom. 608 299 708 


SZYDLOWO - Dt'kanat Wałcz 
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
64-930 Szydłowo, ul. Szydłowo 4 
tel. 671216 11 22 
proboszcz: ks. Mariusz WOŹNIAK 
wikariusz: ks. Edward STROJEK 


ŚMIECHÓW - Dekanat Mielno 
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski 
76-038 Dobrzyca, Śmiechów 26 A 
tel. 94/3473440 
proboszcz: ks. Roman GAŁKA kom. 502 667 636 


ŚWIDWIN - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
78-300 Świdwin, ul. Niedziałkowskiego 2 
tel. 94/365 27 71 parafia; 94/365 37 27 prob.; 
94/365 58 39; 94/365 00 96 wik 
proboszcz: ks. Ryszard KIZIELEWICZ kom. 501 290 601 
wikariusz: ks. Piotr WOŹNIAK kom. 691 755 199 
wikariusz: ks. Stanisław WIECHOWSKI 


ŚWIDWIN - Dekanat Świdw in 
Parafia pw. św. Michala Archanioła 
78-300 Świdwin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 A 
tel. 94/365 73 40; 94/365 23 55 wikarzy 
proboszcz: ks. Roman T ARNIOWY kom. 604 575 562 
proboszcz: ks. Mariusz AMBROZIEWICZ kom. 606 310 263 
wikariusz: ks. Wojciech KOLARZ kom. 728288688 


63
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0067.djvu

			ŚWIERCZYNA - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
78-531 Świerczyna 51 
tel. 94/361 86 57 
proboszcz: ks. Roman MOLIK kom. 600 188 844 


ŚWIERZNO - Dekanat Polanów 
Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
77-200 Miastko, Świerzno 40 
tel. 59/858 32 60 
proboszcz: ks. Józef OLSZEWSKI 


ŚWIESZYNO - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
76-024 Świeszyno, ul. Świeszyno 23 
tel. 94/316 12 24 
proboszcz: ks. Andrzej BUJAR kom. 507 026 049 
kapłan emeryt ks. Czesław KRZYŻANOWSKI 


64
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0068.djvu

			T ARNÓWKA - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny 
77-416 Tarnówka, ul. Niepodległości 35 
tel. 67/266 40 33 
proboszcz: ks. Jerzy RUSZKOWSKI, Junior kom. 606 688 017 
wikariusz: ks. Grzegorz JAGODZIŃSKI 


TOPORZYK - Dekanat Polczyn Zdrój 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
78-320 Połczyn-Zdrój, Toporzyk 3 
tel. 94/366 15 22 
proboszcz: ks. Henryk TOMKE kom. 604 481 032 


TRZCIANKA - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. M atki Bożej Saletyńskiej 
64-980 Trzcianka, ul. Witosa 5 
tel. 67/216 68 85 
proboszcz: ks. Andrzej ŻOŁ YNIAK kom. 668 696 002 
wikariusz: ks. Piotr TRZEBIATOWSKI 


TRZCIANKA - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 39 
tel. 67/216 2044; 67/2165636 
proboszcz: ks. Kazimierz PRZYBYCIEŃ MS kom. 695 248 381 
wikariusz: ks. Paweł RACZYŃSKI M S 
inni księża w parafii: 
ks. Adam SCH IELM ANN M S 
ks. Bartosz SERUGA MS 
ks. Edward WOŹNIAK MS 
ks. Grzegorz SZCZYGIEŁ MS 
ks. Józef ŹREBIEC, MS 
ks. Marcin SITEK M S 
ks. Zbigniew WEL TER, MS 
kapelan szpitala ks. Stanisław ŚWIETLIK, M S 


TRZEBlELINO - Dekanat Miastko 
Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
77 -235 Trzebielino 88 
tel. 59/858 02 18 
proboszcz: ks. Zygmunt HALEJCIO kom. 605 362 845 


65
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0069.djvu

			TUCZNO - Dekanat Mirosiawiec 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
78-640 Tuczno, ul. Moniuszki I 
tel. 67/259 3022 
proboszcz: ks. Włodzimierz BARTKOWIAK kom. 605 361 816 
wikariusz: ks. Jan SZCZUBELEK kom. 508 512 987 


TUROWO - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. św. Józefa 
78-400 Szczecinek, Turowo Pomorskie 39 
tel. 94/374 91 10 
proboszcz: ks. Stefan MALICZEWSKI kom. 608 64 32 92 
wikariusz: ks. Andrzej KRZVŻEWSKI 


TYCH OWO - Dekanat Bialogard 
Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
78-220 Tychowo, ul. Kościelna 2 
tel. 94/311 55 51 
proboszcz: ks. Andrzej SOL TYS kom. 692 685 153 
wikariusz: ks. Andrzej JARZYNA 


66
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0070.djvu

			UNIECHÓW - Dekanat Czarne 
Pa.rafia pw. św. Bartłomieja Ap. 
77-310 Debrzno, Uniechów 21 
tel. 59/832 18 53 
proboszcz: ks. Zenon STEFAŃSKI kom. 608 222 239 


UNIEŚCIE - Dekanat Mielno 
Parafia pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza 
76-032 M ielno. ul. Morska I 
tel. 94/3 18 91 91 
proboszcz: ks. Włodzimierz SZYMAŃSKI 


USTKA - Dekanat Ustka 
Parafia pw. Najśw. Maryi Panny Gwiazdy Morza 
76-270 Ustka, ul. Armii Krajowej 2 
tel. 59/814 59 22; 59/814 99 27 
proboszcz: ks. Tadeusz NA WROT kom. 608 260 444 
wikariusz: ks. Jacek ZDOLIŃSKI 
ks. Mariusz KUROPATNICKI 


USTKA - Dekanat Ustka 
Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela 
76-270 Ustka, ul. Kościelna 4 
tel. 59/814 42 67; 59/ 814 43 65 wik. 
proboszcz: ks. Jan TURKIEL kom. 604 544 006 
wikariusz: ks. Marcin KOŚCIŃSKI 
wikariusz: ks. Tomasz ST ASZKIEWICZ 


USTKA - Dekanat Ustka 
Parafia pw. Św. Pio 
76-270 Ustka, ul. Wilcza lA/l 
teJ. 59/814 32 93 
proboszcz: ks. Jerzy PIETKIEWICZ kom. 502423 023 
wikariusz: ks. Robert GÓRSKI kom. 602 425 913 


USTRONIE MORSKIE - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
78-111 Ustronie Morskie, uJ. Bolesława Chrobrego 10-12 
tel. 94/354 05 95 
proboszcz: ks. Jerzy LUBIŃSKI kom. 694 451 777 


67
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0071.djvu

			WALCZ - Dekanat Walcz 
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
78-600 Wałcz, ul. 12 Lutego 21 
tel. 067 250 1244 proboszcz; 67/258 26 12 wikary 
proboszcz: ks. Jerzy SŁA WIŃSKI kom. 608 49 71 66 
wikariusz: ks. Sebastian PRZYBYŁA kom. 667 568 562 


WALCZ - Dekanat Walcz 
Parafia pw. św. Antoniego 
78-600 Wałcz, ul. Orla II 
tel. 67/258 26 28, 258 28 36 parafia; 67/250 05 57 - proboszcz 
proboszcz: o. Andrzej WŁODARCZYK OFMCap. 
wikariusz: o. Rafał PYSIAK OFMCap 
inni ojcowie w parafii: 
o. Karol JOPEK OFMCap. 
o. Tomasz DURCZYŃSKI OFMCap 
o. Krzysztof MLECZKOWSKI OFMCap 
o. Paweł PELCZAR OFMCap 
o. Tomasz WOŁOSZYN OFMCap 


WALCZ - Dekanat Walcz 
Parafia pw. św. Mikolaja 
78-600 Wałcz, ul. Papieża Jana XXIII, 13 
tel. 67/258 3024 
proboszcz: ks. Antoni BADURA kom 606 999 30 I 
wikariusz: ks. Hubert SMOŁKOWICZ kom. 605 042 500 
wikariusz: ks. Tomasz KMIECIK 
kapłan emeryt ks. Romuald KUNICKI kom 794 702244 


W ARSZKOWO - Dekanat Slawn
 
Parafia pw. Najświętszej M aryi Panny Królowej Polski 
76-100 Sławno, Warszkowo 136 B 
tel. 59 810 23 06 
proboszcz: ks. Janusz BRZOSKO kom. 509 632 539 


WIELEŃ - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. św. Rocha 
64-730 Wieleń, PI. Zwycięstwa 6 
tel. 67/256 13 16 
proboszcz: ks. Marek KAPITULSKI kom. 600 875 939 
wik
riusz: ks. Krzysztof ORŁOWSKI kom. 606 379 552 


68
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0072.djvu

			WIERZCHOWO POMORSKIE - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika 
78-530 W ierzchowo Pomorskie, ul. Orła Białego 5 
tel. 94/361 83 25 
proboszcz: ks. Kazimierz SA WOŚCIANIK CR kom. 50202 I 554 
wikariusz: ks. Bogdan BAREJA CR 
kapelan więzienny: ks. Marek TOM SKI CR 


WIERZCHOWO STARE - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. Matki Bożej Dobrej Rady 
78-411 Wierzchowo k. Szczecinka, Stare Wierzchowo 25 
tel. 60 I 940 868 
proboszcz: ks. Piotr GÓRECKI kom. 601 940 868 


WIERZCHOWO SZCZECINECKIE - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
78-411 Wierzchowo Szczecineckie, 42 
tel. 94/375 77 28 
proboszcz: ks. Tomasz LENIEC 


WIESZYNO - Dekanat Słupsk Wschód 
Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
76-200 Słupsk, Głobino 48 A 
proboszcz: ks. Jarosław ALEKSANDROWICZ kom. 604 419 184 


WL"NKÓWKO - Dekanat Słupsk Wschód 
Parafia pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika 
76-200 76-200 Słupsk, Włynkówko, ul. Na Wzgórzu 2 
tel. 59/847 14 25 
proboszcz: ks. Mariusz SITKO kom. 661 504 303 


WRZOSOWO - Dekanat Gościno 
Parafia pw. Przemienienia Pańskiego 
78-114 Dygowo, Wrzosowo 27 A 
tel. 94/358 19 26 
proboszcz: ks. Kazimierz KOSZYKOWSKI 


69
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0073.djvu

			WYSZEWO - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. św. Wojciecha 
76-015 M anowo, W yszewo 26 
tel. 94/318 25 28 
proboszcz: ks. Waldemar DEMBOWSKI 


WYTOWNO - Dekanat Ustka 
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
76-270 Ustka, Wytowno 40 
tel. 59/814 27 05 
proboszcz: ks. Tadeusz MAZUR kom. 505 173 624 


70
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0074.djvu

			ZARAŃSKO - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. św. Stanislawa Biskupa i Męczennika 
78-500 Drawsko Pomorskie, Zarańsko 8 
te1. 94/363 53 56 
proboszcz: ks. Marek HUMENIUK kom. 602 130 177 


ZEGRZE POMORSKIE - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. M atki Bożej Częstochowskiej 
76-024 Świeszyno Zegrze Pomorskie 8 b 
tel. 94/316 45 53 
proboszcz: ks. Bogdan GIBCZYŃSKI kom. 504088 620 


ZLOCIENIEC - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej 
78-520 Złocieniec, ul. Połczyńska 10 
tel. 94/367 14 23 proboszcz; 094/367 34 66 
proboszcz: ks. Krzysztof MAZUR kom. 504 290 644 
wikariusz: ks. Rafał ST ASIEJKO kom. 504 285 673 


ZLOCIENIEC - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
78-520 Złocieniec, ul. Boh. Warszawy 25 
tel. 94/367 11 37; 94/3671591; 3671541 
proboszcz: ks. Wiesław HNA TEJKO CR kom. 600 387 741 
wikariusz: ks. Paweł SZYMANOWSKI CR 
inni księża w parafii: 
ks. Bolesław MICEWSKI, CR 
ks. Ivan HAMBURG CR 
ks. Ryszard BAZYLAK CR 
ks. Tadeusz KASZUBA CR 
przełożony domu ks. Jan DYBOWSKI. CR 


ŻELICHOWO - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
64 - 761 Krzyż Wielkopolski, ul. Żelichowo 33 
tel. 67/255 93 44 
proboszcz: ks. Zbigniew STOL TMAN kom. 661 54 27 90 


71
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0075.djvu

			ŻUKOWO - Dekanat Slawno 
Parafia pw. Przemienienia Pańskiego 
76-100 Sławno, Żukowo 75 
tel. 59/858 22 28 
proboszcz: ks. Wiktor POŚNIK kom. 506 632 747 


ŻVDOWO - Dekanat Polanów 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
76-012 Żydowo 13 
tel. 94/318 88 10 
proboszcz: ks. Witold KARCZMARCZYK 


72
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0076.djvu

			INDEKS 
KSIĘŻA DIECEZJALNI 
inkardynowani i nieinkardynowani 


l ks. Marek ADAMCZEWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 60 
2 ks. Patryk ADAMKO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52 
3 ks. Jarosław ALEKSANDROWICZ. ............................ 69 
4 ks. Mariusz AMBROZIEWICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63 
5 ks. Ryszard ANDRUSZKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 
6 ks. Dawid ANDRYSZCZAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39 
7 ks. Antoni BADURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26, 68 
8 ks. Konstanty BADURA. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 
9 ks. Andrzej BAG IŃSKI. . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26,44 
10 ks. Józef BAGNIEWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 23,61 
11 ks. Mirosław BANASIAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 
12 ks. Ryszard BARAN. .....................................16,29 
13 ks. Józef BARAŃCZUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 
14 ks. Piotr BARAŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 
15 ks. Włodzimierz BARTKOWIAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66 
16 ks. Jerzy BĄK. ............................................. 33 
17 ks. Mariusz BĄK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44 
18 ks. Kazimierz BEDN ARSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 
19 ks. Janusz BEREZOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49 
20 ks. Jan BETLEJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 7,53 
21 ks. Józef BIAŁASIK. ........................................ 11 
22 ks. Łukasz BIKUN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 
23 ks. Ireneusz BLANK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,40 
24 ks. Marian BŁASZCZUK. .................................... 41 
25 ks. Antoni BOLEST A. ....................................... 10 
26 ks. Lech BOŃCZA-BYSTRZYCKI.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 
27 ks. Piotr BORCHARDT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53 
28 ks. Mariusz BORCZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57 
29 ks. Ryszard BOROWICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60 
30 ks. Jan BORZYSZKOWSKI,junior. ............................ 44 
31 ks. Jan BORZYSZKOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7,44 
32 ks. Paweł BROSTOW ICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55 
33 ks. Piotr BRUSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
34 ks. Janusz BRZOSKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68 
35 ks. Sebastian BRZOZOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 
36 ks. Wojciech BUDZIŃSKI. ................................... 62 
37 ks. Janusz BUJAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 


73
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0077.djvu

			38 ks. Andrzej BUJAR.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
39 ks. Jan BUTKIEWICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
40 ks. Jerzy CHĘCIŃSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19, 39 
41 ks. Józef CIESZYŃSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
42 ks. Marek CIEŚLIK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13, 40 
43 bp Paweł CIEŚLIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
44 ks. Grzegorz CISZEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
45 ks. Józef CIU PIŃSKI. .. . . . .. . .. .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. 16, 29 
46 ks. Jan CYCHOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 29 
47 ks. Tadeusz CYRIS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,35 
48 ks. Zygmunt CZAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
49 ks. Bolesław CZAPOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
50 ks. Zenon CZEKAŁA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
51 bp Edward DAJCZAK. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
52 ks. Jerzy DALAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
53 ks. Ryszard DA WIDOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
54 ks. Waldemar DEMBOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
55 ks. Damian DERDZIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
56 ks. Władysław DERYNG. ...................................7,13 
57 ks. Mirosław DŁUGOSZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
58 ks. Zdzisław DMUCHAŁA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
59 ks. Lucjan DOLNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
60 ks. Mariusz DOLNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
6 I ks. P i o tr D O M A R O S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
62 ks. Jan DOM IN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
63 ks. Józef DOMIŃCZAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,46 
64 ks. Andrzej DUBEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
65 ks. Zbigniew DUDOJĆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
66 ks. Kazimierz DULLAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
67 ks. Andrzej DYDKO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
68 ks. Leon DYGA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
69 ks. Jacek DZIA DOSZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
70 ks. Adam DZIAŁOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
71 ks. Marian DZIEMIANKO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
72 ks. Mieczysław DZIKOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
73 ks. Wojciech EBEL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
74 ks. Adam FALEWICZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
75 ks. JózefFĄFARA. .......................................... 10 
76 ks. Grzegorz F ĄS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
77 ks. Franciszek FERENS. ..................................... . . 7 
78 ks. Rafał FIG IEL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 


74
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0078.djvu

			79 ks. Cezary FILIM ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23, 57 
80 ks. Piotr FLIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 
81 ks. Sławomir FORC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 25,42 
82 ks. Bogusław FORTUŃSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 
83 ks. Ryszard FUDALA. .............................. . . . . . . . .. 27 
84 ks. Adam FULARA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 
85 ks. Dawid FUŁA WKA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 
86 ks. Marcin GAJOWNICZEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 
87 ks. Roman GAŁKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,63 
88 ks. W oj c i ec h G A P P A .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 7, 3 3 
89 ks. Jan GARDULSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 15,27 
90 ks. Łukasz GĄSIOROWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 
91 ks. Bogdan GIBCZYŃSKI..................................... 71 
92 ks. Jacek GIERSZEWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 
93 ks. Kazimierz GIERSZEW SKI. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35 
94 ks. Jan GIRIATUWICZ... .. ....... .. . .. . ... .. ... . . .. . .... . . .. 58 
95 ks. Aleksander GŁOMBIOWSKI. .............................. 28 
96 ks. Eugeniusz GNIBBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32 
97 ks. Andrzej GOŁĘBIOWSKI.... .. . . ..... .. .. . ... . .. . . .. . . .. 18,56 
98 ks. Krzysztof GORCZYŃSKI. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
99 ks. Andrzej GÓRECKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48 
100 ks. Piotr GÓRECKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69 
101 ks. Tadeusz GORLA. ........................................13 
102 ks. Marcin GÓRSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13, 31 
103 ks. Robert GÓRSKI. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 67 
104 ks. Przemysław GRACEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . .. 49 
105 ks. B ogdan G RAF. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 7 
106 ks. Wacław GRĄDALSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 
107 ks. Robert GROMEK.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 
108 ks. Konrad GRUDA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 
109 ks. RobertGRUSZOWSKI. ...................................39 
110 ks. Teodor GRZEGÓRSKI. .................................... 7 
111 ks. M ariusz G UBO W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49 
112 ks. Jan GUZOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7,28 
113 ks. Zygmunt HALEJCIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 
114 ks. Dawid HAM RO L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 
115 ks. Ryszard HENDZEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 
116 ks. Michał HORYD. .........................................35 
117 ks. Andrzej HRYCKOWIAN.................................... 6 
118 ks. Marek HUM EN lUK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71 
119 ks. Lucjan HUSZCZONEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 24, 59 


75
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0079.djvu

			120 ks. Mariusz ILIASZEW ICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
121 ks. Cezary IW ANOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 57 
) 22 ks. Grzegorz JAGODZIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
123 ks. Krzysztof JAM RO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
124 ks. Włodzimierz JANKOWSKI. ................................ ) O 
125 ks. Rafał JAROSIEWICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
126 ks. Andrzej JARZVN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
127 ks. Jan JA S I Ń S KI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 
) 28 ks. Tomasz JASKÓŁKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
129 ks. Dariusz JASTRZĄB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
130 ks. Antoni JASTRZĘBSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
131 ks. Dariusz JAŚLARZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
132 ks. Marek JEDLIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
133 ks. Piotr JESIONOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,62 
134 ks. Bolesław JEWULSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
135 ks. Arkadiusz JĘDRASIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
136 ks. Paweł JOCHANIAK. ......................................62 
137 ks. Adam JOKIEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
1 38 ks. Jan JON A S Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 58 
139 ks. Piotr KACZMAREK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
140 ks. Tadeusz KACZMAREK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
141 ks. Eugeniusz KACZOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ) 5, 28 
142 ks. Jan KALEN IK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
143 ks. Andrzej KALETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
144 ks. Czesław KALISZAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14, 58 
145 ks. MariuszKAŁAS. ......................................16,37 
146 ks. Tadeusz KANTHAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
147 ks. Krzysztof KANTOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
) 48 ks. Józef KAPCZVŃSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
149 ks. Marek KAPITULSKI. ..................................... 68 
150 ks. Witold KARCZMARCZVK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
151 ks. Leszek KARP lUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
152 ks. Krzysztof KAR WASZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
153 ks. Dariusz KASIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
154 ks. Krzysztof K EM PA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
155 ks. Tomasz KĘDZIERSKI. ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
156 ks. Ryszard KIERZKOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 50 
157 ks. Władysław KIT AJGRODZKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
158 ks. Ryszard KIZIELEWICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 63 
159 ks. Kazimierz KLA WCZVŃSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
160 ks. Józef KLAŻVŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 


76
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0080.djvu

			161 ks. Henryk KLEIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
162 ks. Antoni KLOSKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 
163 ks. Piotr KL6sKA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 
164 ks. Józef KŁAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
165 ks. Sławomir KM lECIK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 
166 ks. Tomasz KM lECIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68 
167 ks. Jerzy K N A P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47 
168 ks. Jarosław KODZIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 
169 ks. W ojciech KOLARZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63 
170 ks. Sebastian KOLASA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37 
171 ks. Mariusz KOŁACIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
172 ks. M iroslaw KON IECZNV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60 
173 ks. Marian KOPEĆ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 
174 ks. Krzysztof KORNIAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34 
175 ks. Andrzej KORPUSIK. ...................................... 6 
176 ks. M iroslaw KOSIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 
177 ks. Henryk KOSKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33 
178 ks. Henryk KOSZPER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 
179 ks. Kazimierz KOSZVKOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69 
180 ks. Marcin KOŚCIŃSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67 
181 ks. Józef KOT. .............................................10 
182 ks. Krzysztof KOWAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 
183 ks. Sebastian KOW AL........................................ 47 
184 ks. Marek KOW ALEWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62 
185 ks. Edmund KOZA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7, 35 
186 ks. Janusz KOZŁOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 
187 ks. Piotr KOZŁOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 
188 ks. Grzegorz KRAJEWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57 
189 ks. Marian KRASZEWSKI. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 
190 ks. Zbigniew KRA WCZVK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23, 57 
191 ks. Ryszard KR6L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 
192 ks. Zdzisław KROPLEWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
193 ks. Jarosław KR VLIK. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 
194 ks. Kazimierz KRZEMIŃSKI. ..................................7 
195 ks. Mateusz K RZVWICKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56 
196 ks. Czesław KRZVŻANOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8,64 
197 ks. Andrzej KRZVŻEWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66 
198 ks. Dominik KUBICK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
199 ks. Jarosław KUBICKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37 
200 ks. Tomasz KUDASZEW ICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57 
201 ks. Michał K UDŹM A.. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 


77
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0081.djvu

			202 ks. Zbigniew KUKIEL. .................................... 20, 28 
203 ks. Romuald KUN ICKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
204 ks. Mariusz KUROP A TNICKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
205 ks. Ryszard KUROŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
206 ks. Dariusz KURZVDŁO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
207 ks. Leszek KUŚM IERZAK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
208 ks. Piotr K UT A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
209 ks. Ernest KUTW IN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
210 ks. Dariusz KW AŚNV. ....................................... 61 
211 ks. Łukasz KWIATKOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
212 ks. Jarosław KW lEClEŃ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 
213 ks. Józef KWIECIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
214 ks. Norbert KWIECIŃSKI. .....................................6 
215 ks. Kazimierz LASOTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
216 ks. Janusz LEMAŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,40 
217 ks. Tomasz LEN I EC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
218 ks. Cezary LESIKOWSKI................................... 18,44 
219 ks. Bolesław LESZCZVŃSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
220 ks. Stefan LESZCZVŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
221 ks. Władysław LESZKO W I CZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
222 ks. Dariusz LEŚNIEWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
223 ks. Zdzisław LEWICKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
224 ks. Jacek LEW IŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
225 ks. Tadeusz LIM AN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 35 
226 ks. Marcin LIPNICKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
227 ks. Piotr LIW IŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
228 ks. Jerzy LUBIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
229 ks. Józef LUBSZCZVK. ...................................... 33 
230 ks. Krzysztof ŁACHUT. ...................................... 57 
231 ks. Henryk ŁAPIŃSKI. ........................................ 8 
232 ks. Czesław ŁĄCKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,46 
233 ks. Stanisław ŁĄCKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 36 
234 ks. Ryszard ŁOP ACIUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15,41 
235 ks. Wacław ŁUKASZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
236 ks. Łukasz ŁUKASZEWICZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,41 
237 ks. Igor MACKIW .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
238 ks. Marek MACKIW .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
239 ks. Andrzej MALCZVŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 53 
240 ks. Stefan MALICZEWSKI. ................................... 66 
241 ks. Grzegorz MALINOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
242 ks. Włodzimierz MALINOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 


78
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0082.djvu

			243 ks. Ireneusz MARASZKIEW ICZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 22, 52 
244 ks. Wojciech MARCINKIEWICZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 
245 ks. Grzegorz MARCISZEWICZ. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 
246 ks. Grzegorz MARQUARDT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 44 
247 ks. Jacek MASZKOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 40 
248 ks. Bogusław MA TUSIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62 
249 ks. Andrzej MA TY JASZEK. ............................ . . . . . .. 61 
250 ks. Eugeniusz MA TY SIAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54 
251 ks. Edward MATYŚNIAK.. ................................... 47 
252 ks. Dariusz MAZEPA......................................... 31 
253 ks. Roman MAZIEC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 
254 ks. Krzysztof MAZUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71 
255 ks. Radosław MAZUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 
256 ks. Tadeusz MAZUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70 
257 ks. Stanisław MES LIN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 
258 ks. Kazimierz MICHALAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 
259 ks. Bernard M IELCARZEWICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8,62 
260 ks. Paweł MIELNIK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 
261 ks. Marek MIERZW A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35 
262 ks. Stanisław MIKOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53 
263 ks. Włodzimierz MILEWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47 
264 ks. Julian MIZERA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 
265 ks. Adam MIZERSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 
266 ks. Roman MOLIK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 64 
267 ks. Kazimierz MORDACZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16, 35 
268 ks. Ludwik MUSIAŁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37 
269 ks. Andrzej NAPOROWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55 
270 ks. Tadeusz NAWROT. ......................................67 
271 ks. Piotr NEUM ANN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 
272 ks. Piotr NIEDZW IADEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34 
273 ks. Adam NOW AK. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 
274 ks. Czesław NOW AK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8, 13, 52 
275 ks. Władysław NOWICKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51 
276 ks. Andrzej OLEJNIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19,42 
277 ks. JózefOLESKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 20,38 
278 ks. Zbigniew OLKOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39 
279 ks. Józef OLSZEWSKI. ......................... . . . . . . . . . . . .. 64 
280 ks. Antoni OŁÓW. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8, 59 
281 ks. Stanisław O RACZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21, 49 
282 ks. Krzysztof ORŁOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68 
283 ks. Arkadiusz OSLISLOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 


79
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0083.djvu

			284 ks. Henryk OSTROWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
285 ks. Piotr OŻÓG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
286 ks. Andrzej PACH OLSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
287 ks. Bartłomiej PAJĄK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
288 ks. W ojciech PANEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
289 ks. Wojciech PARFIANOWICZ................................. 11 
290 ks. Mieczysław PASTUSIAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
291 ks. Andrzej PA WELEC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
292 ks. Ryszard PA WLUKOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
293 ks. Andrzej PAWŁOWSKI - junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 
294 ks. Andrzej PAWŁOWSKI................................... 4,41 
295 ks. Adam PAŹ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
296 ks. Jacek PELA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
297 ks. Rafał PERNAL. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
298 ks. Andrzej PĘCHERZEWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
299 ks. Dariusz PĘCZAK. ........................................ 31 
300 ks. Piotr PĘK UL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
301 ks. Tadeusz PIASECKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
302 ks. Bogusław PlECH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
303 ks. Jerzy PIETKIEWICZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
304 ks. Gracjan PIKULIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
305 ks. Marcin PIOTROWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
306 ks. Franciszek PIRÓG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
307 ks. JózefPISZCZAN.. . .. .. .. . . . . . . . . . . ...... . .. ..... . . .... . . . .8 
308 ks. Roman PIWOŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
309 ks. Andrzej PIWOWARCZYK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
310 ks. Bogusław PLOCHARSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
311 ks. Krzysztof PŁUClENNIK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
312 ks. Bogdan PODBIELSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
313 ks. Andrzej POPIOŁEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
314 ks. Jacek POPLA WSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 43 
315 ks. Piotr POP LA WSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
316 ks. Wiktor POŚNIK. .........................................72 
317 ks. Józef POTYRAŁA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
318 ks. Wojciech PRZYBYLSKI. .................................. 55 
319 ks. Sebastian PRZYBYŁA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
320 ks. Mirosław PRZYBYLEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
321 ks. Henryk PTAK. ...........................................10 
322 ks. Franciszek PUCHALSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
323 ks. Janusz RAJKOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
324 ks. Dariusz RATAJ........................................... 52 


80
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0084.djvu

			325 ks. Jan RA T AJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48 
326 ks. Zbigniew REGLIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8, 13 
327 ks. Marek REIMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 
328 ks. Tomasz REMBELSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 
329 ks. Tomasz RODA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 
330 ks. Piotr RODAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48 
331 ks. Jacek ROGOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 
332 ks. Norbert ROJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 
333 ks. Henryk ROMANIK. ....................................... 3 
334 ks. Andrzej ROTHER. .................................... 18,35 
335 ks. Paweł RUSAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 
336 ks. Jerzy RUSZKOWSKI, Senior. .............................. 54 
337 ks. Jerzy RUSZKOWSKI, Junior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 
338 ks. Mirosław RUSZKOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 
339 ks. Adam R YBICKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
340 ks. Dariusz RYBIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48 
34 I ks. Ryszard R YNG WELSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14, 50 
342 ks. Jarosław RYNOWIECKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33 
343 ks. Mariusz RZĘDZIAN. ..................................... 29 
344 ks. Andrzej SAGUN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60 
345 ks. Adam SAKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 I 
346 ks. Feliks SAMULAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23, 36 
347 ks. KrzysztofSENDECKI. ....................................27 
348 ks. Kazimierz SERAFIN. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 
349 ks. Tadeusz SERAFIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47 
350 ks. Emil SIEMASZKO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56 
351 ks. Edward SIENKIEWICZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
352 ks. Mariusz SITKO. ......................................... 69 
353 ks. Radosław SIWIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 1 
354 ks. Piotr SKIBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 
355 ks. W ojciech SKIBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 
356 ks. Andrzej SKIBIŃSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 
357 ks. Waldemar SKŁADOWSKI. ................................ 31 
358 ks. Krzysztof SKRZYNIARZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24, 62 
359 ks. Edward SK WIRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
360 ks. Jerzy SŁAWIŃSKI........................................ 68 
361 ks. JózefSŁOMSKI. .......................................... 9 
362 ks. Józef SŁOWIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56 
363 ks. Hubert SMOŁKOWICZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68 
364 ks. Andrzej SOŁTYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66 
365 ks. Jan SOSNOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 


81
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0085.djvu

			366 ks. Dariusz STACHULA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
367 ks. Jerzy STADNIK. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,29 
368 ks. Ludwik STANISZEWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
369 ks. Stanisław STANISZEWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
370 ks. Jan STANKIEWICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
371 ks. Rafał ST ASIEJKO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
372 ks. W ojciech STASZCZAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,46 
373 ks. Tomasz ST ASZKIEWICZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
374 ks. Władysław STEC - SALA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
375 ks. Jan STECKIEWICZ. ...................................... 27 
376 ks. Krzysztof STEFAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
377 ks. Zenon STEFAŃSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
378 ks. Zbigniew STOLTMAN..................................... 71 
379 ks. Stanisław STOLZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
380 ks. Edward STROJEK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
381 ks. Jan STRZELECKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
382 ks. Robert STWORA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
383 ks. Tomasz STYCZEŃ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
384 ks. Marian SUBOCZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
385 ks. Piotr SU BOCZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
386 ks. Radosław SUCHORAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
387 ks. Edward SUGIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
388 ks. Roman SYPNIEWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
389 ks. Jan SZAŁACH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
390 ks. Józef SZAŁAPSKI. ........................................ 9 
391 ks. KrzysztofSZAREJKO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
392 ks. Remigiusz SZA UER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
393 ks. Erwin SZCZEPANEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
394 ks. Stanisław SZCZEPANEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
395 ks. Piotr SZCZEPANlUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
396 ks. Jan SZCZUBEŁEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
397 ks. Ryszard SZCZY G IEŁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
398 ks. Tomasz SZEFLIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
399 ks. Grzegorz SZEWCZAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
400 ks. Andrzej SZEWCZYK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
40 I ks. Tomasz SZEWCZYK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
402 ks. Remigiusz SZRAJNER T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
403 ks. Tomasz SZTUBER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
404 ks. Stanisław SZU BA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
405 ks. Tomasz SZUGALSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19, 39 
406 ks. Leszek SZUREK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 


82
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0086.djvu

			407 ks. Dariusz SZYBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63 
408 ks. Włodzimierz SZYMAŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67 
409 ks. Mirosław SZYNAL. ......................................12 
410 ks. Roman ŚLEDŹ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22, 52 
411 ks. Piotr ŚWIĄTKOWSKI..................................... 58 
412 ks. Jacek ŚW IĘSZKOWSK1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
413 ks. Ignacy TARCZYŃSKI. ..................................... 9 
414 ks. Andrzej T ARGOSZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62 
415 ks. Roman TARNIOWY. ..................................... 63 
416 ks. Rajmund TESSMER.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53 
417 ks. Antoni TOFIL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19,40 
418 ks. Tomasz TOMASZEWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 
419 ks. Henryk TOM KE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 
420 ks. Grzegorz TOPORKIEW ICZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33 
421 ks. Piotr TRZEBlATOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 
422 ks. Jan TURKIEL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67 
423 ks. Józef TURKIEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 
424 ks. Przemysław TYM ECKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62 
425 ks. Jerzy UBERMAN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
426 ks. Jerzy URBAŃSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22,37 
427 ks. Henryk URZYKOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 
428 ks. Adam W AKULICZ. ...................................... 27 
429 ks. Zbigniew W ASZKIEWICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25,57 
430 bp Tadeusz WERNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
431 ks. Stanisław WIECHOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63 
432 ks. Piotr W IETESKA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 
433 ks. Dariusz W I ĘCEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 7 
434 ks. Tadeusz WILK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22, 52 
435 ks. Tadeusz W INN ICKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44 
436 ks. Marcin WISNIOWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49 
437 ks. Zbigniew WITKA-JEŻEWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 
438 ks. Krzysztof WITW ICKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 
439 ks. Krzysztof W LODARCZYK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 
440 ks. Leszek WÓDZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 
441 ks. Bogdan WÓJCIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 
442 ks. Stanisław WOJNAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 
443 ks. Marian WOJNICKI. ....................................... 9 
444 ks. Emil WOJTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53 
445 ks. Paweł W OJT ALEW ICZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 
446 ks. Wojciech WÓJTOW ICZ. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 
447 ks. Marcin WOLANIN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56 


83
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0087.djvu

			448 ks. Anatol WOŁOSZYN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
449 ks. Marian WOŁOSZYN. ................................... 9, 34 
450 ks. Mariusz WOŻNIAK. ...................................... 63 
451 ks. Piotr WOŻNIAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 63 
452 ks. Zbigniew WOŻNIAK. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
453 ks. Andrzej WRÓBLEWSKI. ............................... 17, 60 
454 ks. Stanisław WRONA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
455 ks. Przemysław WRZOCHAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
456 ks. Jan WSZOŁEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
457 ks. Dariusz WYPYCH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
458 ks. Jerzy WYRZYKOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
459 ks. Rafał ZABŁOŃSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
460 ks. Ryszard ZABOJSZCZA. .................................... 9 
461 bp Krzysztof ZA DA RK O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
462 ks. Andrzej ZANIEWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
463 ks. Mirosław ZA WIŚlAK. .................................... 28 
464 ks. Jacek ZDOLIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
465 ks. KrzysztofZDUNEK. ......................................51 
466 ks. Antoni ZI E LIŃ S KI. . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
467 ks. Jarosław ZIELIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
468 ks. Piotr ZIELIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
469 ks. Krzysztof ZIEMNICKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
470 ks. Józef ZWIEFKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
471 ks. Leonard ZY CH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
472 ks. Ireneusz ŻEJM O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
473 ks. Marek ŻEJMO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
474 ks. Mariusz ŻOŁĄDKOW ICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
475 ks. Andrzej ŻOŁ YNIAK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 


84
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0088.djvu

			KSIĘŻA I BRACIA ZAKONNI 


l ks. Benedykt ANDRZEJUK SDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 
2 o. Andrzej ARYTM OFMConv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52 
3 ks. Bogdan BAREJA CR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69 
4 o. Ludwik BARTOSZAK OFM Conv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 
5 ks. Ryszard BAZYLAK CR.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71 
6 ks. Grzegorz BELCZAK MIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39 
7 o. Andrzej BlNlEK OFMCap. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
8 o. Andrzej BOCHYŃSKI OFMCap.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49 
9 ks. Stanisław BOGUSKI, SDB. ................................ 50 
10 ks. Krzysztof BRODA SDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 
11 o. Bogusław BRZOZOWSKI, OFMConv... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52 
12 o. Grzegorz BUDA, OCD. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 
l3 ks. Sławomir CHMIELECKI, TChr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55 
14 ks. Zdzisław CHOLEWIŃSKI, SDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51 
15 o. Hieronim CYRAŃSKI OFMConv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 
16 o. Jan ĆWIKOWSKI CSsR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61 
17 ks. Marcin DĘBKOWSKI SDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 
18 ks. Robert DMOCHOWSKI, SDB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31 
19 o. Zdzisław DUMA OFMCap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
20 o. Tomasz DURCZYŃSKI OFMCap.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68 
21 ks. Jan DYBOWSKI, CR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71 
22 ks. Andrzej FINC SDB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51 
23 ks. Mirosław FORMELA SDB. ................................ 51 
24 ks. Tadeusz GLEŃ SDS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 
25 ks. Lesław GŁUCHOWSKI SDB. .............................. 50 
26 ks. Piotr GRZYMAŁA, SDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51 
27 o. J6zefHAJDUK OFMConv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32 
28 ks. Ivan HAMBURG CR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71 
29 ks. WiesławHNATEJKO CR. ..............................17,71 
30 ks. Edward HODUREK SA C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 
31 ks. Zbigniew HUL SDB.................................... 21,51 
32 ks. Tadeusz ITRYCH, SDB.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 
33 ks. Marek JĘDROCHA SDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 
34 o. Janusz JĘDRYSZEK, OFM Conv... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 
35 o. Karol JOPEK OFMCap... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68 
36 o. Paweł KACZMARSKI OFMConv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 
37 o. Ludwik KALINOWSKI OFMCap.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
38 ks. Tadeusz KASZUBA CR.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71 
39 o. Marek KIEDROWICZ, OFMConv... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32 


85
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0089.djvu

			40 ks. Jarosław KOBIAŁKA, SDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
41 o. Czesław KOZIEŁ OFMConv... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
42 ks. Jan KRAJEWSKI MIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
43 o. Michał KRAJEWSKI OFMConv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
44 o. Jarosław KRAWCZYK CSsR.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
45 ks. Jerzy KRÓLAK, SDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
46 o. Marcin KRUPA CSsR.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
47 o. Andrzej KRYGER CSSR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 
48 ks. Zenon KRZYSZTOFIK MIC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
49 ks. Bolesław KUJAWA SDB. ..................................51 
50 o. Andrzej KUKLIŃSKI OFMCap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
51 ks. Robert KULCZYŃSKI, SDB. ............................... 51 
52 ks. Mirosław KURKIEWICZ, SDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15, 31 
53 ks. Antoni LABUDA, TChr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
54 o. Włodzimierz LECH, OFMCap... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
55 ks. Waldemar Łachut SDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
56 ks. Eugeniusz ŁODYKA, SDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
57 o. Leszek ŁUCZKANIN OFMConv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
58 ks. Jerzy MAKUL MS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
59 o. Stefan MALANDY OFMConv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
60 o. Bartłomiej MARKIEWICZ OFMCon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
61 o. Zenon MASZCZYK, OFMCap.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
62 ks. Ryszard MAŚLANKA SDB. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
63 ks. Jan M A TERN A, MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
64 ks. Henryk MA TUSIK SDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
65 o. Piotr MATUSZAK OFMConv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
66 ks. Michał MEJER SDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
67 ks. Bolesław MICEWSKI, CR. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
68 ks. Adam MICHALSKI SDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
69 o. Andrzej MIELEWCZYK OFMConv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
70 ks. Piotr MIERZEJEWSKI MIC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
71 ks. Andrzej M IM IER SD B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
72 o. Krzysztof MLECZKOWSKI OFMCap.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
73 ks. Ireneusz MOSKALIK SCJ. ."................................ 62 
74 ks. Kazimierz NAPIERAŁA SDB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
75 o. Piotr OKRÓJ OFMConv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
76 o. Paweł PELCZAR OFMCap. ................................. 68 
77 ks. Piotr PERSZKO SDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
78 o. Stanisław PIANKOWSKI, OFMConv... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
79 o. Grzegorz PIŚKO OFMConv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
80 ks. Stanisław POLITOWICZ, SDB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 


86
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0090.djvu

			81 ks. Kazimierz PRZYBYCIEŃ MS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25, 65 
82 o. Rafał PYSIAK OFMCap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 68 
83 ks. Paweł RACZYŃSKI MS. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 
84 o. Robert ROGOŻA OFMConv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32 
85 ks. Stanisław SADOWSKI, SDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51 
86 ks. Kazimierz SA WOŚCIANIK CR.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69 
87 ks. Adam SCHIELMANN MS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 
88 ks. Bartosz SERUGA MS. .................................... 65 
89 ks. Adam SĘDZIK, MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43 
90 ks. M arcin SITEK MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 
91 o. Marek SKW ARŁO OFMCap.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 49 
92 o. Alojzy SŁAWEK, CSSR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61 
93 ks. Stanisław SMUNIEWSKI, SDB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 
94 o. Waldemar SOJKA CSsR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61 
95 ks. Robert ST ACHOWICZ SDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 
96 o. Krzysztof SZACHTA OFMConv.............................. 32 
97 ks. Grzegorz SZCZYGIEŁ MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 
98 ks. Stefan SZTUBA SDB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 
99 ks. Paweł SZYMANOWSKI CR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71 
100 ks. Stanisław ŚWIETLIK, MS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 
101 ks. Ryszard ŚWIRYDZIUK, SDB.. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 
102 ks. Michał TOMCZAK SDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
103 ks. Marek TOMSKI CR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69 
104 ks. Krzysztof TUSK SDB. .................................... 38 
105 ks. Zbigniew W EL TER, MS. .................................. 65 
106 o. Jerzy WINIARSKI OFMCap.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
107 o. Andrzej WŁODARCZYK OFMCap... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68 
108 o. Piotr W ŁODYG A OSB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60 
109 o. Tomasz WOŁOSZYN OFMCap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68 
110 ks. Jerzy WOREK, SDB. ..................................... 50 
III ks. Edward WOŻNIAK MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 
112 o. Leszek ZABDYR CSsR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61 
113 ks. Janusz ZDOLSKI SDB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51 
114 ks. Arnold ZIMNICKI SDB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
115 ks. Józef ŻR EB lEC, M S. ..................................... 65 
116 ks. Tomasz ŻMICH SDB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31 


87
		

/KKWD_2011_01_Nr_Spec_0091.djvu

			Cz